Gyermeknevelés a technika korában

Az utolsó napi szent családok hisznek a közösen töltött idő fontosságában.

Kik azok az utolsó napi szentek és mit hisznek a családról?

Az utolsó napi szentek Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza tagjai. Sok más jó emberhez hasonlóan szerte a világon, ők is arról ismertek, hogy hisznek a gyermekek és a családok fontosságában. Sokakhoz hasonlóan ugyanakkor az utolsó napi szentek azt is tudják, hogy a helyes gyermeknevelés nem könnyű feladat. A szülők jól tudják, hogy a szülői lét számos örömteli pillanata mellett bőven akadnak síró gyermekekkel, mosatlan edényekkel és végeláthatatlan teendőlistákkal teli pillanatok is.

A ránk zúduló tanácsözönnel és a mérhetetlen kötelezettségekkel bizony néha nehéz lelassítani és egyszerűen élvezni, hogy az ember szülő. Elengedhetetlen azonban a szülők számára, hogy elengedjék az aggódást amiatt, hogy nem tökéletesek, illetve hogy kiszakadjanak az élet sűrűjéből, és a gyermekeikkel töltsenek némi időt. A Mormon könyve feljegyzi, hogy amikor Jézus Krisztus ellátogatott az amerikai földrészre, tanítással és szolgálattal töltötte idejét. E fontos munka során időt szakított arra, hogy kizárólag a gyermekekre figyeljen. „[V]ette a kisgyermekeiket, egyenként, és megáldotta őket, és imádkozott értük az Atyához” (3 Nefi 17:21). Miután a Szabadító példát mutatott abban, milyen fontos időt szakítani a gyermekek szeretésére és gondozására, minden jelenlévőt arra kért, hogy ők is figyeljenek oda rájuk: „Nézzétek kicsinyeiteket” (3 Nefi 17:23).

Hogyan alakíthatok ki szorosabb kapcsolatot a családommal?

A szülők napjainkban is követhetik a Szabadító példáját és kérését. Az egyik édesanya arról írt, mit jelent számára „figyelni”. Azt mondta: „Először akkor tapasztaltam meg, mit jelent »figyelni«, amikor az első kislányom még újszülött volt. Vékony hangú, kitartó sírása felébresztett éjfél körül, és éppen megetetni készültem, amikor megtörtént. Hatalmasra nyitotta a szemeit, és hosszú, becses pillanatokon át egyenesen a szemembe nézett. Ahogyan ott ketten, első alkalommal valóban »figyeltük« egymást, megéreztem valamit abból az örökkévaló kötelékből, mely összekapcsol bennünket” (Jan Pinborough, “Parenting, Unplugged,” Ensign, June 2014, 63).

A tudományos kutatások kimutatták, hogy a nonverbális kommunikáció, mely akkor következik be, amikor a szülők és az újszülöttek „nézik” egymást, elengedhetetlen a gyermekek egészséges fejlődéséhez (lásd Pinborough, “Parenting, Unplugged,” 63). Ahogyan gyermekeink növekednek, különböző, bár éppoly jelentős módon fontos számukra a „figyelés”, vagyis a kapcsolat elmélyítésére szánt idő. Ilyen zaklatott világban azonban hogyan szakíthatnak időt a szülők arra, hogy valóban elmélyítsék a kapcsolatukat a gyermekeikkel? Az utolsó napi szent családok hite szerint a szülők és a gyermekek közötti erős kötelékhez több fegyelem és önkontroll szükséges a szülők részéről, mint a gyermekek részéről.

Ezek a családok hisznek abban is, hogy a gyermekekkel való kapcsolat kialakításához tudatos döntés szükségeltetik arra, hogy elszakadjunk a digitális eszközeinktől. Az egyháztag családoknak azt tanítják, hogy a gyermekekkel töltött idő „azt jelentheti, hogy ellenállunk a kísértésnek az üzeneteink ellenőrzésére, illetve a közösségi média hírfolyamának görgetésére. Hozzátartozhat az, hogy átgondolt személyes és családi szabályokat állítunk fel a médiahasználatra, [valamint] határokat jelölünk ki, melyek azt a szent időt védelmezik, amelyet a családunkban egymásnak szentelünk” (Pinborough, “Parenting, Unplugged,” 63).

Az egyházi vezetők kihangsúlyozzák, milyen fontos, hogy a szülők kikapcsolják az elektronikai eszközeiket, és több időt töltsenek gyermekeikkel. Rosemary M. Wixom – az egyház világméretű gyermekszervezete (az Elemi) korábbi elnöke – például azt tanította: „Azok a becses pillanatok, melyek során lehetőségünk van a gyermekünkkel beszélgetni és kommunikálni, elillannak, ha zavaró tényezők kötik le a figyelmünket. Miért nem tűzünk ki egy időpontot mindennap, amikor lekapcsolódunk a műszaki berendezésekről, hogy inkább újra egymáshoz csatlakozzunk? Egyszerűen csak mindent kapcsoljatok ki! Amikor ezt megteszitek, az otthonotok először csendesnek tűnhet; sőt, előfordulhat, hogy úgy érzitek, nem tudtok mihez kezdeni vagy mit mondani. Aztán, ahogy a teljes figyelmeteket a gyermekeitekre fordítjátok, elkezdtek beszélgetni, és élvezetes lesz odafigyelni a másikra” (Kimondott szavaink. Liahóna, 2013. máj. 82.).

Honnan kaphatok további információt?

Az utolsó napi szentek keresztények, akik úgy hiszik, Jézus Krisztus a tökéletes példa arra, hogyan kell bánnunk a családtagjainkkal. A családok békességre és örömre lelnek nem csupán az együtt töltött időben, hanem azon meggyőződésükben is, hogy Jézus Krisztusnak köszönhetően a szent családi kapcsolatok a síron túl is folytatódhatnak. Többet is megtudhat Isten Önnel és családjával kapcsolatos tervéről, ha ellátogat a JojjKrisztushoz.org oldalra.