Korábbi cikkek és videók

Nefi próféta imájára válaszul Jézus megjelenik neki és a többi tanítványnak az ősi amerikai földrészen. Az Úr elmondja Nefinek, hogy egyháza az Ő nevén lesz ismeretes, ahogyan követői is az Ő nevén ismeretesek.
Jézus megáldja és kiszolgálja az úrvacsorát az ősi amerikai földrészen élőknek. Az Úr azt tanítja nekik, hogy ők is Izráel házának a maradéka, akik egybegyűjtetnek majd az Atya szövetsége szerint.
A 2023. április 1-jén elhangzott konferenciai beszédében Russell M. Nelson, Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházának az elnöke azt a konkrét felhívást intézte mindenkihez, hogy váljon béketeremtővé.
Nefi próféta és Krisztus tanítványai elmennek, hogy egybegyűjtsék az ősi amerikai földrész lakosait, kijelentve, hogy Jézus megjelent nekik. Kereszteléseket végeznek, és Jézus visszatér, hogy újra megmutassa magát nekik.
Jézus bevezeti az úrvacsorát az ősi amerikai földrész lakosai között. Az Úr kenyeret és bort áld meg, majd testének és a minden emberért ontott vérének az emlékezetére kiszolgálja az úrvacsorát.
Jézus szolgálja az ősi amerikai földrész lakosait, és látja gyengeségüket. Könyörülettől indíttatva meggyógyítja a betegeiket, maga elé hívja a kisgyermekeket, és imádkozik.
Jézus elmondja az ősi amerikai földrész lakosainak, hogy ők a „más juhok” a nyájában, akikről a Biblia ír, és akikről az Úr beszélt a jeruzsálembelieknek.
Jézus Krisztus tovább tanítja az ősi amerikai földrész lakosait. Szavai a Máté evangéliuma 5–7-ben található hegyi beszédet és boldogmondásokat visszhangozzák.