Területi vezetőségi üzenet

Az életünk telve lesz a Szentlélek befolyásával, amikor többet és jobban összpontosítunk a Szabadítónkra, Jézus Krisztusra.
A helyes lelki szokások kialakítása és fejlesztése a legtöbb ember számára nem könnyű és nem is megy magától.
Amikor hálával készülünk fel, illetve örömteli várakozással átadjuk szívünket az Úrnak – azzal, hogy „vedd szívem, és pecsételd meg; Tiéd legyen örökre” –, akkor az általános konferencia az év egyik legcsodálatosabb időszaka lehet
Arra kérlek benneteket, amilyen távolra csak vissza tudtok emlékezni, jegyezzétek fel az Úr kezének bizonyítékát az életetekben
„Lehet, hogy a templomok építése és fenntartása nem változtatja meg az életeteket, de az az idő, amelyet a templomban töltötök, biztosan meg fogja!”
Fiatal férfiként a misszionáriusok meséltek nekem Jézus Krisztusról, az életéről és a tanításairól.
Mindig megérint a Mormon könyvében található beszámoló arról, hogyan jelent meg az amerikai földrész népeinek a Szabadító a keleti féltekén történt feltámadása után.
Mindannyian fivérek és nővérek vagyunk, mindegyikünk egy szerető Mennyei Atya gyermeke. Az Ő Fia, az Úr Jézus Krisztus mindenkit hív
Van egy másik isteni, szilárd igazság, miszerint Krisztus, a mi fivérünk és Szabadítónk elvégezte az engesztelést az egész emberiség – minden egyes ember – bűneiért, a születésük helyétől, a bőrük színétől és származásuktól függetlenül
Krisztus a „jobb szövetségnek közbenjárója” (Zsidók 8:6). Ez a szövetség lehetővé teszi, hogy ki legyenek elégítve igazság követelményei és az irgalom követelményei.
Az Európa Középső Terület vezetősége
A társadalom megpróbál meggyőzni minket arról, hogy önazonosságunk és értékünk valamiképpen anyagi javakhoz, befolyásos tisztségekhez és a mások általi elismeréséhez van kötve.