Miként hódolnak a mormonok Istennek az úrvacsorai gyűlésen?

Ismerje meg, hogy mit csinálnak a mormonok istentiszteleten!

Gondolkodott már valaha azon, hogy miben hisznek a mormonok? Hogy mit csinálnak vasárnaponként? Esetleg azon, hogy milyen egy mormon úrvacsorai gyűlés? Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai minden vasárnap összegyűlnek, hogy vegyenek az úrvacsorából. Az úrvacsorai gyűlés az az alkalom, amikor Krisztus egyházának tagjai egybegyűlnek Istent imádni, de ez egyúttal a rendkívül személyes elmélkedés és önvizsgálat ideje is.

Mit hisznek a mormonok az úrvacsorával kapcsolatban?

Az úrvacsorai gyűlés legfontosabb része az úrvacsora szertartása. A mormonok azt vallják, hogy az úrvacsorának két alapvető összetevője van: a kenyér és a víz. Kevéssel halála előtt, maga Jézus Krisztus tanította tanítványait az úrvacsora fontosságáról. Azt tanította, hogy a kenyér az Ő testét, a víz pedig az értünk ontott vérét jelképezi. A szentírások azt tanítják, hogy „vevé Jézus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és adá a tanítványoknak, és monda: Vegyétek, egyétek; ez az én testem. És vevén a poharat és hálákat adván, adá azoknak, ezt mondván: Igyatok ebből mindnyájan; Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára” (Máté 26:26–28). Az utolsó napi szentek abban hisznek, hogy a kenyér és a víz nem szó szerint Krisztus teste és vére, hanem értünk hozott áldozatának erőteljes, jelképes emlékeztetői.

Az utolsó napi szentek számára az úrvacsoravétel a hét egyik legszentebb, legkülönlegesebb pillanata. Ekkor Isten szent papságával rendelkező, érdemes fiatalemberek mondanak különleges imát a megtört kenyér felett. A megáldott kenyeret tálcán körbeadják, hogy a gyülekezet minden tagjának lehetősége legyen venni belőle. Ugyanez a folyamat ismétlődik a víz megáldásakor és kiosztásakor. Az úrvacsora kiosztásakor az egyháztagoknak lehetősége van átgondolni az Istennel való kapcsolatukat, eltöprenghetnek Jézus Krisztus értük hozott áldozatán, és elkötelezhetik magukat az életük jobbá tétele mellett.

Úrvacsora

Mi történik még az utolsó napi szentek úrvacsorai gyűlésén?

Az utolsó napi szentek úrvacsorai gyűlését rendszerint a püspök – az adott gyülekezet fizetés nélküli vezetője – vagy az ő egyik tanácsosa vezeti. Általában a gyülekezet több tagját is előre felkérik, hogy készüljenek beszéddel egy kijelölt témában, de a szerepvállalás senkinek sem kötelező. Havonta egyszer különleges „böjti és bizonyságtételi” gyűlést tartanak, amikor is az egyháztagok egynapos böjtöt tartanak, és az úrvacsorai gyűlés alkalmával a gyülekezet bármely tagja szabadon megoszthatja gondolatait és bizonyságát Jézus Krisztusról, illetve az Ő evangéliumáról.

Az utolsó napi szentek abban is hisznek, hogy a zene fontos részét képezi az úrvacsorai gyűlésnek. Az úrvacsorai gyűlés elején és végén rendszerint egy-egy egyházi himnuszt énekelnek, ahogy az úrvacsora megáldása előtt is. Időnként egy kórus vagy a gyülekezet egyik tagja különleges zeneszámot ad elő. A mormonok azt vallják, hogy a szent zene meghívja a Szent Lelket a gyűlésre, és hogy „az igazlelkűek éneke imádság [Istenhez]” (T&Sz 25:12).

Hogyan tudhatok meg többet az utolsó napi szentek úrvacsorai gyűléséről?

A legjobban úgy lehet megtudni, hogy miben hisznek a mormonok, és hogy mi történik egy utolsó napi szent úrvacsorai gyűlésen, ha első kézből tapasztalja meg az úrvacsorai gyűlést! Mindig örömmel fogadjuk a látogatókat. Ha meg szeretné tudni, hogy mikor és hol lesz úrvacsorai gyűlés az Ön közelében, látogasson el a mormon.org oldalra.