Területi vezetőségi üzenet

Számos olyan ajándék létezik, melyet Mennyei Atyánk szeretne, ha elnyernénk, ezzel biztosítva a hazafelé – az Ő szerető karjaiba – vezető utunkat.
Azok a dolgok, amelyeket viszont tudunk, sokkal fontosabbak és erőteljesebbek azoknál a dolgoknál, amelyeket még nem egészen értünk.
A Szabadító módján való tanítás megköveteli, hogy az életünkben Őt tegyük az első helyre, hogy kövessük a tanításait, és szeretetet árasszunk a környezetünkben.
Szabadítónk építette a hidat, amely az élethez és a boldogsághoz vezet. Őrajta keresztül reményre, útmutatásra és örök életre találunk.
Olvasd el a tervet és tűzz ki célokat!
Feltámadását követően a Szabadító meglátogatta és tanította apostolait.
A karácsony közeledtével évről évre elkezdünk ajándékokon gondolkozni.
A boldogság zsámolyának három lába a hit, a remény és a jószívűség szentírásbeli erényei. Hogy miért?
Pál apostol háromnál is több évet töltött el a szentek között Epheszoszban. Ebben az időszakban...
„Ez az én Szeretett Fiam. Őt hallgasd!” – mondta az Atya Joseph Smithnek 1820 tavaszán
A mások szükségleteire való érzékenység megszentelő hatással van az életünkre
Egy olyan társadalomban, amely egyre inkább elveszíti a kapcsolatát Jézus Krisztus isteni küldetésének valóságával