Templomi ajánlások és családfakutatás – ez a központi üzenet idén a kerületi munkában

Júniusban lesz 8 éve, hogy megalakult Magyarországon a Szombathely Kerület, amelyhez a névadó városon kívül még két másik is tartozik, Pápa illetve Sopron. Takács Gábor kerületi elnök elmondta, hogy a kerületi konferenciák mindig jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy a három városban lévő gyülekezeti tagok találkozzanak egymással, és amikor a sok egyháztag együtt van, az olyan erős lelki erőt jelent, hogy bármire képessé válhatunk tőle. A vezetők sugalmazott gondolatai, a lélek által irányított beszédek, mindenkinek segítséget nyújtanak a hétköznapok adta nehézségek leküzdésében.

Hogy miként épül fel egy kerületi konferencia programja, abban kulcsfontosságú szerepet játszik az évente meghatározott irányvonal. Idén kiemelten figyelnek a fiatal egyedülálló felnőttekre, valamint a templomi ajánlások meglétére, illetve a családfakutatásra. Így az Istentiszteleten való részvétel mellett most havonta be kell arról is számolnia a gyülekezeteknek, hogy mennyien végeztek családfakutatást, illetve az egyháztagok közül mennyien rendelkeznek templomi ajánlással.

Szabadkai elnök emellett arra kérte a gyülekezeti vezetőket, hogy ebben az évben látogassanak meg minden egyes egyháztagot. Ez azt jelenti, hogy személyesen kell felkeresni mindenkit, aki a Szombathely Kerület gyülekezeteinek megkeresztelt tagja. Szombathelyen ez számszerűsítve azt jelenti, hogy idén mintegy 160 családot kell meglátogatniuk. Ezt a házitanítók bevonásával oldják meg.  A soproni és a pápai gyülekezet kisebb aktív létszámmal rendelkezik, kevesebb a papságviselő is, emiatt ott a segítőegylet tagjai is segítenek ennek a tervnek a megvalósításában.

Sokszor nem tudjuk, hogy milyen befolyással vagyunk mások életére. Vezetőkként fontos, hogy legyünk példák, és a személyes találkozásokkor ennek jótékony hatásáról tudunk meggyőződni. Takács elnök elmondta, hogy a közelmúltban egy nagyon szép lelki élményt szerzett arról, hogy milyen ereje van a személyes meghívásnak. Nemrég ünnepelte a szombathelyi gyülekezet is hazánk felszentelésének 30 éves jubileumát, és az erre szervezett ünnepségre ő maga is személyesen meghívott kevésbé aktív egyháztagokat. Amikor meglátogatta ezeket a családokat, és átnyújtotta a gyülekezet meghívását, ők az első szóra igent mondtak, és el is mondták, hogy megtiszteltetésnek vették, hogy ő maga személyesen elment hozzájuk, illetve felhívta őket. Soha ne becsüljük alá a személyes befolyásunkat mások életére, és vezetőkként vegyük komolyan ezt a felelősséget.

A Szombathely Kerület erőssége Takács elnök szerint, az oszlopos, erős egyháztagokban rejlik. Mindenki megfeszített munkával veszi ki részét a feladatok elvégzésében. De a vezetők ebben is példát mutathatnak, hogy ha mennek, és végzik a feladataikat. Ha megyünk, és megtesszük a dolgunkat, ha részt veszünk a programokon, megosztjuk a bizonyságunkat, ha szolgálunk, akkor ezt a követendő példát állítjuk a gyülekezeti tagok elé is. És ugyanezt látja Szombathely mellett Pápán és Sopronban is annak ellenére, hogy bár kevesen vannak, de fantasztikus erő van ezekben az emberekben, és nagyon erős bizonysággal rendelkeznek.

A Szombathely Kerület konferenciáján ezúttal részt vett Angliából Christopher Charles Területi Hetvenes. Charles Elder a feleségével Rashida Charlessal 2012. júliusában tért vissza Görögországból, ahol a misszionáriusi munkát felügyelték.

A Hetvenes arra hívta fel a figyelmet, hogy fontos, hogy felkérjük az embereket a változásra. Nem elég, hogy csak találkozunk, és beszélgetünk a kevésbé aktív, vagy még nem egyháztag érdeklődőkkel, arra is szükség van, hogy adjunk nekik lehetőséget arra, hogy tegyenek valamit. Nem elég, hogy hétről hétre, hónapról hónapra, vagy akár éveken keresztül látogatunk valakit, kell, hogy felkérjük őket, hogy imádkozzanak, hogy eljöjjenek az egyházba, egyszerűen kell, hogy adjunk valami kihívást számukra.

A Mormon könyvében Móziás 5. fejezetének 2. verse így szól:

„És mindannyian mint egyetlen hang kiáltottak, mondván: Igen, minden szót elhiszünk, melyet nekünk mondtál; és azt is tudjuk, hogy azok biztosan úgy vannak és igazak, a Mindenható Úr Lelke miatt, mely hatalmas változást vitt véghez bennünk, vagyis a szívünkben, úgyhogy már nincs hajlandóságunk arra, hogy gonosz dolgot tegyünk, csak arra, hogy állandóan jót tegyünk.”

Vizsgáljuk meg magunkat, és feleljünk meg a következő kérdésekre. Imádkoztam az elmúlt héten? Tanulmányoztam a szentírást? Végeztem szolgálatot? Voltam az egyházban? Elmentek látogató vagy házi tanítani? Mosolyogtam? Fizettem a tizedet? Csak jót tettem?

A Bibilában, János 14. fejezetének 26. versében ezt olvashatjuk:

„Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.”

Charles Elder arra buzdít, hogy olyan pontossággal engedelmeskedjünk a Szentléleknek, hogy ne lehessen visszatartani attól, hogy állandó társunk legyen, és akkor mindenben sikeresek leszünk, amit teszünk.