Hittel rendelkezni Jézus Krisztusban

Ismerje meg, hogy mit jelent hittel rendelkezni Jézus Krisztusban!

Hittel

Eltűnődött már valaha azon, hogy mit hisznek a mormonok Jézus Krisztussal kapcsolatban? Tulajdonképpen a „mormon egyház” valódi neve Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza. Jézus Krisztusra és az Ő evangéliumára összpontosít. Az egyház tagjai Isten Fiaként hódolnak Jézus Krisztusnak, és abban hisznek, hogy az Őbelé vetett hit alapvető fontosságú a szabaduláshoz.

Hisznek-e a mormonok Jézus Krisztusban?

A mormonok hisznek Jézus Krisztusban és abban, hogy Ő Isten szó szerinti Fia, aki a Szentföldön élt és tanított, amint azt a Bibliában feljegyezték (lásd JesusChrist.lds.org). Szenvedett a bűneinkért és gyarlóságainkért, feltámadt, és egy napon majd visszatér, hogy uralkodjon a földön. Jézus Krisztus a megígért Messiás, akit az ősi próféták megjövendöltek, és az Övé az egyetlen név, mely által a szabadulás elérkezik (lásd Apostolok cselekedetei 4:12).

A mormonok abban is hisznek, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit kialakítása a legfontosabb, amit ebben az életben megtehetünk. Ahhoz, hogy a hit hathatós legyen, Jézus Krisztusra kell összpontosulnia, nem pedig valamely más személyre vagy dologra. A mormonok számára a Krisztusba vetett hit az evangélium első tantétele (lásd Hittételek 1:4). A mormonok azt vallják, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit Istentől kapott ajándék, és hogy imádkozhatunk Istenhez a hitünk megerősítéséért.

Mit hisznek a mormonok a Jézus Krisztusba vetett hitről?

A mormonok számára a Jézus Krisztusba vetett hit több mint tétlen meggyőződés. A mormonok hiszik a Biblia tanítását, miszerint „a hit cselekedetek nélkül megholt” (Jakab 2:20). Más szóval, cselekednünk kell a hitünk alapján, hogy hatással legyen az életünkre. A Jézus Krisztusba vetett hit olyan hajtóerő, amely arra ihleti az embereket, hogy jót tegyenek és jók legyenek, és a mormonok hite cselekvésre sarkallja őket. A mormonok Jézus Krisztusba vetett hite arra indítja őket, hogy megbánják a bűneiket, megkeresztelkedjenek, eljárjanak vasárnaponként istentiszteletre, törődjenek a szegényekkel és a szűkölködőkkel, valamint jó cselekedetek megtételére törekedjenek a környezetükben és közösségeikben.

Sok mormon nagy belső erőt merít a Jézus Krisztusba vetett hitéből akkor is, amikor szembenéz az élet kihívásaival. Mivel a mormonok hisznek Jézus Krisztusban és a Szabadítójukként tekintenek Őrá, ezért biztosak abban is, hogy Ő mindent legyőzött, és így vigaszt és erőt tud nyújtani nekik az élet minden kihívásában. Felismerik azt, hogy a földi élet ugyan nehéz lehet, Jézus azonban azért szenvedett, halt meg és támadt fel, hogy mindannyiunknak reménysége lehessen egy majdani jobb életre Istennel.

Hogy tudhatok meg többet Jézus Krisztusról?       

Ha többet szeretne megtudni Jézus Krisztusról és arról, hogy miként áldhatja meg az Őbelé vetett hit az Ön életét, látogasson el a mormon.org oldalra.