Jertek menjünk fel az Úr hegyére

  Területi vezetőségi üzenet

  Dyches-Timothy-J-200x250.jpg
  Timothy J. Dyches elder, USA Az Európa Terület Elnöksége

  Ésaiás próféta kijelentette: „Jertek menjünk fel az Úr hegyére, …hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein”. 1

  Az Úr szent temploma az „Úr hegye”, ahol megerősíthetjük Mennyei Atyánkba és az Ő Egyszülött Fiába, Jézus Krisztusba vetett hitünket.  A templomok szent falain belül az „Ő útairól” tanítanak bennünket, és arról, hogy honnan jöttünk, mi a rendeltetésünk itt a földön miközben az „Ő ösvényein” járunk, és hová mehetünk. Az Úr háza az a fenséges hely, ahol gyakoroljuk önrendelkezésünket az élet megélését és a valamivé válást illetően. 

  Területi Elnökségetekként veletek együtt örülünk annak a rengeteg áldásnak, melyeket a templomok hoznak az életünkbe.  „Azt szeretnénk látni, hogy az emberek örömteli életet élnek, és felkészülnek arra, hogy elmenjenek a templomba, hogy részesüljenek a szertartásokból, és megkössék azokat a szövetségeket, melyek szükségesek a családjaik felmagasztosulásához.”2

  Ebben az örökké változó világban a templomok szilárdan és állhatatosan állnak.
  A templomi hódolat a családok összekötésének valóságára és a szülők gyermekeik iránti felelősségére emlékeztet bennünket. „A boldogság isteni terve lehetővé teszi, hogy a családi kötelékek a síron túl is megmaradjanak. A szent templomokban elérhető szent szertartások és szövetségek lehetővé teszik az egyének számára, hogy visszatérjenek Isten jelenlétébe, a családok számára pedig, hogy az örökkévalóságra egyesüljenek.” 3

  A 2015-ös cél az, hogy személyesen is érezd a saját életedben a családok összekötő szellemét.  Ennek a teljesítéséhez úgy foghatsz hozzá, hogy kitöltöd „A családom” füzetet az őseidről szóló történetekkel és családtörténettel, majd elviszed azokat a templomba. 

  Amikor ellátogatunk a templomba, szeretetteljes tetteink által krisztusi szolgálatot nyújtunk azoknak, akik nem tudják saját magukért elvégezni a szertartásokat. Joseph F. Smith elnök kijelentette: „Az értük tett erőfeszítéseink által rabláncaik lehullnak róluk, s eloszlik az őket körülvevő sötétség, hogy fény ragyoghassa be őket, és a [lélekvilágban] hallani fognak arról a munkáról, [melyet] gyermekeik végeztek el itt értük, s ők veletek együtt fognak örvendezni azért, mert eleget tettetek ezeknek a kötelességeknek.”4

  Néhány legbecsesebb emlékünket akkor szereztük a családommal, amikor együtt mentünk a templomba, hogy szent szertartásokat végezzünk halott őseinkért. „A szolgálat önzetlen cselekedetei és az életünk felajánlása finomítja a lelkünket, eltávolítja a hályogot lelki szemeink elől, és megnyitja a menny ablakait. Gyakran azzal találjuk meg a választ a saját imáinkra, hogy mi magunk egy másik ember imájára adott válasszá válunk.”5  

  Egy egyháztag nemrégiben ezt írta: „Minden alkalommal, amikor elmegyek a templomba, érzem, ahogy mélyen bennem lángol a lélek.  Már az is egy csodálatos lelki élmény, ha a templom kertjében lehetek, de bent lenni és az Urat szolgálni és segíteni az őseimet azáltal, hogy lehetőséget nyújtok nekik az evangélium elfogadására, olyan érzést nyújt nekem, melyet nehéz szavakba önteni, …olyan érzést, amely teljesen a hatalmába kerít, amint átlépem a templom küszöbét.”6

  Páratlan áldásokban lesz része mindazoknak, akik belépnek a templom szent szövetségeibe és szertartásaiba.  Jobb emberekké, Krisztus jobb tanítványaivá válunk.  Az állhatatos templomi hódolat elmélyíti az Isten iránti szeretetünket, megerősíti az Úr Jézus Krisztusba vetett hitünket, és növeli azt a képességünket, hogy érezzük a Szentlelket az életünkben.

  Kérdezzük meg magunktól még ma: Teljes mértékben megtértünk-e?  Úgy tükrözi-e tekintetünk a Jézus Krisztus evangéliuma feletti örömet, mint ahogy az egy igaz tanítványhoz illik? 

  “Ha még nem voltatok a templomban, vagy már voltatok, de jelenleg nincs érvényes ajánlásotok, nincs fontosabb cél számotokra annál, mint azon munkálkodni, hogy érdemesek legyetek eljutni a templomba. […] Tartsátok biztonságban az ajánlásotokat, és becses tulajdonotokként tekintsetek rá, mert az is.”7  

  Az életetek soha nem lesz már olyan, mint amilyen előtte volt.  Nagyobb békesség, öröm és hit vár rátok.  Jertek hát, haladjunk előre ebben az évben nagyobb hittel, tekintetünket határozottan a templomon tartva.  Legyetek érdemesek minden nap a templomba való belépésre!

  1 Ésaiás 2:3
  2 Az Európa Terület 2015-ös terve
  3 A család: Kiáltvány a világhoz.
  4 Evangéliumi tanok, 469-70.
  5 Dieter F. Uchtdorf: Várakozni a Damaszkuszba vezető úton. Liahóna, 2011. máj. 76.
  6 (személyes kommunikáció)
  7 Thomas S. Monson: A szent templom – jelzőtűz a világnak. 2011. május.