A terved, mely Őhozzá visz

Üdvözlünk! Üdvözlünk egy olyan közösségben, ahol mindenki igyekszik úgy élni, ahogy arra Jézus tanított. Jöjj, és nézz be a  JöjjKrisztushoz.org oldalra, hogy lásd, miben hiszünk.
Ez az Ő egyháza Az egyházi hódolat vasárnap kezdődik, de vajon ott véget is ér? Képzeld el, ha az egyház túlnyúlna egy épület négy falán, hogy mindennap inspiráljon bennünket!
Family

Jövőkép

„Isten minden gyermekét – a fátyol mindkét oldaláról – hívjuk, hogy jöjjenek a Szabadítójukhoz, nyerjék el a szent templom áldásait, részesüljenek maradandó örömben, és váljanak érdemessé az örök életre.” - RUSSELL M. NELSON ELNÖK

 
 

Fő irányvonalak

 • Kövesd a prófétát!
 • Hívj meg egy barátot az úrvacsorai gyűlésre!
 • Vidd el egy ősödet a templomba!
Goals-eng

Célok

 • Élvezzük a naponta gyakorolt bűnbánat áldásait!
 • Imádságos lélekkel keressük a szolgálattételi lehetőségeket!
 • Hívjuk meg a családtagokat, rokonokat és ismerősöket úrvacsorai gyűlésre, hogy Krisztusról halljanak.
 • Osszunk meg online egyházi üzeneteket a családtagjainkkal és ismerőseinkkel.
 • Legyünk teljes mértékben a Jöjj, kövess engem! résztvevői, és imádságosan törekedjünk személyes kinyilatkoztatásra.
 • Erősítsük meg a Jézus Krisztusba vetett hitünket a sabbatnap gondos megtartásával, otthon és az istentiszteleten egyaránt.
 • Kiemelt törődéssel forduljunk az új és visszatérő egyháztagok felé.
 • Folyamatosan törődjünk a felnövekvő nemzedékkel.
 • Összpontosítsunk arra az egyházközségi tanácsgyűléseken, hogy miként segíthetnénk az egyháztagok és barátok egyéni és családi előrehaladását a szövetség ösvényén.
 • Legyünk érdemesek templomi ajánlásra.
 • Vigyünk saját családi neveket az Úr házába, és segítsünk másoknak is így tenni.
 • Adjuk meg a lehető legmagasabb szintű elsőbbséget a családok egyesítésének és teljessé tételének a fátyol mindkét oldalán.

Fejlődési mutatók

Az egyházközségi és cöveki vezetők a negyedéves jelentés következő kulcsfontosságú mutatói alapján tudják mérni a haladást:

 • Szolgálattételi interjúk
 • Érvényes templomi ajánlással rendelkező felruházott egyháztagok
 • Úrvacsorai gyűlés látogatottsága
 • Egyháztagok, akik benyújtották őseik nevét a templomi szertartások elvégzéséhez

Megvalósítás

A terület tervének fontos részét képezik azok a konkrét lépések, amelyeket az egyháztagok
annak érdekében tesznek meg, hogy segítsenek az egyéneknek és a családoknak részt venni a
szabadítás munkájában.

Vezetők: Azok a tagok, akik részei a cövek- és egyházközségi tanácsoknak imádságosan határozzanak meg konkrét lépéseket, melyeket megtesznek majd annak érdekében, hogy megvalósítsák a terület jövőképét, fő irányvonalait és céljait. Arra buzdítjuk a vezetőket, hogy imádságos lélekkel válasszanak ki konkrét személyeket, akikre a figyelmüket fordítják.

Egyének és családok: Az egyéneket és a családokat arra buzdítjuk, hogy a zsebben is elférő kártyára feljegyezve tűzzenek ki konkrét, elérhető célokat, amelyek segítenek nekik abban, hogy erőfeszítéseiket a területi terv három fő irányvonala köré összpontosíthassák.

Felelősség és utókövetés: A területi hetvenesek arra buzdítják a cövekelnököket, hogy dolgozzanak ki olyan jelentőségteljes módokat, amelyek segítenek a területi terv megvalósításában, és rendszeresen egyeztetve nyomon követik az elért fejlődést. A cövekelnökök pedig arra buzdítják a püspököket és segédszervezeti vezetőket, hogy dolgozzanak ki olyan módokat, amelyek segítenek a területi terv megvalósításában, és hasonlóképpen rendszeresen egyeztetve nyomon követik az elért fejlődést és bátorítást nyújtanak.

PDF letöltése

TervKártya

Jöjj, és nézz be a www.JöjjKrisztushoz.org oldalra, hogy lásd, miben hiszünk.

Family at Preston Temple