Lelki hagyományok – Kis és egyszerű dolgok visznek véghez nagyszerű dolgokat

Beszámoló a 2017. évi novemberi cövekkonferenciáról

Az őszi Cövekkonferencia 2017.11.12-ei, vasárnapi általános gyűlését meglehetősen nagy várakozás előzte meg, hiszen egy hetvenest láthattunk vendégül a budapesti Tihany téri kápolnában, Robert A. Dryden elder személyében, aki ezen gyűlésen elnökölt. A gyülekezet elénekelte a Napfény van ma az én szívemben című himuszt, majd Kóródi Lívia mondott nyitó imát. A melkisédeki papsági, valamint a legutóbbi konferencia óta történt főpappá való elrendelések kihirdetésével, cöveki elhívások bejelentésével és támogatásával, valamint Hauck Georg pátriárka munkájának méltatásával folytatódott az összejövetel, melyet a cövekkórus zeneszáma követett. A Jöjj el, élő víz forrása című himnuszt gyerekek és felnőttek együtt énekelték lelkesen.

Southwick elnök köszöntötte a megjelenteket, majd beszédet mondott Egy Mormon könyvét olvasó cövek címmel. Thomas S. Monson elnök támogatásával kezdte beszédét és hangsúlyozta, hogy az ő hangja az Úr hangja, s ha karfelemeléssel támogatjuk őt, akkor követni is fogjuk. Beszélt arról, hogy mennyire fontos imádságos lélekkel rendszeresen tanulmányoznunk a Mormon könyvét és elmélkednünk, gondolkodnunk annak tartalmáról. Nelson és Ballard eldereket idézte és leszögezte, hogy a rossz dolgok megakadályozhatnak abban, hogy elhagyjuk a szentírás mindennapi tanulmányozását, s csak rajtunk, a mi elhatározásunkon múlik, hogy minden nap olvassuk és elmélyedünk benne egyedül és a családunkkal együtt. Ha kevesebb időt töltünk a Facebookon, vagy egy órával kevesebbet alszunk és azt az időt A Mormon könyve olvasásának szenteljük és elmélkedéssel töltjük, valamint imádkozunk erről, akkor áldásokat kaphatunk. Henry B. Eyring elnök 50 éven át tanulmányozta A Mormon könyvét és meg is érezte a próféta bátorítását, egyértelműen jobban hallotta a Lélek hangját. Kétségek és félelem helyett békességre és szeretetre van szükségünk. Ellen kell állni a kísértéseknek és ki kell űznünk gondolatainkból a kételyt és a félelmet. Ha ezt megtesszük, a törvényt és parancsolatokat betartjuk, akkor A Mormon könyvében a három tanú ígérete valóra válik, áldásokat kaphatunk és megerősíthetjük a hitünket. Nelson apostolt idézte még, aki megígérte a szenteknek, ha mindennap olvassák és tanulmányozzák a Mormon könyvét, bölcsességet kapnak, és jó döntéseket hoznak. Továbbá minden kérdésükre a saját életükre vonatkozóan válaszokat nyerhetnek és ellen tudnak állni napjaink gonoszságaival szemben is. Majd Monson elnököt idézte: ” ha nincsen bizonyságotok erről, akkor tegyetek meg mindent, hogy legyen”. Ha Isten szavához ragaszkodunk, soha el nem veszünk. Tanulmányoznunk kell tehát minden nap a szentírásokat és a Lélek megmutatja nekünk, hogy mit és hogyan kell cselekedjünk. A hitünknek csak akkor lesz biztos alapja, ha sziklára és nem homokra építünk. Hangsúlyozta, hogy aki mindennap olvas, az nagyobb céltudatossággal folytassa ezt a munkát, aki még nem tette meg, akkor kezdje el még ma a Mormon könyve figyelmes, alapos tanulmányozását imádságos lélekkel és az áldásokat hamarosan érezni fogja.

