Találjátok meg a személyes Benjámin király-beszédeteket az általános konferencián

Területi vezetőségi üzenet

Találjátok meg a személyes Benjámin király-beszédeteket az általános konferencián
Tom-Atle Herland elder, Norvégia Területi hetvenes

Az általános konferencia csodálatos idő mindannyiunk számára, hogy lelki megújulásban részesüljünk, megerősödjünk a Jézus Krisztusba vetett hitünkben, és nagyobb békességet érezzünk. Amikor a Mormon könyvében Benjámin király afféle általános konferenciára hívta a népét a templomhoz, a szentírásokban található egyik legerőteljesebb prédikációt intézte hozzájuk. Még ma is nagy áldást jelent mindannyiunk számára az, amilyen világosan Jézus Krisztusra és az Ő engesztelésére összpontosított. Az 1992. januári Ensignban olvashatjuk Neal A. Maxwell eldernek, a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjának King Benjamin’s Manual of Discipleship [Benjámin király tanítványsági kézikönyve] című írását. Üzenetében Maxwell elder kiemeli, milyen fontos az ige megtartóinak [vagyis cselekvőinek] lennünk.

Az általános konferenciák lehetőséget nyújtanak arra, hogy megtaláljuk a saját Benjámin király-beszédünket. Ezek a beszédek azok, amelyek oly erősen szólnak a szívünkhöz, a lelkünkhöz és az egész lényünkhöz, mintha mennyekből érkező manna lennének. Mivel mindannyian különbözünk egymástól, egy-egy beszéd nagyobb hatással lesz az egyik emberre, mint a másikra. Eltérőek az életkörülményeink, eltér az evangéliumi tudásunk szintje, és eltérő meglátásaink vannak arról, ami körülöttünk zajlik – mégis minden általános konferencián van legalább egy beszéd, amely a szívünkhöz és a lelkünkhöz szól. Ez lehetőséget nyújt nekünk arra, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem cselekvői is (lásd Jakab 1:22, János 13:17, Máté 7:21–25). Ahogy Maxwell elder mondja: Jézus Krisztus tanítványaivá válhatunk. Talán ez az egyik legalapvetőbb teendő az általános konferenciát követően: engedjük, hogy e beszédek, amelyek oly sokat nyújtanak nekünk, fejlődésre és változásra sarkalljanak minket az életünkben. Ráadásul az ilyen beszédek megerősítenek minket és lehetővé teszik, hogy békességet érezzünk a saját életünkben és e viharos világban. Érezhetjük, hogy gyengeségeink és kihívásaink ellenére Isten és Jézus igazán szeret minket.

Eyring elnök erőteljes beszédet mondott a legutóbbi általános konferencián, 2017 áprilisában. Számomra Az én békességemet hagyom néktek című beszéd egy Benjámin király-beszéd volt. Ahogy Uchtdorf elnök A teljes szeretet kiűzi a félelmet című beszéde, vagy Renlund elder beszéde, a Jó Pásztorunk is. Hasonlóképpen, amikor Nelson elder annyira személyes módon beszélt Krisztusról az Elhozni Jézus Krisztus hatalmát az életünkbe című beszédében, a konferencia nagy áldást jelentett számomra. Úgy éreztem, mintha a templomnál ülnék és éppen Benjámin királyt hallgattam volna.

Ha időt szántok arra, hogy több beszédet is meghallgassatok vagy elolvassatok, meglepve tapasztalhatjátok, hogy egyes beszédek afféle rejtett gyöngyszemek, amelyeket csak akkor fedeztek fel, miután időt szakítottatok az ismételt elolvasásukra.

Nelson elnök a Márk 5:22–43-at említi. Ez az általam ismert egyik leggyönyörűbb szentírásbeli történet. Jézus Jairussal, az egyik zsinagóga elöljárójával találkozik, aki a lába elé borulva esedezik Jézushoz, hogy gyógyítsa meg a haldokló lányát. Ez a történet önmagában is csodálatos, de útban Jairus lányához, az utcán lökdösődő tömegben Jézus egyszer csak így szól: „Kicsoda illeté az én ruháimat?” A tanítványok értetlenkedve közlik, hogy itt minden ember hozzáér a másikhoz. Jézus azonban érezte, hogy erő áradt ki belőle, amikor az asszony megérintette a ruháját. Az a 12 éve beteg asszony, aki minden pénzét a gyógyulására költötte, de még mindig beteg volt. Krisztus pedig meggyógyítja őt. A találkozásuk remekül van ábrázolva. Az LDS.org oldalon a Bible Videos [Bibliai rövidfilmek] hivatkozásnál megtaláljátok azt az 1 perc 40 másodperc hosszú filmet, amely bemutatja Krisztus és ezen asszony bámulatos találkozását.

Most tehát találjátok meg a saját Benjámin király-beszédeteket az általános konferencián. Az általános konferencia a templomnál zajlik. Legyetek az ige hallgatói és cselekvői egyaránt, és akkor érezni fogjátok, ahogy ez az asszony is érezte, hogy olyan erő árad ki Krisztus szavából, amely meggyógyít és megerősít benneteket. Vigaszt nyújt nektek. Irányt mutat számotokra. Mint egy Benjámin király-beszéd.