Korábbi cikkek és videók

  Ronald A. Rasband elder elmagyarázza, milyen fontos betartani az Úrnak és az embertársainknak tett ígéreteinket és a velük kötött szövetségeinket.
  D. Todd Christofferson elder arról a tartós boldogságról beszél, amely abból ered, ha örömre lelünk az evangélium szerinti életben.
  Gondoljunk csak arra a sok nagyszerű igazságra...
  D. Todd Christofferson arról beszél, miként élhetünk Krisztusban az életmódunk által.
  A gyermekeink tanításához nekünk is ismernünk kell a szentírásokat.
  Dallin H. Oaks elnök felvázolja, hogy Isten terve az Ő gyermekei számára miként kínál egyértelmű célokat és iránymutatást az életünk során.
  Russell M. Nelson elnök és egyéb egyházi vezetők történelmi jelentőségű bejelentéseket tesznek az Úr egyházának ezekben az utolsó napokban történő folyamatos visszaállításával kapcsolatban.
  Russell M. Nelson elnök bizonyságát teszi, hogy azok, akik Istenre tekintenek, érdemessé válnak az Ő nagyszerű ígéretére.