Az Utolsó Napok Jézus Krisztus Egyháza legidősebb magyar tagja emelkedett szólásra. A 90 esztendős Molnár László Miklós, több vadnyugatról szóló könyv szerzője, a Teremtés könyvét idézte, hogy nem jó a férfinek egyedül, s hangsúlyozta a tiszta és őszinte házasság fontosságát és a család egységét. Ő a 64 évig – a felesége haláláig – tartó boldog házasságának titkát osztotta meg a jelenlévőkkel. Könnyes szemekkel idézte fel, hogy 25 esztendővel ezelőtt az örökkévalóságra is összepecsételték őket. „A szilárd házasság alapja: akik szeretik egymást és arra törekednek, hogy egymást boldoggá tegyék minden megpróbáltatásban, azok egymás előtt testben és lélekben is őszintén mezítelenek egymás előtt. Csak így lesznek boldog családok. S a boldog családokból lesznek boldog gyülekezetek, a boldog gyülekezetekből pedig boldog társadalmak”.

Vasváry Réka bizonyságában az evangéliumi normák szerinti életről beszélt. Szerinte csak így élhetünk boldogságban. Főként a fiatalokat buzdította arra, hogy ne szégyelljék felvállalni egyháztagságukat és a bölcsesség szava szerinti életet, csak így lehetnek igazi példaképek társaik szemében. Akik betartják a parancsolatokat és kiállnak a hitük mellett, akiknek az egyház a családjuk, azok boldogok lesznek és erősek. „Jó érzés tudni, hogy az Úr büszke rám és boldog vagyok, hogy nem vagyok soha egyedül. Az evangéliumi normák szerint élek, az Úrnak szeretnék megfelelni.”

Farkas Orsolya beszéde A szentírás hatalma címet kapta. Ő a szentírás olvasása után döntötte el, hogy mielőtt egyetemre megy, teljesidejű missziót szeretne szolgálni. Boyd K. Packert idézte, aki azt mondta, hogy az evangélium tanainak rendszeres tanulmányozása közösen a családdal - beleértve a szentírásokat, az apostolok és próféták szavait tartalmazó írásokat is - gyorsabban javítja a viselkedést, igazi lelkiséget és erőt ad, valamint ellenállóbakká tesz bennünket a kísértések ellen. Így a család minden tagjának erősödik a bizonysága, a soha véget nem érő erőfeszítések pedig jó például szolgálnak a gyermekeinknek. Isten törvénye adja nekünk az iránymutatást és a szentírások ereje segít kitartanunk a nehézségek közepette. Benson elnök és a Szabadító hegyi beszédének felidézése után leszögezte: „ha megragadjuk az Úr szavát, áldásokban lesz részünk. Ragadjuk tehát meg azt a bizonyos vasrudat, tartsunk ki mindvégig és készüljünk fel Jézus Krisztus visszatérésére!”

Ezt követően a gyülekezet tagjai elénekelték az Ahogy kutatom az írást című himnuszt.

Juhász Ágoston bizonyságában az Olaszország, Milánó területén töltött teljesidejű missziójáról beszélt. Mindössze négy esztendeje keresztelkedett meg, s ebből két évet az egyház szolgálatában töltött. Azelőtt csak a bizonytalanságot érezte maga körül a családjában és a munkahelyén is. Amióta a gyülekezet tagja, azóta tudja, hogy az Atya és Fia, Jézus Krisztus az, akikben lehet bízni. Ez erősítette meg őt a saját életében. Ebben az egyházban erőt, fényt kapott. „Nincsen más hely a világon, ahol ennyire boldogok lehetnénk, mint ezen a helyen. Tudom, hogy nincsen olyan sötétség ezen a földön, ahonnan Jézus Krisztus ne tudna bennünket kiszabadítani, s ezt a világon mindenki megkaphatja. A valódi boldogság a mi döntésünk. Azt a bizonyos vasrudat soha nem szabad elengedni.”

Dörömbözy Erika bizonyságában megtérésének történetét osztotta meg a konferencia résztvevőivel. Barátja, későbbi férje megkeresztelkedésének szemtanújaként sem volt olyan erős még a hite, hogy az egyháztagságot választotta volna. Lassan, de biztosan változott meg a hozzáállása. Először még kivárt, imádkozott és érdeklődött. Hét esztendővel ezelőtt érezte úgy, hogy ez az egyetlen, boldogsághoz vezető igaz út.

