Templomi alsóruhák és vallásos öltözetek

A templomi alsóruhát a hithű utolsó napi szentek viselik mindennapos emlékeztetőként a szent templomokban magukra vett vallásos kötelezettségeikre.

Számos hitvallás tagjai évszázadokon át használtak szent ruházatot, Isten iránti elkötelezettségüket jelképezendő. A szent ruházat igen széleskörű formában jelenik meg a különböző kultúrákban és vallásokban – gondoljunk csak például az apácák stólájára, a pap reverendájára, a zsidó imasálra, a muzulmán khimárra, valamint a buddhista szerzetesek csuhájára. A hithű utolsó napi szentek számára a szent ruházat részét képezi a templomi alsóruha, valamint a templomi köntös, amelyet csak a mormon templomokban viselnek.

Mi az a templomi alsóruha?

A templomi alsóruhát Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza azon felnőtt tagjai viselik, akik szent fogadalmakat tettek a szent templomokban arra, hogy hűek lesznek Jézus Krisztus evangéliumához. A templomi alsóruha kialakításában hasonló a hétköznapi, visszafogott alsóruházathoz. Fehér, kétrészes, és mindennap viselik a külső ruházat alatt.

A templomi alsóruhát viselő utolsó napi szentek számára ez állandó fizikai emlékeztetője a személyes lelki elkötelezettségüknek (lásd “To the Point,” Liahona, Sept. 2012, 47). Az utolsó napi szentek úgy hiszik, hogy a templomi alsóruha „emlékeztet az Úrral az Ő szent házában kötött szent szövetségekre; védelmet nyújtva befedi a testet; és jelképezi azt a visszafogott öltözködést és erkölcsös életmódot, melynek jellemeznie kell Krisztus minden alázatos követőjének életét” (Carlos E. Asay, “The Temple Garment: ‘An Outward Expression of an Inward Commitment,’” Ensign, Aug. 1997, 20). A szent templomi alsóruha kigúnyolása, illetve a „varázslatos alsónemű” kifejezés használata súlyosan sértő az utolsó napi szentek számára.

Mi az a templomi köntös?

A templomi alsóruhától eltérően – melyet a hithű utolsó napi szentek éjjel és nappal is hordanak – a templomi köntöst csak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza templomaiban viselik. A templomi köntös – melyet a szent papság köntösének is neveznek – a hit legmagasabb szentségei számára van fenntartva.

A templomi köntös fehér színe a tisztaságot jelképezi. Nincsen jelölés vagy rangjelzés a templomi köntösön – a férfiak és a nők is hasonló ruházatot viselnek, a köntösök pedig teljesen egyformák a legújabb egyháztagtól a legmagasabb egyházi vezetőig. A templomi köntösök egyszerű öltözékek, melyek a vallásos jelképeket az Ószövetségben feljegyzett ősi papi hagyományokkal ötvözik (lásd 2 Mózes 35:19, 21; 40:13).

Honnan kaphatok további információt?

Az utolsó napi szentek úgy hiszik, hogy a templomok a föld legszentebb helyei között vannak. Az Úr házai ezek – a békesség, menedék és tanulás helyei. Látogasson el a jojjkrisztushoz.org oldalra, hogy további információkat kapjon az utolsó napi szent templomokról és hitelvekről.

Jelen cikk jórészt a Mormon Newsroom weboldalon található „Temple garments” című cikk összegzése. Tekintse meg az eredeti cikket további információkért az utolsó napi szentek által szentként tartott ruházattal kapcsolatosan.