Csodák Jézus Krisztus életéből

A mormonok keresztények, tehát Jézus Krisztust imádják. A mormonok hisznek abban, hogy Jézus Krisztusnak köszönhetően ma is történnek csodák, éppen úgy, ahogy a bibliai időkben történtek.

Keresztények-e a mormonok?

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai – vagyis a mormonok – Szabadítójukként és Megváltójukként imádják Jézus Krisztust. A mormonok keresztények, és hisznek abban, hogy Jézus Krisztus Isten Fia. A mormonok abban is hisznek, hogy a Biblia beszámolókat tartalmaz Krisztus földi életéről és szolgáttételéről, többek között arról a sok csodáról, amelyeket Ő véghezvitt. Ha Jézus Krisztus csodáiról olvasunk, az segíthet többet megtudnunk róla. Íme néhány e csodák közül.

1. Jézus meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt

Keresztényekként a mormonok azt vallják, hogy mivel Jézus Isten Fia volt, gyógyító hatalommal is rendelkezett. A Márk 5:25–34 beszámol egy asszonyról, „a ki tizenkét év óta vérfolyásos vala”. Számos orvosnál járt, de az állapota egyre csak romlott. Amikor azonban hittel megérintette Jézus köntösét, azonnal meggyógyult. Ez a beszámoló arról tanúskodik, hogy Jézus együttérző, és hatalmában áll meggyógyítani bennünket, ha van hitünk Őbenne – még ha addig sikertelenül kerestünk is enyhülést máshol.

2. Jézus meggyógyítja a vakon született férfit

A János 9:1–11 azt a csodát jegyzi fel, amikor is Jézus meggyógyított egy vakon született férfit. A meggyógyított férfi bizonyságot tett arról, hogy Jézus „sarat készíte és rákené a szemeimre, és monda nékem: Menj el a Siloám tavára és mosódjál meg; miután pedig elmenék és megmosakodám, megjöve látásom” (János 9:11). Keresztényekként a mormonok azt vallják, hogy amint Jézus Krisztus meggyógyította ezt a férfit a testi vakságából, éppen úgy képes meggyógyítani minket is abból a lelki vakságból, amely a világ dolgaira való túlzott összpontosításból fakad. És bár a csodát Isten hatalma vitte véghez, Jézus így is elvárta a férfitól, hogy a látása visszanyerése előtt hittel cselekedjen. Nekünk is gyakran hasonlóképpen hittel kell cselekednünk, hogy meglássuk a csodákat az életünkben.

3. Jézus 5000 embert vendégel meg

A mormonok hisznek a Biblia csodás beszámolójában arról, ahogy Jézus mindössze 7 vekni kenyérrel és néhány hallal 5000 embert vendégelt meg (lásd Máté 15:32–38). Jézusnak az emberek fizikai táplálását véghez vivő csodálatos hatalmánál is fontosabb azonban az a képessége, hogy lelkileg tápláljon bennünket. Jézus bizonyságot tett arról, hogy Ő az „élet kenyere” (lásd János 6:33–35). A mormonok úgy hiszik, hogy ez azt jelenti, hogy kizárólag Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának követése révén lelhetünk rá az örök élet elnyeréséhez szükséges lelki táplálékra.

4. Jézus lecsendesíti a vihart a Galileai-tengeren

A Lukács 8:22–25 egy olyan alkalomról emlékezik meg, amikor Jézus a Galileai-tengeren hajózott a tanítványaival. Vihar támadt, és a tanítványok attól féltek, hogy oda fognak veszni. Jézus azonban „felserkenvén, megdorgálá a szelet és a víznek habjait; és megszűnének, és lőn csendesség” (Lukács 8:24). E versek segítenek nekünk megérteni Jézus hatalmát az elemek felett, de egyúttal segíthetnek megérteni azt is, hogy az Úr képes lecsendesíteni az életünk viharait is – legyenek azok lelki, fizikai, érzelmi vagy akár pénzügyi természetűek.

5. Jézus feltámad a halálból

Az emberiség egész történelmének talán legnagyobb csodája Jézus Krisztus feltámadása halottaiból (lásd Máté 28:1–7). Lévén egyszerre Istennek és egy halandó édesanyának (Máriának) a fia, Jézus Krisztus volt a valaha élt egyetlen ember, akinek egyszerre volt meg a képessége a halálra és a hatalma arra, hogy a testét ismét magára öltse (lásd Hűek a hithez [2004]. 100.). Más keresztényekhez hasonlóan a mormonok is azt vallják, hogy mivel Jézus Krisztus diadalmaskodott a halál felett, ezért Ön, az Ön családja, és a földön valaha élt minden ember fel fog majd támadni egy nap.

Tudja meg, hogyan segíthet Önnek a Jézus Krisztusba vetett hit!   

Ahogy Jézus Krisztus az embereket segítette és gyógyította, amikor a földön élt, éppen úgy képes segíteni és meggyógyítani Önt is. Azt akarja, hogy jöjjön Őhozzá. Ha szeretne többet megtudni arról, hogyan áldhatja meg az életét a Jézus Krisztusba vetett hit, látogasson el a mormon.org oldalra.