Evangéliumi Témák

A társadalom megpróbál meggyőzni minket arról, hogy önazonosságunk és értékünk valamiképpen anyagi javakhoz, befolyásos tisztségekhez és a mások általi elismeréséhez van kötve.
Számos olyan ajándék létezik, melyet Mennyei Atyánk szeretne, ha elnyernénk, ezzel biztosítva a hazafelé – az Ő szerető karjaiba – vezető utunkat.
Az utolsó napi szentek hisznek a minőségi családi idő fontosságában. Tudja meg, hogy az utolsó napi szentek hite szerint miért kell a családoknak időt tölteniük egymással.
Éppúgy, ahogyan Jézus Krisztus megkeresztelkedett, nekünk is meg kell keresztelkednünk, hogy egy napon majd visszatérhessünk Istenhez, és Ővele élhessünk. Tudjon meg többet Jézus keresztelésének bibliai történetéről és arról, hogyan követhetjük az Ő példáját.
A boldogság zsámolyának három lába a hit, a remény és a jószívűség szentírásbeli erényei. Hogy miért?
Pál apostol háromnál is több évet töltött el a szentek között Epheszoszban. Ebben az időszakban...
„Ez az én Szeretett Fiam. Őt hallgasd!” – mondta az Atya Joseph Smithnek 1820 tavaszán
Az Utolsó Napi Szentek – Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza tagjai – hiszik azt, hogy Jézus Krisztus Isten Fia és a világ Szabadítója. Ismerje meg részletesebben az Ő életét, elrendelt szolgálatát és isteni küldetését!
Sokszor elgondolkodtam már azon, hogy miként reagálnának az emberek, ha lehetőségük lenne belépőjegyet venni...
Isten szavaként szeretjük és tiszteljük a Bibliát.
Moróni kapitány alakja a Mormon könyvében és az utolsó napi szentek kultúrájában egyaránt jelentős helyen áll. Ki volt ő, és mit tett?
Összeállítva Ezra Taft Benson eldernek, az egyház későbbi elnökének (1899–1994), a Brigham Young Egyetemen 1980. február 26-án elmondott, A próféta követésének tizennégy alaptétele című beszéde alapján.