Követhetjük Isten prófétáit

Ahogy Isten szólt Mózeshez és más ősi, bibliai prófétákhoz, úgy szólt Joseph Smithhez is, és szól más prófétákhoz is napjainkban.

Mi az a próféta?

A próféták Isten hírnökei az Ő gyermekei felé. Isten nevében szólnak és tudatják az Ő akaratát. A Biblia számos olyan prófétáról tartalmaz beszámolót – például Noéról, az egyiptomi Józsefről, vagy Mózesről –, akiket Isten a régmúlt időkben a gyermekei közé küldött. Az ősi időkben a próféták bűnbánatra szólították a népet, és arra buzdították őket, hogy éljenek Isten parancsolatai szerint. A prófétai tanítások nem mindig örvendtek népszerűségnek, és sok prófétát ért üldöztetés.

Mire elérkezett Jézus Krisztus születésének ideje, a gonosz emberek már sok prófétát megöltek. Mivel Istennek ezeket az igaz hírnökeit megölték, számos vallási vezető hamis tanokat tanított, és elferdítette Isten parancsolatait. Amikor Jézus Krisztus megkezdte elrendelt szolgálatát, Ő ismét a tiszta tant tanította, és megalapította az Atyja igaz egyházát a földön. Megszervezte a tizenkét apostolt, és elküldte őket, hogy az evangéliumát tanítsák.

Ahogy Krisztust és az aposotolokat idővel megölték, a gonosz emberek elkezdték elferdíteni Krisztus tanításait, hogy a saját vágyaikhoz igazítsák azokat (lásd Máté 24:24). Krisztus igaz egyháza végül elvétetett a földről, a világ pedig a lelki sötétség és tévedések időszakába süllyedt, amelyet „nagy hitehagyásnak” nevezünk.       

Vannak-e napjainkban próféták?

A nagy hitehagyás idején Isten nem küldött prófétákat a földre. 1820-ban azonban, sok évszázadnyi sötétséget követően, Isten ismét szólt és kinyilatkoztatta akaratát egy Joseph Smith nevű fiatal fiúnak. Joseph egy egyszerű, tizennégy éves parasztfiú volt, aki azért imádkozott, hogy megtudja, melyikhez csatlakozzon a földön található összes egyház közül. Imájára adott válaszként megjelent neki az Atyaisten és Jézus Krisztus. Tudatták vele, hogy ne csatlakozzon a földön található egyetlen akkori egyházhoz sem, mivel egyikük sem az Ő igaz egyháza (lásd Joseph Smith története 1:1–20).

Joseph Smith követte az Istentől kapott tanácsot, és később ő lett az a próféta, akin keresztül Isten visszaállította az Ő igaz egyházát a földön: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát. Josephet, ahogy az ősi prófétákat is, üldözték és megölték. Az egyház tagjai nem istenítik Joseph Smitht, de tisztelik őt az áldozatáért, valamint a prófétai tevékenységéért és küldetéséért.

Joseph Smith révén Isten gyermekei számtalan módon áldattak és áldatnak meg. Isten visszaállította azt a pecsételő hatalmat, amely lehetővé teszi, hogy a családok örökkévalóan együtt legyenek; a papságot; Jézus Krisztus egyházának valódi szervezetét; valamint az evangélium számos tiszta és egyszerű igazságát, amelyek elvesztek az évszázadokon át tartó hitehagyás során.

Ki Isten prófétája a földön?

Joseph Smith óta próféták szakadatlan sora vezeti Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát. Amint azt az ősi próféták tették, az újkori próféták is arra buzdítják az embereket, hogy kövessék Istent és tartsák be a parancsolatait. Arra buzdítják az embereket, hogy legyen hitük Jézus Krisztusban, éljenek erkölcsileg tiszta életet, és szolgáljanak másokat.

Napjainkban a próféta egyúttal Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökeként is szolgál. Tizennégy másik férfival szolgál együtt az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma néven. Az egyház tagjai prófétákként, látnokokként és kinyilatkoztatókként támogatják e férfiakat. A próféta, illetve az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjai rendszeresen szólnak az egyháztagokhoz és a nem egyháztagokhoz szerte a világon, többek között az évente kétszer megtartott általános konferencián.

Hogy tudhatok meg többet a prófétákról?

Kíváncsi rá, hogyan áldhatja meg az életét és segíthet boldogságra lelnie napjainkban a prófétai tanács és iránymutatás? Ha többet szeretne megtudni Joseph Smithről és más újkori prófétákról, látogasson el a mormon.org oldalra.