Robert A. Dryden elder a Hetvenektől ugyancsak a Mormon könyve olvasásának és tanulmányozásának fontosságáról beszélt, ami vallásunk alapköve. Fontos a kisgyermekek számára, hogy szüleikkel együtt minden nap imádságos lélekkel tanulmányozzák a szentírásokat és hogy az abban található törvények szerint éljenek, mert akkor az Úr megáldja a családokat. Aki így tesz, azoknak az életében növekedni fog az áhítat és a lelkiség, az egymás iránti tisztelet és az odafigyelés. Eltűnik a viszálykodás, a szülőknek nagyobb lesz a bölcsessége és a gyermekeiket nagyobb szeretetben tudják majd nevelni. Ők pedig fogékonyabbak lesznek és jobban engedelmeskednek majd a szüleiknek. Ha a Mormon könyvét rendszeresen olvassa a család, akkor az igazlelkűség is növekedni fog. Benson elnököt említette még, aki erőteljes és egyenes jellemű, sokoldalú egyháztag volt. Mezőgazdasági miniszterként dolgozott az Egyesült Államokban, s a kollégái szerint ő volt a legszerényebb ember a szenátusban. Ahogyan ő tette, életünk végéig nekünk is tanulmányoznunk kell a Mormon könyvét a Biblia mellett magunkban, és a családunkkal közösen is, ami lelki és szellemi egységet adhat nekünk.

Bednar Elder szavaira emlékeztetett, aki arra buzdított mindenkit, hogy jöjjünk közelebb Jézushoz és ismerjük meg őt alaposabban. Tartsunk komoly önvizsgálatot, hogy tanulmányozzuk-e rendszeresen, alaposan, imádságos és áhítatos lélekkel a szentírást? Fontos, hogy gyakoroljuk a hitet Krisztusban, kövessük, szolgáljuk Őt, higgyünk benne. Ha így teszünk, akkor próbára tehetjük a Szabadító tanításait és az Úrban lévő bizalmunk egyre erősebb lesz. Tagadjuk meg azokat a világi dolgokat, amelyek elterelik a figyelmünket az Úrról. Ha követjük Bednar elder tanácsait, valóban közelebb kerülünk Krisztushoz.

Dryden Elder a sabbatnap megszentelését is hangsúlyozta. Ez az a nap a héten, amelyre már jóval előtte készülhetünk, s így nem kell másra figyelnünk, csak arra, hogy a lelkiséget megszerezve és megőrizve megerősítsük bizonyságunkat. A megfelelő légkör kialakításában nemcsak a nőtestvéreknek van hatalmas szerepük, de az egyházi tanácsoknak, úrvacsorai gyűléseknek is.  A nyolcgyermekes Dryden elder szerint példát kell mutatnunk az utódoknak abban is, hogy magunkra vesszük Jézus Krisztus nevét. Az úrvacsoravétel előtt a megfelelő áhítattal magunkra vehetjük azt. Az úrvacsorai imák jelentőségével is tisztában kell lennünk és ezt a gyermekeknek is el kell mondanunk. Beszélnünk kell nekik a bűnbánat jelentéséről és arról, hogy megtört szívvel és lélekkel gondolunk a Szabadító szenvedésére. Ilyenkor nem szabad megzavarnia a csendet telefoncsengésnek, videózajnak, a késők lépteinek. A kicsiknek is fel kell ismerniük, hogy ez az áhítat és az odafigyelés ideje.

A legjobb módszer szerinte az, ha úgy élünk, hogy már szombaton elkezdjük a felkészülést az otthonainkban. Foglalkozunk a tanításokkal, a nőtestvérek előre főznek, mindent előkészítenek vasárnapra, még a gyerekek játékairól, ételről, italról is időben gondoskodnak. S ami szerinte nagyon fontos, hogy legyünk türelmesek a gyerekekkel. Majd Ballard eldert és Christofferson eldert idézte. Ha nő az áhítat, sikerrel járunk, többet tanulhatunk, fejlődhetünk és kinyilatkoztatásokat kaphatunk. A sabbat megszentelése a szívünkbe írja az áhítatot, bebetonozza a házasságokat, felkészíti a gyerekeket és minket, hogy az evangélium szerint éljünk mindannyian a következő héten is.

A konferencia zárásaként a cövekkórus elénekelte az Én Jézust fogom követni című himnuszt, a záróimát Gombolai Alfréd mondta.