Jézus Krisztus evangéliumának dicsőséges visszaállítására összpontosító, különleges általános konferencia

Jesus heals people on the American continent
Russell M. Nelson

Drága fivéreim, nővéreim és barátaim!

Tudatában vagyok, hogy az egészségetekkel, a családotok egészségével, a gazdasággal és a saját munkátokkal kapcsolatos aggályok nyomasztanak benneteket ebben az időszakban. A COVID-19 világjárvány továbbra is hatással van az életünkre és megzavarja a megszokott tevékenységeinket. Ez hozzátevődik azon további kihívásokhoz, amelyeket biztosan tapasztaltok.

Ezen kihívások nyomán sokan úgy érezhetik, kicsúszik a talaj a lábuk alól. Azon töprengenek, mire is számíthatnak igazán e nyugtalan időkben.

Ez eszembe juttat egy beszélgetést, amelyet nemrégiben egy drága barátommal folytattam. Ez a férfi – akit már évek óta ismerek – magas beosztású kormányzati hivatalnok egy másik országban. Amikor a legutóbb meglátogattam őt, meglepve láttam, hogy kerekesszékben ülve tolják oda a találkozónkra.

Majd e legyengült barátom beszélni kezdett. „Már hosszú ideje nagyon beteg vagyok – mondta. – A legtöbb napon csak fekszem az ágyban, a plafont bámulom, és arra vágyom, hogy tudhassam az igazságot.”

A nehéz időkben kevés megnyugtatóbb és vigaszt nyújtóbb dolog létezik az igazságnál. Pál apostol előre látta a napjainkat és megjövendölte a nehéz idők eljövetelét. Hozzátette, miszerint SOKAN lesznek, akik „mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak”.

Az igazság pedig az, hogy Jézus Krisztus világossága még jobban ragyog a gondokkal teli világ borús sötétségében. Ő igazságot szólhat a szívünkhöz és az elménkhez, amikor Őt keressük és megtanuljuk Őt hallgatni.

E tekintetben izgatottan várjuk Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza közelgő, április 4-én és 5-én tartott általános konferenciáját, melynek során az egyház vezetőitől hallunk majd Jézus Krisztus evangéliumának dicsőséges visszaállításáról, valamint arról, hogy miként hoz békességet az életünkbe az Ő evangéliuma.

Mivel nagy létszámú csoportok nem gyűlhetnek össze ebben az időszakban, ez a konferencia külsőre más lesz. De az igazságot, miszerint Jézus Krisztus a Szabadítónk és Megváltónk, és az Ő evangéliumának teljessége visszaállíttatott a földre, a megszokott módon tanítjuk majd.

Szívélyesen meghívok mindenkit, vallási meggyőződéstől függetlenül, hogy csatlakozzon hozzánk a technika segítségével, és örvendezzen velünk együtt a kinyilatkoztatott igazság vigaszt nyújtó erejében. Szeretlek benneteket. Imádkozom értetek. Biztosítalak benneteket afelől, hogy az Úr e zavaros időkben is őrködik felettünk.

Nelson elnök