Evangéliumi Témák

A mormonok azt vallják, hogy Jézus Krisztus Isten Fia. Hisznek továbbá a Biblia Jézusról szóló tanításaiban. Ismerje meg a Biblia néhány tanítását azokról a csodákról, amelyeket Jézus Krisztus a földön töltött ideje alatt vitt véghez.
Az ifjú Joseph Smith, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza leendő alapítója, a Bibliában keresett válaszokat a kérdéseire.
A mormonok azt vallják, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit alapvető fontosságú a szabadulásunkhoz.
A mormonok azt vallják, hogy a heti rendszerességű úrvacsoravétel fontos részét képezi az Isten iránti hódolatnak. Az egyháztagok minden vasárnap vesznek az úrvacsorából az úrvacsorai gyűlésen.
Az utolsó napi szentek úgy hiszik, a templom szó szerint az Úr háza. Tudja meg, miért építenek templomokat, és mi történik az utolsó napi templomfelszenteléseken.
Az olyan káros szokások kerülésén túl, mint amilyen az alkoholfogyasztás és a dohányzás, a mormonok a gyümölcsök és zöldségek fogyasztásának fontosságában is hisznek.
Eltűnődött már azon valaha, hogy vajon keresztények-e a mormonok? Ismerje meg, miként tanúskodnak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjainak szolgálati erőfeszítései arról, hogy a mormonok keresztények.
Az általános konferencián a mormon vezetők sokféle vallási témáról beszélnek.
Jézus Krisztus és a prófétái arra tanítanak minket, hogy miként szabadíthat meg bennünket a bűnbánat a pokol keserveitől. Tudja meg, miért vallják azt a mormonok, hogy a bűnbánat mindannyiunk számára fontos!
A mormonok, vagyis az utolsó napi szentek, tudják, hogy bárhol és bármikor lehet imádkozni Istenhez. A mormonok azt vallják, hogy Isten napjainkban is meghallja és megválaszolja az imákat.
Elgondolkodott már valaha azon, vajon mit hisznek valójában az utolsó napi szentek a házasságról és a családról? Tudjon meg többet A család: Kiáltvány a világhoz című kiadványról, illetve az utolsó napi szentek házassággal és családdal kapcsolatos tanításairól.
Tudja meg, hogyan jutottunk hozzá a Mormon könyvéhez