Lelki felkészülés templomi áldásokra

  Southwick Christopher Neal

  2019. április 28.

   

  Lelki felkészülés templomi áldásokra

  Csodálatos konferencia volt ez! Inspiráló üzeneteket kaptunk tegnap este és ma reggel. Velünk volt az Úr Lelke. Ezt fontos tudni, mert az Istenség tagjaként a Szentlélek az, aki elviszi az igazságot a szívünkhöz.[1] Azután szabadon választhatunk, hogy befogadjuk-e vagy elutasítjuk azt.[2] Bátorítalak benneteket, hogy hallgassatok az érzésekre, amiket kaptatok a konferencia idején. Írjátok le ezeket és kövessétek őket.

  Nagy okunk van az örömre! Biztosan szinte mindannyian tudjátok, hogy drága prófétánk, Russell M. Nelson elnök az általános konferencián bejelentette, hogy az Úr úgy döntött, szent templomot épít Magyarországon. A bejelentés éjszakája tele volt áhítatos izgalommal és örömteli könnyekkel. Az elmúlt hónap hasonló érzésekkel telt. Szeretnénk kifejezni hálánkat a Mindenható Istennek ezért a csodálatos áldásért. A misszióelnökkel, a cövekelnökséggel és a főtanáccsal való tanácskozás után helyénvalónak érezzük, hogy egy különleges hálaadó böjtöt tartsunk a magyarországi templom bejelentése miatt. Általában a böjt valamilyen különleges igényhez vagy kívánsághoz kapcsolódik. Nem gyakran böjtölünk csupán a hála kifejezéseként. Most azonban pont ezt szeretnénk tenni, közösen és egységesen az egész országban. A következő vasárnap böjti vasárnap lesz. Szeretnénk megkérni titeket, hogy ragadjátok meg ezt az alkalmat, és böjtöljetek velünk abból a célból, hogy kifejezzétek személyes hálátokat Mennyei Atyánknak a magyarországi templom bejelentéséért. Ez a különleges személyes hálaadás kapcsolódhat egyéb személyes böjti céljaitokhoz. Biztosak vagyunk benne, hogy amint imában és böjtben csatlakozunk egymáshoz, az Úr Lelke meg fog áldani minket.  

  A különleges, országos méretű böjtön kívül szeretnénk kifejezni hálánkat és elkötelezettségünket szeretett prófétánk, Russell M. Nelson elnök felé is ezért a történelmi bejelentésért. Jézus Krisztus tizenkét apostolának egyikeként Nelson elder szentelte fel Magyarországot az evangélium hirdetésére 32 évvel ezelőtt, 1987. április 19-én a Gellért-hegy tetején, nem messze nyugatra attól, ahol a Szabadság szobor áll. Sokan voltatok már ezen a szent helyen. Ezután Nelson elder újra meglátogatta Magyarországot 1988-ban és 1989-ben is, hogy megerősítse a kapcsolatokat a kormányhivatalnokokkal és biztosítsa, hogy Isten munkája valóban megalapításra kerül ezen a nagyszerű földön. Sokan láttátok azt a képet, amelyen Nelson elnök ül az irodájában az asztalánál. A háttérben a falon látható bekeretezve Magyarország felszentelési imája a magyar címerrel együtt. Úgy érzem, Magyarország különleges helyet foglal el prófétánk szívében. Tudatta velünk, hogyan érez velünk kapcsolatban. Most mi is szeretnénk tudatni vele, mi hogyan érzünk vele kapcsolatban. Ezért kértük, hogy felkészülten érkezzetek ma ide, hogy le tudjatok írni két dolgot egy papírdarabra, amit majd elküldünk Nelson elnöknek. Először írjátok le, hogy milyen érzéseitek vannak a magyarországi templommal kapcsolatban, másodszor pedig azt, miként fogsz elköteleződni, hogy érdemessé válj és hithű maradj a templomi szövetségekhez, illetve mit fogsz tenni, hogy megtaláld és felkészítsd az őseidet a templomi szertartásokra.

