Területi vezetőségi üzenet

Idős misszionáriusi lehetőségek széles skálája áll rendelkezésre.
Minden héten lehetőségünk nyílik arra, hogy átgondoljuk az Istennel kötött szövetségeinket. Amikor érdemesen veszünk az úrvacsorából, újra elkötelezzük magunkat, és arra törekszünk, hogy mindig emlékezzünk Jézus Krisztusra és magunkra vegyük az Ő nevét.
A területi prioritások határozzák meg, hogyan járulnak hozzá a cövekek és a missziók a próféták és apostolok által kinyilatkoztatott prioritásokhoz
A területi prioritások határozzák meg, hogyan járulnak hozzá a cövekek és a missziók a próféták és apostolok által kinyilatkoztatott prioritásokhoz
Mielőtt elhívtak volna területi hetvenesnek, a hitbéli utazásom egyik legtöbb kihívást rejtő szakaszával néztem szembe.
A szentírásokból ismerjük Moróni ígéretét arra vonatkozóan, miként tudhatjuk meg azt, hogy a Mormon könyve igaz: „És a Szentlélek hatalma által minden dolgot illetően tudhatjátok az igazat.”
A csodákkal teli napok és személyre szabott tanítások ellenére Jézus egy alkalommal vitatkozáson kapta az Ő tanítványait.
A próféta nem áll a Szabadító és mi közénk. Inkább mellettünk áll, és mutatja a Szabadítóhoz vezető utat.
A megtérési folyamat része, hogy hitet gyakorlunk Jézus Krisztusban, naponta bűnbánatot tartunk, megkeresztelkedünk, befogadjuk a Szentlelket, és mindvégig kitartunk.
Ha a szívünk köszönettel teli, akkor természetes vágyat érzünk arra, hogy megosszuk másokkal is mindazt, ami örömöt okoz nekünk.
Amikor Jézus meglátogatta a nefitákat, a hegyi beszédhez hasonló beszédet mondott, kihangsúlyozva, hogy a régmúltnak a törvény szerinti dolgai beteljesedtek Őbenne.
Több mint 700 fiatal felnőtt önkénteskedett a Berlinben megrendezett Speciális Olimpiát támogató szolgálati konferencián