Személyes Lelkiség és A Mormon Könyve

Cövekelnöki beszéd

Ez egy csodálatos konferencia volt. Iránymutatásokat kaptunk Mennyei Atyánktól. Ahogy hallgattad a beszédeket az elmúlt két napban bizonyára kaptál benyomásokat dolgokról, amiket el kell kezdened csinálni, amiket jobban kell csinálnod vagy amiket abba kell hagynod. Talán érezted, hogy bizonyos változásokat kell tenned az életedben, hogy megtartóztasd magad minden istentelenségtől és Krisztushoz jöjj.[i] Talán bizonyos emberek eszedbe jutottak: egy családtagod, egy barátod, egy munkatársad. Lehet, hogy még nem érted, miért jutottak eszedbe, de érzed, hogy valamit tenned kell értük.

Bizonyságomat teszem, hogy ezek az érzésed a Szentlélektől erednek. Ez a személyes kinyilatkoztatás. Arra bátorítalak, hogy jegyezd le ezeket az érzéseket, hogy el ne felejtsd őket. Ezzel megmutatod az Úrnak, hogy igaz szándékaid vannak azzal a segítséggel, amit Ő ad neked. Eyring elnök elmondta nekünk, mit kell tennünk, amikor sugalmazást kapunk Istentől.

A legértékesebb sugalmazás számotokra az lesz, hogy tudni fogjátok: mit szeretne Isten, mit tegyetek. Ha ez az, hogy tizedet fizessetek, vagy meglátogassátok egy gyászoló barátotokat, akkor tegyétek meg. Bármi is az, tegyétek meg! Amikor tanúsítjátok az engedelmességre való hajlandóságotokat, a Lélek további benyomásokat fog küldeni arról, hogy Isten milyen tetteket vár el tőletek. Amikor engedelmeskedtek, a Lélektől jövő benyomások gyakrabban érkeznek majd – egyre inkább állandó társsá válik. Növekedni fog a jó választásához szükséges erőtök.[ii]

Nelson elnök beszélt a kinyilatkoztatásról a legutóbbi konferencián: “Jézus Krisztus nevében imádkozzatok az aggodalmaitok, a félelmeitek, a gyengeségeitek – igen, szívetek hő vágyai felől! Aztán pedig figyeljetek! Írjátok le az elmétekbe érkező gondolatokat! Jegyezzétek fel az érzéseiteket, és hajtsátok végre a tetteket, melyekre késztetést éreztek! Ezt a folyamatot napról napra, hónapról hónapra, évről évre ismételve „belenőhettek a kinyilatkoztatás tantételébe”.[iii]

Aztán figyelmeztetett minket: “Az eljövendő napokat azonban nem lehet majd lelkileg túlélni a Szentlélek útmutató, irányító, vigasztaló és állandó hatása nélkül. Könyörögve kérlek benneteket, hogy gyarapítsátok a kinyilatkoztatás elnyerésére irányuló lelki képességeteket![iv]

Hogyan tudjuk növelni azon képességünket, hogy kinyilatkoztatást kapjunk? Nelson elnök megmondta a választ: “Semmi nem nyitja meg annyira a mennyeket, mint a fokozott tisztaságnak, a pontos engedelmességnek, az őszinte keresésnek és annak kombinációja, hogy naponta lakmározunk Krisztus szavain a Mormon könyvéből, illetve rendszeresen időt szentelünk a templomi és családtörténeti munkára.”[v]

Hálás vagyok, hogy sokan közületek követitek a prófétát és minden nap tanulmányozzátok a Mormon Könyvét. Egységessé tesz minket, mint egyházat egész Magyarország területén az a közös cél, hogy igyekszünk állhatatosak lenni ebben. Hat hónappal ezelőtt a cövek konferencián felhívást tettem közzé, hogy mindenki a cövekben tanulmányozza a Mormon Könyvét egyénileg és családonként is. Az én családom komolyan vette ezt a kihívást. Már egyébként is olvastuk együtt a Mormon Könyvét. Minden este olvastunk lefekvés előtt. Nemrégen értünk a végére. Több, mint egy évig tartott befejezni és most újra elkezdtük elölről. Az utolsó fejezet elolvasása után letérdeltünk családi imára és Moróni tanácsát követve megkérdeztük az Urat, hogy igaz-e a könyv. Öszintén és igaz szándékkal kérdeztünk, így éreztük a Lélek megnyugató tanúságát, hogy a Mormon Könyve igaz. Moróni igazat mondott.[vi] Ez valóban egy másik bizonyság Jézus Krisztusról. Prófétánk szavai szerint: “Benne vannak a válaszok az élet legsürgetőbb kérdéseire. Krisztus tanát tanítja. A Mormon könyve adja a rendelkezésre álló legteljesebb és leghitelesebb ismereteket Jézus Krisztus engeszteléséről. A Mormon könyvében ott van Jézus Krisztus evangéliumának teljes ereje.[vii]

