Megismerni a Szabadítónkat, Jézus Krisztust

Tarmo Lepp elder, Észtország, területi hetvenes, Európa Északi Terület
Tarmo Lepp elder, Észtország területi hetvenes, Európa Északi Terület

Fiatal férfiként a misszionáriusok meséltek nekem Jézus Krisztusról, az életéről és a tanításairól. Most már 30 éve vagyok az egyház tagja, de néha megkérdezem magamtól, hogy valóban ismerem-e a Szabadítómat, Jézus Krisztust. A válasz az, hogy igen, ismerem Őt, és te is.

Azonban ahogy idegenekké válnak azok az emberek, akikkel már régóta nem kerültünk kapcsolatba, a Szabadítónk is idegenné válhat számunkra. Megismerni és ismerni Őt egy állandó folyamat. Szeretnék megosztani veletek néhány olyan dolgot, amelyek segítettek abban, hogy jobban megismerjem Krisztust, és hogy ez az ismeretség ne halványuljon el.

Ima

A Hűek a hithez ezt tanítja az imáról: „Mennyei Atyád szeret téged és ismeri a szükségleteidet, és azt szeretné, hogy kommunikálj Vele imán keresztül. […] Ahogy szokásoddá válik, hogy imában fordulsz Istenhez, jobban megismered Őt, és egyre közelebb kerülsz Hozzá. Vágyaid egyre inkább olyanok lesznek, mint az Övéi. Képes leszel biztosítani magadnak és másoknak az áldásokat, melyeket Ő kész megadni, ha hittel kéred azokat.”1 Amikor elkezdtem imádkozni, közel kerültem Mennyei Atyámhoz és az Ő Fiához. A rendszeres ima segít fenntartani ezt a szoros kapcsolatot. Hálás vagyok az ima hatalmáért.

Szentírás-tanulmányozás

A Mormon könyve a következő szavakkal írja le Móziás fiait: „[É]s megerősödtek az igazság ismeretében, mert jó felfogású emberek voltak, és szorgalmasan kutatták a szentírásokat, hogy Isten szavát megismerjék.”2 A napi szentírás-tanulmányozás segít fogékonynak lennünk a Szentlélek suttogásaira. Megerősíti a hitünket, segít ellenállnunk a kísértéseknek, és segít megismernünk Mennyei Atyánkat és az Ő szeretett Fiát.

Szolgálat

A szentírások olvasása segít megismernünk a Szabadítót. Azonban nem elég csupán ismerni Őt – olyanná is kell válnunk, mint Ő. Ahhoz, hogy olyanná váljunk, mint a Szabadító, cselekednünk kell. Másokat szolgálva Krisztus szolgatársai vagyunk.

Amikor fiatal egyháztag voltam, nehéz idők jártak a hazámban, és sokan küszködtek anyagilag. Néha ételt vittem a gyülekezetünk tagjainak. Leraktam a szatyrokat az ajtajuk előtt anélkül, hogy tudták volna, én voltam az. Nagyon szerettem azt gondolni, hogy amikor megtalálták a szatyrot az étellel, és nem tudták, hogy ki hozta, akkor Istennek mondtak köszönetet, nem nekem. Az egyik kedvenc történetem a szentírásokból az irgalmas szamaritánus példázata. A szamaritánus nem tervezte el, hogy valami jót tesz majd aznap, de amikor látott egy szükséget szenvedőt, cselekedett. Jézus a történet végén így szólt a törvénytudóhoz: „Eredj el, és te is akképpen cselekedjél.”3 Jézusnak ez az üzenete hozzánk is szól. Amikor segítünk másoknak, érezhetjük, amit Jézus érzett, amikor másokat szolgált.

Szövetségek

A szövetségek két vagy több fél között köttetnek. Amikor szövetségeket kötünk az egyházban, akkor az egyik fél mi vagyunk, a másik fél pedig Isten. Az első szövetségünk a keresztelési szövetség. E szövetség megkötésével megígértük, hogy magunkra vesszük Jézus Krisztus nevét. Vasárnaponként részt veszünk az úrvacsorai gyűlésen, hogy megújítsuk a keresztelési szövetségünket. A templomokban olyan szövetségeket kötünk, amelyek még azután is érvényben lesznek, hogy elhagyjuk ezt a világot.

Nelson elnök ezt mondta: „[N]öveljük a Szabadító hatalmát az életünkben, amikor szent szövetségeket kötünk, és pontosan be is tartjuk azokat. A szövetségeink Őhozzá kötnek minket, és isteni hatalomban részesítenek bennünket.”4 Hogy segítsünk másoknak növelni a Szabadító hatalmát az életükben, buzdíthatjuk és segíthetjük őket isteni szertartások és szövetségek elnyerésében.

Tanúskodni Jézus Krisztusról

A személyes bizonyságunk általában valaki más bizonyságával kezdődik. A nővérem a keresztelőjét követően megosztotta velem a bizonyságát. Vágyat éreztem arra, hogy többet halljak arról, amiről a nővérem bizonyságot tett. Ezután misszionáriusok jöttek és tanúságot tettek Jézus Krisztusról, az Ő evangéliumáról és a visszaállított egyházról. Ez olyan erőteljes volt, hogy teljesen megváltoztatta az életemet. Egy ateistából egy szempillantás alatt hívő lett, aki követni kívánta Krisztus tanításait és példáját. A mi bizonyságunk is ugyanígy megváltoztathatja valakinek az életét. A bizonyságunknak köszönhetően az az illető megismerhet valakit, akit korábban nem ismert – Krisztust.

Bizonyságomat teszem nektek, hogy tudom, van egy szerető Mennyei Atyánk. Tudom, hogy az Ő Fia, Jézus Krisztus megváltott minket a bűntől. Megígérem nektek, hogy ha imádkoztok, tanulmányozzátok a szentírásokat, szolgáltok másokat, szövetségeket köttök az Úrral, és tanúságot tesztek Őróla, akkor még jobban meg fogjátok ismerni a Szabadítótokat, Jézus Krisztust.

 

1. Ima (Hűek a hithez. 86.)

2. Alma 17:2

3. Lukács 10:37

4. Russell M. Nelson: Elhozni Jézus Krisztus hatalmát az életünkbe. Liahóna, 2017. máj. 39.

Jézus Krisztus meggyógyít egy embert