  Mindenkinek két darab papírra lesz szüksége. Kérjük, írjátok le a válaszaitokat mindkét papírra. Az egyiket elküldjük majd Nelson elnöknek. A másikat tartsátok meg és rakjátok olyan helyre otthon, ahol gyakran látjátok majd, például a hűtőre vagy a tükörre, hogy állandó emlékeztető legyen számotokra,  segítsen emlékezni a személyes hálátokra az Úr áldásaiért, valamint a személyes elköteleződésetekre Iránta és az evangéliuma iránt. A papírokat és a dobozt, ahova be kell dobni ezeket, a folyosón találjátok. Reméljük, sokan részt fogtok venni ebben, egyúttal köszönjük a hithűségeteket.

  Néhány dolgot szeretnénk világossá tenni ezzel a jövőbeli templommal kapcsolatban. Igen, Magyarországon fog felépülni, emiatt mind nagyon izgatottak vagyunk, de ez nem egy magyar templom lesz és nem a mi templomunk lesz. Ez a templom az Úré lesz. Isten háza lesz. Sok embert fog szolgálni, akik nem Magyarországon élnek és nem beszélnek magyarul. Az Úr minket választott, hogy gondoskodjuk arról, hogy megáldhassa gyermekeinek életét a fátyol mindkét oldalán. A templom helye az Úr és az Ő prófétája között születik meg. Neil L. Anderson elder mondta: “Egy templom helyszínének meghatározása nem kézenfekvő földrajzi döntés. Az Úrtól jön, kinyilatkoztatás által az Ő prófétájának, kifejezve, hogy nagy munkát kell elvégezni, és elismerve azon szentek igazlelkűségét, akik aztán nemzedékeken át becsben tartják az Ő házát és gondoskodnak arról.[3] Mennyei Atya templomot akar Magyarországon.

  Míg ez valóban áldás, ugyanakkor komoly cselekvésre szóló felszólítás is. Az Úr nagy elvárásokat támaszt velünk szemben és hihetetlen felelősséget adott nekünk a templommal kapcsolatban. Azt akarja, hogy felemelkedjünk, jobbá váljunk, jobban teljesítsünk és jobbak legyünk.[4] Hogyan tehetjük meg ezt?

  Az Úr ezt mondta: “Igen, bizony mondom nektek, parancsolatot adok nektek, hogy építsetek házat, amely házban azokat szándékozom felruházni hatalommal a magasságból, akiket választottam.”[5]

  Megparancsolták nekünk, hogy építsünk házat az Úrnak. Azonban ez elvárás nem az, hogy a karjainkkal és a hátunkkal dolgozzunk a forró nyári napon vagy a hideg téli reggeleken, ahogyan azt a korai szentek tették a Kirtland templommal. Nem, nem ilyen áldozatot kívánnak tőlünk. Ennek ellenére azt a parancsolatot kaptunk, hogy építsünk templomot. Hogyan lehetséges ez?

  A szentírásokban az Úr mondta: “Mert én, az Úristen, minden dolgot... lelkileg teremtettem meg, mielőtt természetben a föld színén lettek volna.[6]

  Mielőtt fizikailag építünk egy templomot, lelkileg kell megépítenünk azt. Fel kell építenünk a templomot előbb a szívünkben. Látnunk kell magunkat a templomban.[7] Ez különösen azoktól igényel áldozatot, akik már magukra vették a templomi szövetségeket. Ők minden nap készen kell, hogy álljanak  “áldozat által ügyelni a szövetségeikre”.[8] Carol F. McConkie nővér mondta, hogy “a szövetségeink betartása érdekében hozott áldozatok lesznek azok, amik megszentelnek és szentté tesznek bennünket.” [9]

  Ahogyan szentté válunk most, felkészítjük magunkat a Budapest templomra majd a jövőben. Minden templom homlokzatán olvasható ez a felirat: Szentség az Úrnak. Talán lelkileg fel kellene írni ezeket a szavakat a szívünkre, ugyanúgy, ahogy a korai szentek fizikailag felírták ezeket a szavakat hétköznapi tárgyaikra, például ajtókilincsekre és kalapácsokra[10]. Ők komolyan és őszintén koncentráltak a szentségre. Nekünk is így kellene tennünk.

