Mit tanít nekünk a Biblia az Istenségről – Mennyei Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről? 

Az utolsó napi szent tan szerint Jézus Krisztus Isten szó szerinti Fiaként jött a földre, és mindenben az Atyja akaratát követte.

A keresztény világ zöméhez hasonlóan az utolsó napi szentek (a mormonok) is hisznek az Atyaistenben, Jézus Krisztusban és a Szentlélekben. Egyes keresztények Szentháromság-hitétől eltérően azonban a mormonok hite szerint az Atya, a Fiú és a Szentlélek mind különálló személyek. Az Atya és a Fiú egyaránt megdicsőült, húsból és csontból való testtel, a Szentlélek pedig csak lélektesttel rendelkezik, de az Istenség mindhárom tagja tökéletes egységet alkot céljaikban és az irántunk való szeretetükben (lásd Jeffrey R. Holland: Az egyedül igaz Isten és a kit Ő elküldött, a Jézus Krisztus. Liahóna, 2007. nov. 40–42.).

Az utolsó napi szentek Atyaisten-tana

A mormonok hite szerint a földön minden egyes férfi, nő és gyermek Istennek, a mi tökéletesen szerető Mennyei Atyánknak a lélekgyermeke. Isten azt szeretné, hogy mindegyik gyermeke boldog legyen, és Ő a gyermekei örökkévaló jólétén munkálkodik (lásd Mózes 1:39). Az utolsó napi szent tan azt tanítja, hogy születésünk előtt mindannyian Istennel éltünk lélekként, és olyanná szerettünk volna válni, mint Ő. Isten elkészített egy boldogságtervet, amely lehetővé teszi minden gyermeke számára, hogy a földre szülessen tapasztalatokat szerezni, megváltatni Jézus Krisztusba vetett hit által, meghalni, feltámadni, majd visszatérni Istenhez, hogy ismét vele éljen. Isten tervében központi szerepe lett Jézus Krisztus engesztelésének, valamint az egyének arra való képességének, hogy saját maguk eldöntsék, kívánják-e követni a tervet. Az Atyaisten nem szól gyakran a szentírásokban, de amikor igen, akkor azért teszi, hogy bizonyságot tegyen a Fiáról, Jézus Krisztusról (lásd Máté 3:17). Ahogy megismerjük Jézus Krisztust, megismerjük az Atyát is (lásd János 14:9–10.)

Az utolsó napi szentek Jézus Krisztus-tana

Az utolsó napi szentek hite szerint Jézus Krisztus jóval a születésünk előtt ki lett választva arra, hogy a Szabadítónk legyen. Bár Jézus Krisztus volt a világ mindenható Teremtője és az Ószövetség Jehovája, mégis a legszerényebb körülmények közé született (lásd Lukács 2). A szűz Mária volt a halandó anyja, Isten pedig a tényleges atyja. Az utolsó napi szentek azt is vallják, hogy Jézus Krisztus volt a valaha élt egyetlen tökéletes személy a földön, így kizárólag Ő volt képes meghozni az engesztelést az egész emberiség bűneiért és gyarlóságaiért. Mérhetetlenül megszenvedett a Gecsemáné kertjében és a kereszten, hogy megfizessen a bűneinkért, és hogy tudja, miként segítsen meg bennünket a megpróbáltatásainkban (lásd Lukács 22:41–44). Mindig az Atyja akaratát cselekedte. Az utolsó napi szentek hiszik a Biblia tanítását, mely szerint Jézus Krisztus szó szerint feltámadt és dicsőséges, tökéletes lénnyé vált, illetve hogy egy nap vissza fog térni, hogy hatalomban és nagy dicsőségben uralkodjon a földön (lásd Az evangélium tantételei [2009]. 279–282.).

Az utolsó napi szentek Szentlélek-tana

A Szentlélek (vagy Szent Lélek) az Istenség egyetlen olyan tagja, akinek nincs fizikai teste. A lélekteste teszi lehetővé, hogy mindenfelé elvigye Isten gyermekeihez Isten szeretetét, békességét és örömét. Amint azt a Biblia is tanítja nekünk, „a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség” (Galátziabeliek 5:22–23). Az utolsó napi szent tan azt tanítja, hogy a Szentlélek vigaszt nyújthat nekünk, taníthat minket, és segíthet választanunk a helyes és a helytelen között. Továbbá a Szentlélek mindig bizonyságot fog tenni az Atyáról és a Fiúról. Mindenki érezheti a Szentlelket, de csak azok jogosultak az állandó társaságára, akiket megkereszteltek és konfirmáltak.

Tudjon meg többet!

Szeretne többet megtudni az Atyaistenről, Jézus Krisztusról, a Szentlélekről, valamint az Ön iránt való szeretetükről? Ha szívesen kiderítené, hogy mi Isten terve Önre és az Ön életére vonatkozóan, látogasson el a mormon.org oldalra.