Utolsó napi szent templomok: az Úr felszentelt házai

Az utolsó napi szent templomok Istennek szentelt szent épületek.

Mi az az utolsó napi szent templom?

Az utolsó napi szentek (Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházának tagjai) úgy hiszik, hogy a templom jóval több egy gyönyörű épületnél. Hitük szerint a templom szó szerint az Úr háza. A templom szent hely, ahol az utolsó napi szentek Jézus Krisztusnak hódolnak és Róla tanulnak. Az egyik szentírásuk azt tanítja, hogy a templom az ima háza, a böjtölés háza, a hit háza, a tanulás háza, a dicsőség háza, a rend háza, Isten háza (lásd T&Sz 109:8). Az utolsó napi szentek számára a templomok különböznek a hagyományos kápolnáktól. Az utolsó napi szentek úgy hiszik, hogy a templomok a mennyhez legközelebbi helyek a földön.

Mi történik az utolsó napi szent templomban?

A templomban az utolsó napi szentek Istennek a gyermekei számára alkotott tervéről tanulnak, és szent szövetségeket kötnek, vagyis ígéreteket tesznek arra, hogy követik Őt. A templomokban azon elhunyt családtagjaikért is végeznek szertartásokat – például keresztelést –, akiknek nem volt lehetősége e szertartások elnyerésére. A halottakért való keresztelkedésre a Biblia is utal (lásd 1 Korinthusbeliek 15:29). Az utolsó napi szentek hisznek abban is, hogy a templomokban a házaspárokat és a családokat az örökkévalóságra is egymáshoz pecsételhetik, vagyis összekapcsolhatják. E pecsételő szertartások lehetővé teszik, hogy a családi kapcsolatok a síron túl is folytatódjanak. A lehetőség, hogy a családok nem csupán ebben az életben, hanem az örökkévalóságban is együtt legyenek, az egyik legnagyszerűbb ajándék, melyet Jézus Krisztus evangéliuma ígér.

Mi az az utolsó napi templomfelszentelés?

Mielőtt az utolsó napi szentek használatba vennék az új templomot, egy különleges felszentelési ünnepséget tartanak. Az utolsó napi templomfelszentelések általában zenéből és az egyházi vezetők által mondott beszédekből állnak. Az utolsó napi templomfelszentelésen egy egyházi vezető elmondja a felszentelési imát is. Ebben az imában az egyházi vezető felszenteli a templomot Isten munkájának elvégzésére, és Isten áldását kéri rá (lásd 'dedication').

Ahhoz, hogy valaki a felszentelést követően beléphessen a templomba, Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza érdemes tagjának kell lennie. Mielőtt azonban az utolsó napi szent templomokat felszentelnék, több hétre megnyitják azokat a nagyközönség számára. Ezt az időszakot rendszerint nyílt napoknak nevezik. A nyílt napok során a nagyközönséget ingyenesen körbevezetik a templomban, és további információkkal látják el az ott elvégzendő szent és csodálatos munkával kapcsolatban.

Honnan kaphatok további információt?

Látogasson el a JojjKrisztushoz.org oldalra, hogy többet tudjon meg az utolsó napi szent templomokról, és arról, ezek miként illeszkednek bele Isten tervébe, melyet az Ön és családja számára készített.