  Egy évvel ezelőtt a Lelki építőkövek című cövekkonferenciai beszédemben megfogalmaztam, mit kell tennünk, mielőtt az Úr prófétája templomot jelentene be Magyarországon. Most, hogy ez már megtörtént, szeretnék négy célzott lehetőséget javasolni, melyek segítségével tovább építhetjük a templomot a szívünkben.

  Első építőkő:

  Naponta tartsunk bűnbánatot. Nelson elnök mondta: “Nincs semmi, ami felszabadítóbb, nemesítőbb vagy létfontosságúbb lenne egyéni fejlődésünk szempontjából, mint a bűnbánatnak szentelt rendszeres, napi figyelem. A bűnbánat nem egy egyszeri esemény, hanem egy folyamat. Ez jelenti a boldogság és a nyugodt lelkiismeret kulcsát. [...] Az Úr nem vár el tőlünk tökéletességet örökkévaló fejlődésünk ezen pontján. Azt azonban elvárja, hogy egyre tisztábbá váljunk. A mindennapi bűnbánat jelenti az ösvényt a tisztaság felé, a tisztaság pedig erőt ad. A személyes tisztaság hathatós eszközökké tud tenni bennünket Isten kezében. Bűnbánatunk – tisztaságunk – erővel ruház fel minket, amellyel segédkezhetünk Izráel egybegyűjtésében.[11] A Fiatal Férfiak Általános Elnöke, Stephen W. Owen mondta: “Túl gyakran gondolunk a bűnbánatra úgy, mint ami nyomorúságos és lehangoló. Isten terve azonban a boldogság terve, nem pedig a nyomorúság terve! A bűnbánat felemelő és nemesítő folyamat. A bűn az, ami boldogtalanságot hoz. A bűnbánat a menekülőútvonal számunkra! Üzenetem mindenki számára – különösen a fiatalok számára – az, hogy a bűnbánat mindig pozitív.[12] Tudom, hogy ha naponta tartunk bűnbánatot, akkor lelkileg építeni fogjuk a templomot a szívünkben, napról napra, tégláról téglára.

  Második építőkő:

  Hozzunk létre egyházi hagyományokat az otthonainkban. Tanulmányozzuk a Mormon Könyvét minden nap. Ez egy másik bizonyság Jézus Krisztusról, mely meggyőz minket arról, hogy Ő Isten Fia, aki szenvedett és meghalt értünk, hogy mi örök életet nyerhessünk, mely egy felfoghatatlan áldás, melyet azoknak ígértek, akik szent templomi szövetségeket kötnek és betartanak. Használjuk a Jöjj, kövess engem! tanulmányi segédleteket. Emlékezzünk a jövendölésre, melyet tavaly októberben adott nekünk Cook elder erről a pulpitusról. Ezt mondta: “Megjövendölöm nektek, hogy ha 20 év múlva visszatekintünk, akik hallgattak a prófétára, megtartották a Sabbatot és otthonközpontú egységet hoztak létre, képesek lesznek legyőzni a viharokat és felkészíteni a családjukat a második eljövetelre.” Legyünk következetesek a mindennapi imában. Ha házasok vagytok, legyetek következetesek a házastársi közös imában, mely során egymásért imádkoztok. Ha gyermekeitek vannak, imádkozzatok velük reggel és este is közösen. Tudom, ha ezt megtesszük, akkor lelkileg építeni fogjuk a templomot a szívünkben, napról napra, tégláról téglára.

