Én is hozzátehetek-e valamit az országom egyházi weboldalához?

  Területi vezetőségi üzenet

  BOOM-Hans_200x250.jpg
  Hans T. Boom elder, Hollandia Területi Hetvenes

  Oly csodás korban élünk. Messzi-messzi tájakra utazunk egyre sebesebben, miközben állandó kapcsolatban vagyunk másokkal szerte a világon. A világ – mely egykor oly hatalmasnak tűnt – mára mindössze egy kattintásnyira van. 

  Misszionáriusi szolgálatom idején a leveleimnek egy hét kellett, hogy Angliából hazaérjenek. Rengeteg hír már idejétmúlt lett, mire bárki olvashatta volna. Az általános konferenciát csak hónapokkal később nézhettük meg hatalmas TV készülékeken, feliratozott videokazettákról. Anyák napján vagy karácsonykor hazatelefonálni költséges, és olykor teljeséggel lehetetlen vállalkozás volt. Oly sok minden megváltozott oly rövid idő alatt.

  Egyre nehezebb elképzelnünk elődeink életét. Mit gondolhattak vajon Krisztus tanítványai, amikor egy galileai hegyen a következő utasítást adta nekik az Úr a feltámadását követően: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket” (Máté 28:19). Ezen isteni megbízás ebben az adományozási korszakban is megadatott a T&Sz 84:62-ben, hiszen ma már általános értelemben vonatkozik minden egyháztagra: „Íme, kiküldtelek titeket, hogy tanúságot tegyetek és figyelmeztessétek az embereket, és minden embernek, akit figyelmeztettek, figyelmeztetnie kell a felebarátját” (T&Sz 88:81).
  Ez a megbízás minden bizonnyal rettenetesen nagy lehetett, és még mindig az. Napjainkban azonban, több eszköz áll a rendelkezésünkre, mint korábban bármikor. Az internet szupersztrádája komoly segítséget jelent e megbízás teljesítése során.

  Tudom, hogy bennünk, egyháztagokban, él az a vágy, hogy megosszuk az evangéliumot másokkal. Néhányunk számára könnyű megosztani a gondolatainkat a barátainkkal, míg mások másmilyen ajándékokkal áldattak meg. 

  Mindannyian keressük a lehetőséget az üzenet megosztására. Ennek legtermészetesebb módja az, ha beszélünk életünk történéseiről másokkal. Elmondjuk, milyen csodálatos volt fiatal férfiként vagy fiatal nőként részt venni az FSY-on vagy valamilyen más felemelő tevékenységen. Milyen eseménnyel ünnepeltük meg egyházközségünk vagy a gyülekezeti házunk fennállásának évfordulóját. Hogyan éreztük magunkat egy újszülött áldása vagy egy új testvér keresztelkedése alkalmával, esetleg egy misszióra induló vagy onnan hazatérő testvér búcsúztatása vagy köszöntése kapcsán. Vannak azonban más felemelő események is, amelyek az életünkben bekövetkeznek, és érdemes szót ejteni róluk. Például, amikor valamilyen végzettséget vagy diplomát szerzünk, illetve valamilyen kiemelkedő teljesítményt sikerül elérnünk. Ezek mind olyan események, melyeket érdemes megosztani.

  Mindezeket és még sok más dolgot is megoszthatunk az egyházi weboldal „Országok honlapjai” részén a saját országunk oldalán. Itt inspirációt kaphat mindenki abból, hogy elolvassa az élményeinket. Amikor erre gondolok, a T&Sz 65:4 jut eszembe, mely így szól: „Imádkozzatok az Úrhoz, szólítsátok az ő szent nevét, tudassátok csodálatos műveit az emberekkel”. Életünk az egyik olyan hely, ahol az Ő csodálatos művei megjelennek. Ti is kivehetitek a részeteket azzal, hogy írtok valamit, amit benyújtotok az Országok honlapjai oldalért felelős csoporthoz. Így mindannyian kivehetjük részünket e munkából, és élvezhetjük egymás felemelő élményeit és bizonyságát.