Rólunk

Rólunk

Magyarország Statisztikai információk (2016.)

Lakosság: 9,830 millió

Az egyház teljes taglétszáma: 5,176

Cövekek: 1

Gyülekezetek: 22

Missziók: 1

Családtörténeti központok: 6

Az egyház története

1820 tavaszán egy 14 éves, Joseph Smith nevű fiú kiment a New York állambeli Palmyrában álló otthonukhoz közeli erdőbe, és imádkozott, hogy megtudja, melyik egyházhoz csatlakozzon. Imájára válaszul megjelent neki az Atyaisten és Fia, Jézus Krisztus, csakúgy, ahogy a bibliai időkben Mózesnek és Pálnak is megjelentek mennyei lények. Joseph megtudta, hogy a Jézus Krisztus által eredetileg megszervezett egyház már nem található meg a földön. Isten kiválasztotta Joseph Smitht, hogy visszaállítsa Jézus Krisztus egyházát a földre. Az elkövetkező tíz év során Josephet további mennyei hírnökök látogatták meg, majd lefordította a Mormon könyvét, és felhatalmazást kapott az egyház megszervezésére. Az egyház megszervezésére 1830. április 6-án, a New York állambeli Fayette-ben került sor, Joseph Smith vezetése alatt. E szervezetnek mára világszerte vannak tagjai és gyülekezetei.

Európa

Az egyház teljes taglétszáma: 508,173
Gyülekezetek: 1,457
Missziók: 42
Templomok: 11
Családtörténeti központok: 751

Világméretű statisztikák

Az egyház teljes taglétszáma: 15,634,199
Missziók: 418
Misszionáriusok: 74,079
Misszionáriusképző Központok: 15
Templomok: 155
Gyülekezetek: 30,016
Egyetemek és főiskolák: 4
Ifjúsági hitoktatásra beiratkozottak száma: 407,971
Felsőfokú hitoktatása beiratkozottak száma: 356,663
Családtörténeti központok: 4,918
Országok, ahol vannak családtörténeti központok: 153
Az emberbaráti segélyben részesített országok (1985 óta): 186
Jóléti szolgálati misszionáriusok (az emberbaráti szolgálati misszionáriusokkal együtt): 8,320
Egyházi anyagok nyelvei: 188