  Harmadik építőkő:

  Mindig legyen érvényes templomi ajánlásunk. Cook elder mondta: “Hő vágyunk az, hogy az egyház tagjai éljenek templomi ajánlásra érdemesen. Kérjük, ne tekintsetek a templomra valami távoli és talán elérhetetlen célként! A püspökkel együttműködve a legtöbb egyháztag viszonylag rövid idő alatt eleget tud tenni minden igazlelkű feltételnek, ha elkötelezi magát az érdemesség mellett és teljesen megbánja a vétkeit. Az is hozzátartozik ehhez, hogy hajlandóak vagyunk megbocsátani magunknak, és nem úgy tekintünk a tökéletlenségeinkre és a bűneinkre, mint amelyek örökre visszatartanak minket a szent templomba történő belépés lehetőségétől.” [13] Mindenki képes rá, hogy templomi ajánlása legyen. Sohasem volt még oly sok érvényes templomi ajánlással rendelkező felnőtt, mint most. Az elmúlt évek során folyamatos emelkedést látunk azok számában is, akik fizetik a tizedüket. Egyre több tag válik érdemessé és őrzi meg érdemességét. Monson elnök azt kérte minden egyháztagtól, beleértve a megfelelő korú gyermekeket és az új megtért felnőtteket is, hogy legyen érvényes templomi ajánlásuk. Most felhívást intézek a Budapest Magyarország Cövek minden tagjához, hogy váljon érdemessé és mindig legyen érvényes templomi ajánlása. Tudom, ha ezt megtesszük, akkor lelkileg építeni fogjuk a templomot a szívünkben, napról napra, tégláról téglára.

  Negyedik építőkő:

  Hithűen köteleződjünk el a családtörténeti munka mellett. Nelson elnök azt mondta: “Isten minden gyermekét – a fátyol mindkét oldaláról – hívjuk, hogy jöjjenek a Szabadítójukhoz [és] nyerjék el a szent templom áldásait.[14] Dale G. Renlund elder mondta: “Amikor egybegyűjtjük családunk feljegyzéseit, és elmegyünk a templomba az őseink helyett, akkor Isten egyidejűleg váltja valóra a megígért áldásokat a fátyol mindkét oldalán.[15] Richard G. Scott mondta: “A templomban végzett bármilyen munka hasznos időtöltés, de ha saját őseinkért részesülünk helyettesként a szertartásokban, akkor az még szentebbé teszi a templomban töltött időt, és még nagyobb áldásokat hoz.[16] Mutassuk meg az Úrnak, hogy képesek vagyunk felelősen gondoskodni majd a templomról azáltal, hogy hithűen kikutatjuk az őseinket és elvisszük a neveiket a templomba. Az elmúlt évek során drámai növekedést tapasztaltunk azon egyháztagok számában, akik a családkutatással foglalkoznak. Soha még nem volt ennyi fiatal és felnőtt a cövekben, akik neveket készítenek elő a templomi szertartásokra. Soha nem volt még ennyi egyháztagunk, akik használják a Family Search oldalt. Soha nem volt még ennyi tagunk, akik idexelnek. Áldjuk meg az egész magyar nemzetet azáltal, hogy rendszeresen végzünk indexeléseket. Mindenkit hívok, aki elég idős hozzá, hogy indexeljen rendszeresen. Egy kis gyakorlás után egy-egy köteg csupán 10-15 perc alatt elvégezhető. Hiszem, hogy mindannyiunknak van heti 15 perce, amit ennek a fontos munkának szentelhetünk. Több kutatható névre van szükségünk. Tudom, hogy ha hithűen elköteleződünk a családkutatási munka mellett, akkor lelkileg építeni fogjuk a templomot a szívünkben, napról napra, tégláról téglára.