Testvéreim, láthatjuk, miért a Mormon Könyve a legfontosabb könyv az egész világon. Ahogy tanulmányoztam a könyv igazságait, megkaptam azokat az áldásokat, amiket Russell M. Nelson elnök ígért, hogy minden nap jobb döntéseket fogok hozni, hogy válaszokat fogok kapni a kérdéseimre és útmutatást az életemre vonatkozóan és képességet kapok arra, hogy ellenálljak a kísértésnek.[viii] Amikor a városaitokba látogattam és beszédeket mondtam istentiszteleten, megosztottam veletek, hogyan segített nekem a Mormon Könyve az azt megelőző héten, hogyan adott nekem önbizalmat, békét és hogyan segített jobban felismernem a Lélek hangját.[ix]

A Mormon Könyve alapvető az elhívásomban. Amikor interjút tartok, a Lélek gyakran juttat eszembe történeteket vagy alapelveket a Mormon Könyvéből. Emlékszem, egyik reggel, amikor olvastam, a Lélek arra inspirált, hogy tudjam, hogyan használhatom fel ezeket a verseket az egyházi szolgálatom során. Nem tudhattam, hogy pontosan ezekre a versekre lesz szükségem később a nap folyamán egy interjú során, melyet egy egyháztaggal tartottam és akinek pontosan ezeket a verseket kellett hallania a Mormon Könyvéből. Az Úr tudja, kinek mire van szüksége és gyakran ezeket a szükségleteket a szentírásokon keresztül elégíti ki, beleértve azokat a szentírásokat is, melyeket a vezetőink osztanak meg velünk.

Sokan közületek kaptak áldásokat azért, mert követtétek a prófétát a mindennapos Mormon Könyve tanulmányozásban. Itt van néhány bizonyság tőletek a Mormon Könyve erejéről:
Sokat fejlődtem általa és az abban tanult történeteket be tudom ültetni az életembe.
Szeretek olvasni minden reggel. Válaszokat találok azokra a dolgokra, amiken éppen gondolkozok.
Bölcsebbé tett és megtanít a jót cselekedni. Vigaszt nyújt. Türelemre tanít.
Könnyebben oldom meg a napi kihívásaimat a Mormon Könyvével.
Megerősít a hitemben és a bizonyságomban.
A Mormon Könyve számomra a nap jó kezdésének záloga!
[x]

A tegnap esti gyűlés során sok csodás, hitet erősítő bizonyságot hallottunk arról, hogyan változtatja meg az életeket a Mormon Könyve. Köszönjük testvérek, hogy megosztottátok velünk a bizonyságaitokat a Mormon Könyve igazságáról. Amit az életetekben tapasztaltok, beteljesíti az ígéretet: “Az Úr gyengéd irgalmassága mindazokra kiterjed, akiket hitük miatt kiválasztott, hogy hatalmassá tegye őket, végül hatalmat adván nekik a szabadulásra.[xi]

Erő áramlik az életünkbe, amikor naponta következetesek vagyunk. Bednar elder azt mondta: “Miután pedig kijövünk a keresztelővízből, a lelkünket bele kell merítenünk, és folyamatosan a Szabadító evangéliumának igazságában és világosságában kell áztatnunk. A Krisztus tanában való időnkénti és felületes megmártózás, valamint a visszaállított egyházában történő részleges részvétel nem eredményez olyan lelki átalakulást, amely lehetővé teszi számunkra, hogy elnyerjük az örökkévalóság áldásait.[xii]

 Az Úr megmondta, hogy  kis és egyszerű eszközök visznek véghez nagyszerű dolgokat.[xiii] Mindennap tanulmányozni a Mormon Könyvét egy kicsi és egyszerű dolog. A nagyszerű dolog pedig, amit ez véghez visz: “erős lelki felemelkedés és növekedés...és a Szentlélek társasága, aki világosságot ad nekünk és elvezet az igazságra”.[xiv]

Ballard Elder azt tanította, “Mindig tudatában kell lennünk annak, hogy milyen erővel bírhatnak a kis és egyszerű dolgok a lelkiség építésében. Ugyanakkor annak is tudatában kell lennünk, hogy Sátán kis és egyszerű dolgokat felhasználva vezet minket csüggedésbe és nyomorba. A kis és egyszerű dolgok negatív és romboló hatással lehetnek az illető szabadítására.” [xv]

Kedves testvéreim, lelkiségünk mértéke közvetlenül attól függ, hogy mennyire vesszük komolyan a Mormon Könyvét. Szeretném visszhangozni Nelson elnök figyelmeztetését és tanúsítani, hogy nem fogjátok túlélni a következő időket hacsak nem tanulmányozzátok a Mormon Könyvét minden nap, minden egyes nap, minden napon. Sátánnak nagy hatalma van és kockáztatjuk az örökkévaló áldások elnyerését, ha elbukunk a mindennapos Mormon Könyve tanulmányozásban.

