Szívleljük meg az Úr szolgáinak szavát

Területi vezetőségi üzenet

BOOM-Hans_180x225.jpg
Hans T. Boom elder, Hollandia Területi hetvenes

Úton a kerületi konferenciára a kilátásban gyönyörködtem a repülőgép apró ablakán keresztül. Másként láttam a világot, mint ahogy a földön állva szoktam. Ez emlékeztet rá, hogy milyen nagyszerű áldásokat kaptam az életemben, amiért olyan korban élhetek, amikor élő próféták vannak a földön. 

A földön állva néha csak homályosan látom, hogy merre kellene mennem, de az Úr elkészített számunkra egy utat, hogy átsegítsen és átvezessen az életen, hiszen neki jobb rálátása van.

Olyan időben élünk, amikor rengeteg hang áramlik felénk, minden irányból. Még egy korban sem jutottunk annyi információhoz, mint most. Mihez kezdjünk ezzel a rengeteg információval, és miként állapíthatjuk meg, hogy melyek az értékesek számunkra?

De mindezen zűrzavar közepette is jelen van az Úr határozott keze, ahogy szolgáin keresztül szól hozzánk, illetve szeretettel és kedvességgel vezérel minket, hiszen Ő megmondta:

„Áldottak vagytok, ha megszívlelitek ezen tizenkettő szavait, akiket arra választottam ki közületek, hogy szolgáljanak benneteket, és hogy a szolgáitok legyenek” (3 Nefi 12:1).

Ez a visszaállítás egyik legnagyszerűbb áldása. Szavaik fognak a saját liahónánkként szolgálni, ha tanulmányozzuk és alkalmazzuk azokat, és rá fognak vezetni, hogy merre kell mennünk és mit kell tennünk a boldog és biztonságos életért.

Az egyik üzenet, melyet a mi időnkre kaptunk, azt mondja, hogy legyünk figyelmesek másokkal szemben és hívjunk meg egy barátot istentiszteletre. Ez nagy örömet fog hozni számunkra!

Egy másik üzenet azt mondja, hogy váljunk önellátóbbá, és ezáltal váljunk hasonlóbbá Mennyei Atyánkhoz. A böjt és a sabbatnapi hódolat törvénye, kiegészítve az imával, segíteni fog nekünk önellátóbbá válni. Így gazdag áldásokban lesz részünk:

-     miénk lesz a föld teljessége,

-     az Úr válaszolni fog, ha hívjuk,

-     növekedni fog a lelki erőnk,

-     fizikai jóllétben lesz részünk,

-     együttérzőbbek leszünk másokkal szemben, és

-     nagyobb vágyunk lesz szolgálni.

(T&Sz 59:9–20., Ésaiás 58:6–11., Hélamán 3:35.)

Nagy áldások járnak együtt azzal a felhívással, hogy találjuk meg őseinket és végezzük el értük a templomi munkát.

David A. Bednar elder ezt ígérte: „Felhívom az egyház fiataljait, hogy ismerjék és tapasztalják meg Illés lelkét! …ígérem nektek, hogy védelmezve lesztek az ellenség egyre fokozódó hatásai ellen. Amikor részt vesztek e szent munkában és megszeretitek azt, védelemben lesz részetek ifjúságotokban és egész életeteken át” (The Book, Elder Allan Packer Oct 2014).

Gyönyörű élményben lesz részünk, ha személyes célokat tűzünk ki ezeken a területeken, és dolgozunk az elérésükért.

Ha megszívleljük az Úr szolgáinak szavait, mindig részünk lesz a boldogság és biztonság áldásaiban.

Évente kétszer, áprilisban és októberben különleges alkalmat ünnepelünk, amikor az általános konferencia alatt útmutatást kapunk az Úr szolgáitól. Ezek az üzenetek nagy előnyt jelentenek az életünkben, és segítenek erősnek és hithűnek maradnunk.

Életemben megtanultam már, hogy imádkozzak a prófétánkért, az ő tanácsosaiért, az általános felhatalmazottakért és az egyház helyi vezetőiért. Azzal, hogy imádkozunk értük, megerősítjük őket, és nyitottabbá válunk a sugalmazott üzeneteikre.

Bizonyságomat teszem, hogy ha megtesszük ezeket a dolgokat, akkor áldottak és képesek leszünk arra, hogy örömünkben összecsapjuk kezünket, ahogy azt a Mormon vizénél állók tették, amikor először hallottak a keresztelési szövetségről. (Móziás 18:11.)

Alázatosan azért imádkozom, hogy mindig lakmározzunk a prófétáink szavain, igyunk az élő víz kútjából, és a toronyra nézve állítsuk fel a sátrainkat, hogy hallhassunk.