Területi vezetőségi üzenet

Szeretni Isten minden gyermekét

Mindannyian fivérek és nővérek vagyunk, mindegyikünk egy szerető Mennyei Atya gyermeke. Az Ő Fia, az Úr Jézus Krisztus mindenkit hív

Torben Engbjerg elder, Dánia
Torben Engbjerg elder, Dánia hetvenes, Európa Északi Terület

Néha nehéznek tűnhet a világban zajló események mellett, hogy Isten minden gyermekét szeressük. Azt tapasztaljuk, hogy új emberek és új kultúrák jelennek meg a közösségeinkben. A legtöbbjük jobb és biztonságosabb körülményeket keresve érkezik. Ilyen jellegű mozgás korábban is történt már az emberiség történelme során. 

Vajon jobbak vagyunk-e a más körülmények közül érkező emberek befogadásában, mint azok, akik előttünk éltek? Jobban szeretjük-e ma Isten minden gyermekét, függetlenül attól, hogy kik ők és milyen változást hoznak az életünkbe?

„Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást.”1 Az, hogy „szeressük egymást”2, egy parancsolat, és megígért áldásokat kapnak azok, akik betartják: „És aki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad…; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, amelyet nékünk adott.”3

Amikor szeretjük Isten minden gyermekét, bármilyen körülmények közül is érkezzenek, bármilyen gyengeségük vagy erősségük legyen is, bármilyen nemzetiségűek, hitűek, bőrszínűek és neműek legyenek, ígéretet kapunk arra, hogy az Úr lelke bennünk marad. Más szóval ez egy ajándék, amely segít nekünk, hogy még krisztusibbá váljunk, és úgy tegyünk jót a körülöttünk élő emberekkel, ahogyan Ő tenné. Ha erre törekszünk, nemcsak azoknak segítünk, akiket ennek során megszeretünk, hanem önmagunkat is megáldjuk egy boldogabb és teljesebb élettel. Miután megtettünk mindent, amit tudtunk, és megpróbáltunk mindenkit szeretni, akit tudtunk, azután lép be Ő, és segít nekünk, hogy megtegyük a fennmaradó részt4 – Ő segíthet nekünk szeretni azokat is, akik talán az ellenségeink.   

p2

A szentírásokból tudjuk, hogy a tökéletes szeretet minden félelmet elűz. Ez a szentírásrész arról is tanít, hogy amikor úgy szeretjük egymást, ahogy a Szabadító, akkor „…telve [leszünk] jószívűséggel, mely örökké tartó szeretet”; arról tanít, hogy „…minden gyermek egyforma [számára]”, és Ő mindegyikünket „…tökéletes szeretettel [szeret]”5.

A különbség, amit esetlegesen érzünk közöttünk és Isten más gyermekei közöttt, egy olyan dolog, ami csak a halandó életre szól. Az örökkévaló nézőpontból nézve, másképp fog tűnni a helyzet. „[A]z ember… mennyei szülőktől fogantatott”6, és mindannyian egyformák vagyunk – egyformán szeretnek minket a múltban, a jelenben és jövőben is. 

Jézus Krisztus engesztelése által olyanná válhatunk, mint Mennyei Atyánk. Ő mindannyiunkat szeret és azt várja tőlünk, hogy szeressük egymást.  

„Amikor Jézus a földön élt, folyton segített azoknak, akiket kihagytak, akiken átnéztek vagy akikkel rosszul bántak. Követőiként nekünk is ugyanezt kell tennünk! Hiszünk a szabadságban, a kedvességben és az igazságosságban Isten minden gyermeke számára.

Mindannyian fivérek és nővérek vagyunk, mindegyikünk egy szerető Mennyei Atya gyermeke. Az Ő Fia, az Úr Jézus Krisztus mindenkit hív, hogy jöjjön Őhozzá – »feketét és fehéret, szolgát és szabadot, férfit és nőt« (2 Nefi 26:33). Isten minden fia és leánya tiszteletet érdemel, a bőrszínétől és a hitelveitől függetlenül. Mutassuk ki a szeretetünket Isten minden gyermeke iránt!”7

 „Ahogy szerettem,

Úgy szeressetek.

Ez új parancsom:

Mindenkit szeress!

Erről megtudják,

Hogy te engem követsz,

Ha mindenkit

Szívedből szeretsz.” 8


1. 1 János 3:11

2. 1 János 3:23

3. 1 János 3:24

4. Lásd 2 Nefi 25:23 és 10:24

5. Moróni 8:16–17

6. Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph F. Smith (1999), 335.

7. Russell M. Nelson: Mindenkit szeress – mondta Jézus. Jóbarát, 2021. ápr. 2.

8. Mindenkit szeress! Gyermekek énekeskönyve, 74.