Korábbi cikkek és videók

  Egy fiatal izlandi lány megosztja egy erőteljes élményét az imával és azzal kapcsolatban, hogy az miként erősítette meg a hitét Istenben.
  Tanulj a szentírásoknak a „Kicsoda Krisztus?” kérdésre adott válaszaiból Jézus szerepéről az Ő egyházának fejeként.
  A sötétség, a zűrzavar és a bizonytalanság idején észrevesszük magunkon, hogy a világosság, a remény és a békesség forrása felé fordulunk.
  Lásd, hogyan kel életre a Mormon könyve – 1 Nefi 17:49, 51
  Lásd, hogyan kel életre a Mormon könyve – Alma 32:12–13
  Tanulj Jézus példaképünkként betöltött szerepéről a szentírásoknak a „Kicsoda Krisztus?” kérdésre adott válaszaiból.
  Lásd, hogyan kel életre a Mormon könyve – Alma 18:16–17
  Lásd, hogyan kel életre a Mormon könyve – Alma 14:26–28