Evangéliumi Témák

A Mormon könyve nélkül soha nem tudnánk, hogy Istennek ilyen csodálatos terve van mindegyikünk számára.
Az utolsó napi szentek úgy hiszik, hogy a Tan és szövetségek egy napjainkra szóló szentíráskötet. Tudjon meg többet arról, mit hisznek az utolsó napi szentek a Tan és szövetségekről.
A mormon egyházzal kapcsolatos aktuális hírek növekedésről és fejlődésről számolnak be. Tudjon meg többet az egyháztagokról, a misszionáriusokról és a templomokról a mormon egyházban.
Bepillantás az egyház világméretű növekedésének ütemébe
A mormonok hisznek abban, amit a Biblia a Szentlélekről tanít. Tudjon meg többet arról, hogy mit tanít a Biblia a Szentlélekről, és hogy Ő miként áldhatja meg az Ön életét.
Jézus Krisztus egyházának tagjai több mint 100 éve nem gyakorolják a többnejűséget. Ismerje meg az igazságot az utolsó napi szentekről és a többnejűségről.
A mormonok apák, anyák, testvérek – éppen úgy, mint Ön. Tudjon meg többet arról, hogyan töltenek időt együtt a mormon családok.
Elgondolkodott már valaha azon, hogy milyen lehet utolsó napi szent misszionáriusnak lenni? Ismerje meg, milyen lehet megosztani a világgal a mormon vallás üzenetét.
A mormonok azt vallják, hogy Jézus Krisztus Isten Fia. Hisznek továbbá a Biblia Jézusról szóló tanításaiban. Ismerje meg a Biblia néhány tanítását azokról a csodákról, amelyeket Jézus Krisztus a földön töltött ideje alatt vitt véghez.
Az ifjú Joseph Smith, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza leendő alapítója, a Bibliában keresett válaszokat a kérdéseire.
A mormonok azt vallják, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit alapvető fontosságú a szabadulásunkhoz.
A mormonok azt vallják, hogy a heti rendszerességű úrvacsoravétel fontos részét képezi az Isten iránti hódolatnak. Az egyháztagok minden vasárnap vesznek az úrvacsorából az úrvacsorai gyűlésen.