Tudjon meg többet Jézus Krisztus kereszteléséről

Éppúgy, ahogyan Jézus Krisztus megkeresztelkedett, nekünk is meg kell keresztelkednünk, hogy egy napon majd visszatérhessünk Istenhez, és Ővele élhessünk. Tudjon meg többet Jézus keresztelésének bibliai történetéről és arról, hogyan követhetjük az Ő példáját.

Jézus Krisztus megkeresztelkedett: olvassa el, mit mond a Biblia.

Miért keresztelkedett meg Jézus Krisztus?

Amikor Jézus Krisztus a földön járt, saját példájával tanított arra, hogy mindannyiunknak meg kell keresztelkednünk. Néhányan talán elgondolkodnak azon, hogy a mai időkben még mindig fontos-e a keresztelkedés. A Jézus Krisztus kereszteléséről szóló bibliai beszámolóból megtudjuk, hogy a keresztelkedés elengedhetetlen része szerető Mennyei Atyánk tervének, melyet minden gyermeke számára alkotott.

Jézus Krisztus volt az egyetlen tökéletes személy, aki valaha is élt a földön (lásd Hűek a hithez [2004]. 96–105.). Sohasem követett el bűnt. Jézus tökéletes életet élt, hogy megmutassa nekünk, hogyan kell élnünk, hogy a halálunk után visszatérhessünk Mennyei Atyánkhoz. Bár nem volt megbocsátandó bűne, Jézus Krisztus mégis úgy döntött, hogy megkeresztelkedik, és ezzel tökéletes követendő példát állít elénk (lásd Máté 3:13–15).

Mi történt Jézus Krisztus keresztelésekor?

A Biblia tanítása szerint Jézust unokatestvére, Keresztelő János keresztelte meg (lásd Máté 3:13). Isten különleges hatalmat és felhatalmazást adott Jánosnak a keresztelésre (lásd Kalauz a szentírásokhoz: Keresztelő János; scriptures.lds.org). A keresztelésre vonatkozó e hatalmat és felhatalmazást nevezzük papságnak. Ma az egyetlen egyház, mely ugyanolyan keresztelési felhatalmazással rendelkezik, mint János, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (további információkért Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról látogasson el a jojjkrisztushoz.org).

Jézus Krisztus több mint 2000 évvel ezelőtt keresztelkedett meg, a keresztelés azonban épp ilyen jelentőségteljes a ma élők számára is
Jézus Krisztus több mint 2000 évvel ezelőtt keresztelkedett meg, a keresztelés azonban épp ilyen jelentőségteljes a ma élők számára is

Jézus Krisztus Jordán-folyóban történt keresztelkedésekor (lásd Márk 1:9) az Atyaisten szólt a mennyből. Isten azt mondta, hogy gyönyörködik Jézusban (lásd Máté 3:17). Isten velünk is elégedett, amikor úgy döntünk, hogy megkeresztelkedünk, mivel amikor megkeresztelkedünk, akkor a cselekedeteinkkel mutatjuk ki, hogy szeretjük Őt, és követni szeretnénk Jézus Krisztust.

A Szent Lélek is jelen volt Jézus Krisztus keresztelésekor (lásd Máté 3:16). Amikor megkeresztelkedünk, mi is elnyerhetjük a Szentlélek ajándékát. Ez a különleges ajándék lehetővé teszi, hogy a Szentlélek irányítson és segítsen bennünket. Biztosítja, hogy Isten szeretetét erősebben érezzük az életünkben. Ha úgy döntünk, hogy megkeresztelkedünk és igazlelkűen élünk, akkor a Szentlélek mindig jelen lehet az életünkben.

Jézus Krisztus keresztelkedése során János teljesen a víz alá merítette Jézust. A keresztelés e fajtáját alámerítéssel való keresztelésnek nevezzük. Jézushoz hasonlóan mi is megkeresztelkedhetünk alámerítéssel. A vízben való teljes alámerítés a bűn teljes megbocsátását jelképezi, amely a keresztelés eredménye. A vízben való „eltemetés”, majd onnan való feltámadás azt az új életet is jelképezi, melyet akkor kapunk, amikor úgy döntünk, követjük Jézus Krisztust, valamint azon meggyőződésünket, hogy egy napon majd feltámadunk a sírból Őneki köszönhetően (lásd Rómabeliek 6:1–4). (Ide kattintva megtekinthet egy rövidfilmet Jézus Krisztus alámerítéssel történő keresztelkedéséről.)

Mi a jelentősége Jézus Krisztus keresztelésének ránk nézve?

Mindannyiunknak meg kell keresztelkedni, hogy egy napon majd visszatérhessünk Istenhez, és Ővele élhessünk. Látogasson el a jojjkrisztushoz.org, hogy többet megtudhasson Jézus Krisztus életéről és arról, hogyan keresztelkedhet meg.