Joseph Smith próféta élete: Gyermekkor

Tudjon meg többet Joseph Smithről, a mormon prófétáról!

Joseph Smith próféta élete: Gyermekkor

Ki volt Joseph Smith?

Ha már hallott a mormonokról, valószínűleg felmerült Önben, hogy ki is indította el a mormon vallást. Ifj. Joseph Smith ma már leginkább úgy ismert, mint az az ember, akinek köszönhetően megalakult a „mormon egyház” – hivatalos nevén Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza. Joseph Smith azonban sokkal több egyszerű vallásalapítónál: Isten prófétája volt, és bár igen szerény körülmények közül indult, ma már világszerte milliók tisztelik a nevét.

Ifj. Joseph Smith 1805. december 23-án született Vermont államban, Sharon településen, id. Joseph Smith és Lucy Mack Smith gyermekeként. Volt két bátyja, Alvin és Hyrum, valamint egy nővére, Sophronia. Josephnek hét fiatalabb testvére is volt, akik közül öten érték meg a felnőttkort – Samuel, William, Katharine, Don Carlos és Lucy –, ketten pedig röviddel a születésük után meghaltak (lásd Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith [2007]. 3.).

Milyen volt Joseph Smith gyermekkora?

Joseph fiatalkorában a Smith családnak komoly anyagi nehézségei és viszontagságai voltak. Joseph édesapja egy sor olyan pénzügyi veszteséget szenvedett el, amelyek következtében nehezen tudott gondoskodni a nagy családról. Gyakran költöztek, ahogy id. Joseph Smith különböző területeken – boltosként, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben – próbált dolgozni, csekély sikerrel (lásd Matthew S. Holland, “The Path to Palmyra,” Ensign, June 2015, 26–28).

Joseph édesanyja szerint fia „figyelemre méltóan csendes, jóindulatú gyermek volt” (Lucy Mack Smith, “Lucy Mack Smith, History, 1845,” 72, josephsmithpapers.org). Josephnek ennek ellenére már gyermekkorában megvoltak a saját kihívásai. 1813-ban, amikor Joseph még alig 7 éves volt, igen súlyos tífuszos megbetegedés lépett fel nála. A fertőzés szövődményei átterjedtek a láb csontjaira is, és az orvosok attól tartottak, hogy amputációra lesz szükség. Joseph nem akarta engedni, hogy levágják a lábát, és az édesanyja is a lába megőrzésére kérlelte az orvosokat. Így végül beleegyeztek, hogy megkísérlik műtéti úton, amputáció nélkül eltávolítani a csont károsodott részét (lásd Vivian M. Adams, “Joseph Smith’s Boyhood Surgery: Mercy during a ‘Desperate Siege,’” Ensign, June 2013, 66–69).

Joseph már ilyen fiatalon, a hatalmas fájdalom ellenére is nagy bátorságról, a szülei iránti szeretetről, valamint hitről tett bizonyságot. Az orvosok azt javasolták Josephnek, hogy az érzéstelenítés nélküli műtéttel járó kínok csillapítása érdekében igyon alkoholt, a szüleit pedig megkérték, hogy kötözzék fiukat az ágyához. Édesanyja így idézte fel fia válaszát: „Nem…, a szeszes italnak egyetlen részét sem fogom érinteni, sem pedig lekötözve nem leszek; viszont… édesapám itt fog ülni a közelemben az ágyon, és akkor megteszek bármit, amit a csont kivételéhez megtenni szükséges. De azt szeretném, Anyám, ha te kimennél a szobából, mert tudom, hogy nem bírod elviselni, hogy engemet így szenvedni láss. […] Az Úr segíteni fog nekem, és általjutok ezen” (Lucy Mack Smith, “Lucy Mack Smith, History, 1844–1845,” book 3, pages 1–2, josephsmithpapers.org; központozás egységesítve). A beteg részt végül sikeresen eltávolították, de a műtétet követően Joseph még évekig mankóval járt, és egész életében enyhén bicegett (lásd Tanítások: Joseph Smith. 3.).

A felnőtt Joseph Smith

1816-ban id. Joseph Smith a New York állambeli Palmyrába költözött a családjával, ahol ismét megpróbálkozott a földműveléssel (lásd Holland, “The Path to Palmyra,” 27–28). A kamaszodó ifj. Joseph Smith és testvérei az apjuknak segítve dolgoztak a gazdaságban, és nem részesültek különösebb iskolai oktatásban. Azonban a család gyakran olvasott közösen a Szent Bibliából (lásd Joseph Smith és a visszaállítás, mormon-sajtoszoba.hu). 15 éves kora körül, amikor Joseph azon kezdett gondolkodni, hogy melyik egyházhoz csatlakozzon, a Bibliában keresett válaszokat (lásd Joseph Smith története 1:7–13).

Josephet a bibliatanulmányozása arra indította, hogy imában kérdezze meg, melyik egyházhoz csatlakozzon. 1820-ban, Joseph imájára adott válaszként egy csodálatos látomásban megjelent neki az Atyaisten és Jézus Krisztus. Tudatták vele, hogy a földön akkor jelen lévő egyházak közül egyikhez se csatlakozzon (Lásd Joseph Smith története 1:18–20.) Napjainkban a mormonok ezt a látomást, melyet az első látomásnak neveznek, a mormon vallást megalapító egyik fő eseménynek tekintik.

Mikor indította útjára Joseph Smith a mormon vallást?

Joseph hallgatott Isten tanácsára, később pedig sok nagy és fontos munkát végzett Isten királyságában. 24 évesen visszaállította Jézus Krisztus egyházát a földön, amikor Isten irányítása alatt megszervezte Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát. Kortársai tanúsága szerint „Joseph Smith, az Úr prófétája és látnoka, – egyedül Jézust kivéve – többet tett az emberek megszabadulásáért e világon, mint bárki más, aki valaha is élt azon” (lásd T&Sz 135:3).

Hogy tudhatok meg erről többet?

Joseph Smith több volt, mint Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza megalapítója. Isten prófétája volt, és csodával ér fel az, hogy képes volt ilyen fiatalon ilyen sokat tenni. Ha többet szeretne megtudni Joseph Smithről, látogasson el a mormon.org oldalra.