  Testvérek, tanúsítom nektek, hogy az Úr akarata az, hogy legyen egy templom Magyarországon. Elmondtam most nektek, minek kell történnie ahhoz, hogy ez valóság legyen. Szükséges, hogy lelkileg felépítsük a templomot a szívünkben, mielőtt az Úr fizikailag felépítheti azt ezen a földön. Segítsünk építeni Istennek az Ő szent házát, ahogy a következőt csináljuk:

  • Naponta bűnbánatot tartunk
  • Egyházi hagyományokat hozunk létre az otthonunkban
  • Érvényes templomi ajánlással rendelkezünk
  • Hithűen elköteleződünk a családtörténeti munka mellett

  A Budapest Magyarország templom bejelentése után Nelson elnök ezt mondta:

  “Miközben régi és új templomainkról szólunk, mindannyian igyekezzünk a tetteink által kimutatni, hogy az Úr Jézus Krisztus igaz tanítványai vagyunk. Az Őbelé vetett hitünk és bizalmunk által építsük újjá az életünket. A mindennapi bűnbánatunk által legyen hozzáférésünk az Ő engesztelésének hatalmához. Továbbá szenteljük fel, valamint szenteljük újra életünket Isten és az Ő gyermekei szolgálatára – a fátyol mindkét oldalán.”[17]

  Bizonyságomat teszem, hogy Jézus Krisztus él, hogy Ő megfeszíttetett a világ bűneiért. Végtelen áldozata által lehetővé tette, hogy örök életet nyerjünk és olyanná váljunk, mint Ő. Dicsőítsük Őt mindörökké a szent templom falain belül és kívül is. Áldjon meg benneteket az Úr igazsággal és világossággal, amiért betartjátok a parancsolatokat.[18]

  Jézus Krisztus nevében, Ámen.

   


  [1] 2 Nefi 33:1

  [2] 2 Nefi 2:27

  [3] Anderson, Neil L., Jöjjön el a te országod, https://www.lds.org/general-conference/2015/04/thy-kingdom-come?lang=hun

  [4] Nelson, Russell M., Teljesíthetünk jobban és lehetünk jobbak, https://www.lds.org/general-conference/2019/04/36nelson?lang=hun

  [5] T&Sz 95:8

  [6] Mózes 3:5

  [7] Cook, Quinton L., Lásd magad a templomban, https://www.lds.org/general-conference/2016/04/see-yourself-in-the-temple?lang=hun

  [8] T&Sz 97:8

  [9] McConkie, Carol F., A szentség ékessége, https://www.lds.org/general-conference/2017/04/the-beauty-of-holiness?lang=hun

  [10] Christofferson, D. Todd, A mennyből alászálló élő kenyér, https://www.lds.org/general-conference/2017/10/the-living-bread-which-came-down-from-heaven?lang=hun

  [11] Nelson, Russell M., Teljesíthetünk jobban és lehetünk jobbak,  https://www.lds.org/general-conference/2019/04/36nelson?lang=hun

  [12] Owen, Stephen W., A bűnbánat mindig pozitív, https://www.lds.org/general-conference/2017/10/repentance-is-always-positive?lang=hun

  [13] Cook, Quinton L., Lásd magad a templomban!, https://www.lds.org/general-conference/2016/04/see-yourself-in-the-temple?lang=hun

  [14] Nelson, Russell M., Bátran végezzük, https://www.lds.org/general-conference/2018/04/let-us-all-press-on?lang=hun

  [15] Renlund, Dale G., Családtörténeti and templomi munka: pecsételés és gyógyítás, https://www.lds.org/general-conference/2018/04/family-history-and-temple-work-sealing-and-healing?lang=hun

  [16] Scott, Richard G., A hallottak megváltásának öröme,  https://www.lds.org/general-conference/2012/10/the-joy-of-redeeming-the-dead?lang=hun

  [17] Nelson, Russell M., https://www.lds.org/general-conference/2019/04/57nelson?lang=hun

  [18] T&Sz 93:28