Gyermekek és fiatalok fejlődési program – Egy kivételes lehetőség

Massimo De Feo elder, Olaszország, Első tanácsos az Európa Terület elnökségében
Massimo De Feo elder, Olaszország Első tanácsos az Európa Terület elnökségében

Egy olyan társadalomban, amely egyre inkább elveszíti a kapcsolatát Jézus Krisztus isteni küldetésének valóságával, egyre fontosabb megtalálni a módját az Úrral való kapcsolatunk újjáépítésének, amely által a Vele való kapcsolatunk személyessé, az életünk pedig kiteljesedettebbé és boldogabbá válik. 

Az egyik oldalról az egyházban sokan már régen eldöntötték, hogy követik Őt, és az élet kihívásai ellenére épen tartják a hitüket; míg mások nehezen építenek ki valódi lelki kapcsolatot a Szabadítóval, és megsemmisítőbben hatnak rájuk az élet kihívásai. 

A kutatások szerint napjainkban általánosan csökken a vallás iránti érdeklődés, és a felnövekvő nemzedék minden korábbinál nehezebben találja meg a szerepét, az identitását és az örömét egy szervezett egyház keretein belül.  A visszaállított egyházban lévő gyermekek és fiatalok esetében is gyakran ez a helyzet: személyes fejlődésük során elérnek egy pontot, amikor el kell dönteniük, hogy önrendelkezők lesznek, vagy a világ erős szelei és hatásai rendelkeznek felettük.[1]

Hogy segítsen nekik célzottabb módon összekapcsolódni a Szabadítóval, az egyház kidolgozta az új Gyermekek és fiatalok programot. 

Ez a kezdeményezés az egyház minden fiataljának az igényeire válaszul született, azonban átalakítható egyháztagok és családok számára is, és nincs kifejezett „helyes” módja az alkalmazásának. 

Mivel a kultúrák és a körülmények nagyban különböznek a világ – és a területünk – különböző pontjain, a kezdeményezés sokkal inkább az irányelveken alapuló erőfeszítésre épít, mintsem egy szabványosított programtervre. 

A cél minden esetben ugyanaz: segíteni minden egyénnek – beleértve a gyermekeket és a fiatalokat –, hogy az élet kihívásaival szembesülve, Jézus Krisztusba vetett megerősödött hittel és az Ő engesztelésének hatalma által haladjanak tovább a szövetség ösvényén.

Nelson elnök ezt mondta: „Személyes kinyilatkoztatásra kell majd törekednetek. Nektek kell majd eldöntenetek, hogyan ültetitek át a gyakorlatba. Időnként a Lélek olyan dolgok megtételére késztet majd benneteket, amelyek nehezek.  Szerintem készen álltok erre a kihívásra.  Képesek vagytok nehéz dolgok megtételére.” [2]

Miközben személyes kinyilatkoztatásra törekedtek abban, miként vezessétek be az új Gyermekek és fiatalok programot a családotokban és az egységetekben, arra kérem a szülőket, a fiatalokat és a vezetőket az Európa Területen, hogy inkább lehetőségként, ne pedig programként tekintsenek erre.  Ezek az egységes erőfeszítések isteni áldásokkal járnak majd mindannyiunknak, amikor egybeszerkesztünk mindeneket a Krisztusban. [3]

Ezért hadd osszak meg veletek három felhívást az e szent kezdeményezésben betöltött szerepetekre vonatkozóan:

Első: Megkérlek titeket, az Úr felnövekvő nemzedékét nevelő szülőket, hogy úgy tekintsetek erre az isteni erőfeszítésre, mint lehetőségre, amely által megáldhatjátok a gyermekeiket, miközben szeretettel és őszinte odafigyeléssel segítetek nekik az életük korai szakaszában rátalálni a Szabadítójukra.  Szülőként tanúsított szerető figyelmetek megnyitja majd a gyermekeitek szívét, és segít nekik rálelni a Szabadítóra.  A példamutatásotok, illetve az, hogy az Úr felé irányítjátok őket, meghatározó lesz, amint igyekeznek Őt hallgatni és megtalálni.

Második: Megkérlek titeket, vezetőket, hogy úgy tekintsetek erre az isteni erőfeszítésre, mint lehetőségre, amely által szolgálhatjátok a fiatalokat, akiket az Úr lelkileg rátok bízott.  Miközben az elhívásotok részeként szolgáljátok őket, segítetek nekik elsajátítani, hogyan találják meg a Szabadítót. Amikor bizonyságot tesztek a becses evangéliumi tantételekről, amelyekről tudjátok, hogy igazak, a tudásotok és a kedvességetek segít nekik megtudni, hogyan találják meg Őt.

Harmadik: Megkérlek titeket, az Európa Területen élő minden fiatalt, hogy úgy tekintsetek erre az isteni erőfeszítésre, mint egy fejlődési lehetőségre a Szabadító iránti személyes keresésetekben. 

Drága fiatalok! Bizonyságomat teszem, hogy ha őszinték vagytok a Szabadító megtalálására való vágyatokban, akkor Ő meg fog találni benneteket, amint követitek a szüleitek és egyházi vezetőitek azon tanácsát, hogy alkalmazzátok e program jó tantételeit.

Amikor érdemes célokat határoztok meg a lelki, a társas, az intellektuális és a fizikai fejlődésetek területén, úgy fogtok növekedni, ahogy az Úr is tette fiatal korában. Az Ő nyomdokaiban járva pedig egyre hasonlóbbá váltok Hozzá, egészen addig, amíg meg nem találjátok Őt.

Az Úr áldja meg az arra irányuló közös törekvéseinket, hogy segítsünk a fiataljainknak megtalálni a Szabadítót és boldogabb életet élni.


[1.] Tan és szövetségek 58:28; 2 Nefi 2:14, 16, 24

[2.] Gyermekek és fiatalok bevezető rövidfilm prezentáció (Megjelent: 2019. szept. 29-én)

[3.] Efézusbeliek 1:10

fiatalok beszélgetnek az utcán sétálás közben