Az egyházi élet Magyarországon

A helyi vezetők tanácskozzanak arról, miképpen tegyék lehetővé minden egyháztag számára, hogy vegyen az úrvacsorából legalább havonta egy alkalommal.
A 2020. áprilisi általános konferenciai részvételen változtató legfrissebb bejelentés után az alábbi útmutatással szolgálunk...
Az egyház bejelentette, hogy 2018. július 1-jei hatállyal Magyarország és Románia egyetlen misszióba kerül összevonásra, melynek központja Budapesten lesz.
Beszámoló a 2017. évi novemberi cövekkonferenciáról
2017. október 13. és 15. között Pécsett a fiatal egyedülálló felnőttek egy lelkileg felemelő hétvégi programon vehetnek részt.
Egykor Magyarországon szolgáló misszionáriusok tértek vissza, hogy találkozzanak az egyháztagokkal.
'94 óta rendezik meg évente és már négy város ad otthont a nyári programnak.
A Pest Egyházközség ruhagyűjtést szervezett a rászorulóknak
A fiatal egyedülálló felnőtteknek szóló programon a lelki élmények mellett a szórakozás, és a baráti kapcsolatok megerősítése is központi szerepet kapott, amelynek jó hangulatát fokozta a balatoni környezet is.
A Szombathely Kerület erőssége Takács elnök szerint, az oszlopos, erős egyháztagokban rejlik. Mindenki megfeszített munkával veszi ki részét a feladatok elvégzésében.
2017. május 6-7-én cövekkonferenciai gyűlésre került sor Budapesten a Tihany téri épületben. A gyűlés közvetítve volt cövek szerte a gyülekezetekben.
Amíg Jézus Krisztus Egyháza tovább növekszik, betöltve Magyarországot, egyre nagyobb várakozásokkal tekintek azokra a csodálatos áldásokra, amelyeket Mennyei Atyánk tartogat az ő gyermekei számára.