Ez a remény evangéliuma

Zarse Elder, Területi hetvenes
Zarse Elder, Németország Területi Hetvenes

2019 szeptemberének végén édesapám elesett és combcsonttörést szenvedett. A téves diagnózis és nem megfelelő kórházi kezelés miatt az állapota rosszabbra fordult, és az életéért aggódtunk. Orvos lévén elintéztem, hogy átvitessék abba a kórházba, ahol én dolgozom, mivel teljességgel eltökéltem, hogy meg fogom gyógyítani. Együttérző és támogató kollégáim rendkívüli személyes elkötelezettséggel műtötték és kezelték édesapámat, ám az egészsége így sem javult jelentősen. November közepén édesanyám beszámolt nekem egy beszélgetésről, amelyet előzőleg édesapámmal folytatott. „Nagyon nehéz neked, hogy itt kell feküdnöd” – mondta neki. „Igen!” „Tudom, mennyire szerettél sürögni-forogni és elintézni a dolgokat a templomban.” „IGEN!” „Ha csak miattam maradnál itt, én nem akarom erőltetni. Menni szeretnél?” Ekkor mintha az egész lénye felragyogott volna, és így szólt: „Igen!” Majd a kezébe fogta édesanyám kezét, és hozzátette: „Bárhol legyünk is, mi örökre összetartozunk!”[1]

Nagyon hálás vagyok édesapám reménységéért. Nem ismerhette a földi édesapját, és amikor a misszionáriusok arról tanították, hogy van egy Mennyei Atyja és egy Megváltója, akik nagyon szeretik, akkor ez a tudás vált életének iránymutató fényévé. Ugyanilyen hálás vagyok édesanyám reménységéért. A személyes kapcsolata Mennyei Atyjával, valamint az örökkévaló családokról való tudása mélyen a szívében gyökerezik. Mindkét szülőm „remélhet egy jobb világot, igen, méghozzá helyet Isten jobb keze felől”.[2] Mindketten tisztában voltak a hiányosságaikkal, ám ez nem csökkentette a Megváltónk irgalmába és jóságába vetett reményüket és bizalmukat. Ether próféta is tudta, milyen fontos a remény az emberek bűnbánatához, ezért tanította a járediták pusztulása előtti utolsó napokban, miszerint a remény„olyan horgonyt [készít] az emberek lelkének, mely biztossá és állhatatossá teszi őket, mindig bővelkedvén a jó cselekedetekben, és Isten dicsőítéséhez vezetvén el őket”.2 Ether ezekkel a szavakkal a hitetlen népet kívánta hitre buzdítani.[3] Vajon rendelkeznek-e a mi gyermekeink, fiataljaink és fiatal felnőtteink efféle reménységgel, amely lehetővé teszi számukra, hogy magabiztosan járuljanak Isten trónusa elé?[4] Az efféle reménységnek semmi köze ahhoz a valóságtagadó kijelentéshez, miszerint „a remény hal meg utoljára”. Nem. Ez a reménység az a mennyei hatalom, amely visszavisz bennünket Istenhez. Sátán jól tudja ezt, ezért már itt elkezdődnek az arra irányuló erőfeszítései, hogy megsemmisítse „az Úr fiatalokból álló seregét” és „Izráel nagy reménységét”. Klebingat elder azt mondta, hogy Sátán„utat keres a szívetekbe, hogy hazugságokkal traktáljon – olyan hazugságokkal, miszerint Mennyei Atyátok csalódott bennetek, hogy az engesztelés elérhetetlen számotokra, hogy még a próbálkozásnak sincs értelme, hogy mindenki más jobb nálatok, hogy érdemtelenek vagytok, és ugyanennek a gonosz mondandónak ezernyi egyéb változatával”.  Russell M. Nelson elnök arra figyelmeztetett bennünket, hogy e támadások egyre nagyon mértékben fognak növekedni.[5] Az Úr azonban megvéd bennünket azáltal, hogy újkori prófétáknak ad sugalmazást. Az egyházban zajló összes változtatás, valamint a gyermekeknek és fiataloknak szánt új program is úgy lett megtervezve, hogy megadja nekünk és a fiataljainknak ezt a mennyei reménységet – azt, hogy Jézus mellettünk fog járni és segíteni fog nekünk felülkerekedni a nehézségeken.[6] Azt kérem most, a húsvéti időszakra készülve, hogy soha ne hagyjatok fel a gyermekeiteknek szóló bizonyságtétellel a Szabadítónk irántatok való változatlan szeretetéről. Ő szeret irgalmasnak lenni, különösképpen azokkal, akik messzire eltévelyedtek, és akik nem is számítanak erre.[7]  Nekem is maradandó reménységem van abban, hogy az Ő jósága, irgalma és szeretete által a mi Atyánk a mennyben egy nap majd tárt karokkal fogad bennünket. Jézus Krisztus nevében, ámen.

 


[1] Személyes beszélgetés

[2] Ether 12:4.

[3] Ether 12:4.

[4] Jörg Klebingat: Magabiztosan járulni Isten trónusa elé. 2014. októberi általános konferencia. 

[5] Russell M. Nelson: Nyitóbeszéd. 2018. októberi általános konferencia.

[6] Szemtől szemben Gong elderrel. 2019. november 17.

[7] Lásd Jeffrey R. Holland: A szőlőskerti munkások. Liahóna, 2012. máj. 32–33.

Napfelkelte a tengerparton