Misszionáriusi munka

  2020. március 16-val kezdődően minden misszionárius, aki misszionáriusképző-központokba lépne be...
  Amikor az emberek – miután csatlakoztam az egyházhoz – megkérdezték tőlem, hogy miért döntöttem a teljes idejű missziós szolgálat mellett...
  A közelmúltban lehetőségem adódott találkozni a Prestoni Misszionáriusképző Központban...
  „Bizony, bizony mondom nektek, reátok bízom, hogy ti legyetek e nép világossága.”
  A mormon egyházzal kapcsolatos aktuális hírek növekedésről és fejlődésről számolnak be. Tudjon meg többet az egyháztagokról, a misszionáriusokról és a templomokról a mormon egyházban.
  Az egyház bejelentette, hogy 2018. július 1-jei hatállyal Magyarország és Románia egyetlen misszióba kerül összevonásra, melynek központja Budapesten lesz.
  Elgondolkodott már valaha azon, hogy milyen lehet utolsó napi szent misszionáriusnak lenni? Ismerje meg, milyen lehet megosztani a világgal a mormon vallás üzenetét.
  Krisztus arra kér minket, hogy keressük a módját, hogy még nagyobb szeretetet mutassunk és érezzünk az életünkben.
  “Meggyőződésem, hogy mindannyiunk számára - akár a még aktív szűk húsz százalék tevékeny körbe vagy a másik, nagyobbik csoportba tartozunk - a bűnbánat az, ami a boldogságunk kulcsa lehet.”
  A Népszava interjút tartott az egyház magyarországi misszió vezetőjével
  Jézus így tanított: „És ha úgy lészen, hogy minden napotokon munkálkodtok, bűnbánatot kiáltva e népnek, és csupán egy lelket hoztok énhozzám, mily nagy lesz a ti örömötök ővele Atyám királyságában!”
  Krisztus azt szeretné, hogy mindannyian Őhozzá menjünk. Tűzd ki a céljaidat!