Megvan a szabad választásunk, hogy cselekedhessünk. [xvi] Szabadon választhatjuk a szabadságot és az örök életet vagy választhatjuk a fogságot és a halált.[xvii] Válasszuk tehát az örök életet, mely Isten legnagyobb ajándéka.[xviii] A szent Biblia azt tanítja, az örök élet azt jelenti, ismerni Krisztust.[xix] Hogyan ismerhetjük meg Őt? Azt javasolnám, kezdjük azzal, hogy tanulunk Róla. Ezt igen hatékonyan megtehetjük a Mormon Könyve tanulmányozásával, mely megtanítja nekünk, hogy ki Ő, mit tett értünk és miért olyan fontos a személye. Eyring elnök azt mondta:  “Ahogy tanulunk Róla és szolgáljuk Őt, meg is ismerjük Őt. Ahogy megismerjük Őt, egyre jobban fogjuk szeretni.” [xx]

Volt egy király a Mormon Könyvében, aki azt kérdezte: “Mit tegyek, hogy enyém lehessen az örök élet?” Áron, Móziás fia, azt mondta a királynak, hogy imádkozzon. Így a király leborult imádkozni és azt mondta: “Ó Isten…én minden bűnömmel felhagyok, hogy megismerjelek téged.” [xxi]

Mi az, amivel hajlandó vagy felhagyni, hogy megismerd Krisztust és örök életet nyerj? Mi az, ami visszatart téged attól, hogy naponta tanulmányozd a Mormon Könyvét? Mi az, amit fel kell áldoznod, hogy megismerd Őt? Talán fel kell áldoznod egy kevés alvást, hogy korábban kelhess reggel. Talán ki kell kapcsolnod a televíziót, a számítógépet, a telefont és korábban kell lefeküdnöd esténként. Talán le kell csökkentened az időt, amit a Facebookon, Instagramon vagy online játékokkal töltesz, hogy legyen időd tanulmányozni a Mormon Könyvét. Talán elfoglalt tanuló vagy, akinek dolgozatokat kell írnia, vizsgákra kell készülnie, prezentációkat kell elkészítenie. Talán kicsi gyermekeid vannak, akik igénylik a figyelmedet és az idődet. Lehet, hogy hosszú órákig dolgozol és kevés időd van magadra. Lehet, hogy egyszerűen csak túl fáradt vagy. Mindig vannak dolgok, melyek a figyelmedért és az idődért harcolnak. Bármi is legyen a kifogásod arra, hogy ne tudd az idődet adni az Úrnak, arra bátorítalak, hogy hagyj fel ezzel. Ne engedd, hogy bármilyen kifogás megakadályozzon abban, hogy Istenedet tedd az első helyre. Alakíts ki egy mintát erre, hogy Istent tedd az első helyre az életedben. Meg kell értenünk, hogy áldozatot követel tőlünk, ha meg akarjuk ismerni Őt. Emlékezz rá, hogy Ő az életét áldozta érted. Mi is tudunk áldozatot hozni Érte.

Tudom hogy a Mormon könyve igaz. “Akik hittel fogadják azt, és igazlelkű dolgokon fáradoznak, azok az örök élet koronáját kapják.[xxii]

Abban bízom, hogy a Budapest Magyarország Cövek minden tagja imádságos lélekkel fogja tanulmányozni a Mormon Könyvét minden nap, és ezért minden nap meg fogja kapni a megígért áldásokat. Jézus Krisztus

 


[i] Moroni 10:32

[ii] Eyring, Henry B., Legyen társatok a Szentlélek!, https://www.lds.org/general-conference/2015/10/the-holy-ghost-as-your-companion?lang=hun

[iii] Nelson, Russell M., Az egyházra vonatkozó kinyilatkoztatás, az életünkre vonatkozó kinyilatkoztatás,  https://www.lds.org/general-conference/2018/04/revelation-for-the-church-revelation-for-our-lives?lang=hun

[iv] Ibid

[v] Ibid

[vi] Moroni 10:4-5

[vii] Nelson, Russell M., A Mormon könyve: Milyen lenne nélküle az életetek?,  www.lds.org/general-conference/2017/10/the-book-of-mormon-what-would-your-life-be-like-without-it?lang=hun

[viii] Ibid

[ix] T&Sz 84:45

[x] Személyes kommunikáció

[xi] 1 Nefi 1:20

[xii] Bednar, David A., Újjá kell születnetek, 2007 április általános konferencia (2007 május Liahóna)

[xiii] Alma 37:6

[xiv] Oaks, Dallin H., Kis és egyszerű dolgok,  https://www.lds.org/general-conference/2018/04/small-and-simple-things?lang=hun

[xv] Ballard, M. Russell, Small and Simple Things (csak angolul) https://www.lds.org/general-conference/1990/04/small-and-simple-things?lang=eng

[xvi] 2 Nephi 2:16

[xvii] 2 Nephi 2:27

[xviii] T&Sz 14:7

[xix] János 17:3

[xx] Eyring, Henry B., Prayer (csak angolul), https://www.lds.org/general-conference/2001/10/prayer?lang=eng

[xxi] Alma 22:15-18

[xxii] T&Sz 20:14