Rólunk

  Rólunk

  Magyarország Statisztikai információk (2016.)

  Lakosság: 9,830 millió

  Az egyház teljes taglétszáma: 5,176

  Cövekek: 1

  Gyülekezetek: 22

  Missziók: 1

  Családtörténeti központok: 6

  Az egyház története

  1820 tavaszán egy 14 éves, Joseph Smith nevű fiú kiment a New York állambeli Palmyrában álló otthonukhoz közeli erdőbe, és imádkozott, hogy megtudja, melyik egyházhoz csatlakozzon. Imájára válaszul megjelent neki az Atyaisten és Fia, Jézus Krisztus, csakúgy, ahogy a bibliai időkben Mózesnek és Pálnak is megjelentek mennyei lények. Joseph megtudta, hogy a Jézus Krisztus által eredetileg megszervezett egyház már nem található meg a földön. Isten kiválasztotta Joseph Smitht, hogy visszaállítsa Jézus Krisztus egyházát a földre. Az elkövetkező tíz év során Josephet további mennyei hírnökök látogatták meg, majd lefordította a Mormon könyvét, és felhatalmazást kapott az egyház megszervezésére. Az egyház megszervezésére 1830. április 6-án, a New York állambeli Fayette-ben került sor, Joseph Smith vezetése alatt. E szervezetnek mára világszerte vannak tagjai és gyülekezetei.

  Európa

  Az egyház teljes taglétszáma: 508,173
  Gyülekezetek: 1,457
  Missziók: 42
  Templomok: 11
  Családtörténeti központok: 751

  Világméretű statisztikák

  Az egyház teljes taglétszáma: 15,634,199
  Missziók: 418
  Misszionáriusok: 74,079
  Misszionáriusképző Központok: 15
  Templomok: 155
  Gyülekezetek: 30,016
  Egyetemek és főiskolák: 4
  Ifjúsági hitoktatásra beiratkozottak száma: 407,971
  Felsőfokú hitoktatása beiratkozottak száma: 356,663
  Családtörténeti központok: 4,918
  Országok, ahol vannak családtörténeti központok: 153
  Az emberbaráti segélyben részesített országok (1985 óta): 186
  Jóléti szolgálati misszionáriusok (az emberbaráti szolgálati misszionáriusokkal együtt): 8,320
  Egyházi anyagok nyelvei: 188