Brigham Young: próféta és tanító

Tudjon meg többet Isten egyik utolsó napi prófétájáról

Brigham Young volt Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza második prófétája és elnöke. Tudjon meg többet a XIX. századi Amerika egyik legiparosabb személyiségének életéről és eredményeiről.
Brigham Young volt Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza második prófétája és elnöke. Tudjon meg többet a XIX. századi Amerika egyik legiparosabb személyiségének életéről és eredményeiről.

Brigham Young volt Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának második prófétája és elnöke. Joseph Smith halálát követően Brigham vezette az egyházat, és követte őt prófétaként 1847-ben. Határozott vezetőként ismerték, aki a mintegy 60–70 ezer mormon pionírnak a zord amerikai vadonon át a Sóstó-völgybe való átkelését felügyelte.[i]

Brigham Young korai évei

„Brigham testvér”, ahogyan az egyház tagjai Brigham Youngot gyakran nevezték, 1801. június 1-jén született a Vermont állambeli Whittinghamben John Young és Abigail Howe gyermekeként. Brigham csupán 14 éves volt, amikor édesanyja meghalt.[ii] Ezt követően édesapja nevelte fel, aki igen szigorú ember volt.[iii] Brigham ifjúságának java részében a Young család fáradságos munkával, szerény körülmények között élt a zord amerikai határvidéken. Később Brigham azt mondta: „Az erdőben dolgoztam, fát vágtam, ökröket hajtottam, nyáron és télen is, vajmi kevés öltözékben, és oly csekélyke élelemmel, hogy már a gyomrom is fájt”[iv].

Édesanyja halála után kezdte el Brigham kitanulni az asztalos mesterséget.[v] Brigham édesapja 1817-ben újranősült, ezzel egy időben pedig Brigham is újfajta szabadsághoz és lehetőséghez jutott, amikor segédként kezdett dolgozni. 18 évesen Brigham sikeres asztalosműhelyt nyitott New York állam északi részén. 1823-ban az ifjú asztalos megismerkedett Miriam Worksszel, akivel egy évvel később össze is házasodott.[vi]

Brigham Young megtérése

Brigham és Miriam a New York állambeli Oswegoba költöztek, és csatlakoztak a metodista egyházhoz.[vii] Ennek ellenére valami többre vágytak, és tovább kutattak vallásos igazságok után.[viii] Brigham először akkor hallott a Mormon könyvéről, amikor Joseph Smith próféta Samuel nevű testvére Brigham fivérénél, Phineasnál hagyott egy példányt belőle 1830-ban.[ix]

A Young család számos tagja hamar elfogadta a Mormon könyvét Isten szavaként, Brigham megtérése azonban fokozatosabb volt.[x] Brigham később azt mondta a megtérése kapcsán: „Komoly tanulmányozás alá vettem az ügyet két éven át, mielőtt elhatároztam volna, hogy elfogadom a könyvet. Tudtam, hogy igaz, éppúgy, ahogyan tudtam, hogy látok a szememmel vagy tapintok az ujjaimmal. […] Ha nem ez lett volna a helyzet, a mai napig sem fogadtam volna be.”[xi] Brigham Young 1832-ben megkeresztelkedett Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházába.[xii]

Még 1832-ben Miriam is csatlakozott az egyházhoz, de röviddel ezután elhunyt, Brighamre hagyva ezzel két kislányuk gondozását. Brigham újraházasodott, ezúttal egyik hittársát, Mary Ann Angellt vette el.[xiii] Később Brigham többnejűséget, vagyis poligámiát gyakorolt. E gyakorlatot – melynek során egy férfi több asszonnyal is összeházasodik – az egyház korai tagjai ugyan követték, azonban ma már az egyház szigorúan tiltja, és több mint 100 éve nem gyakorolják azt a közösségben.[xiv]

Megtérését követően Brigham lelkes misszionárius lett, és elkötelezetten támogatta az épp csak megalakult Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát. Néhány évvel később, 1835-ben elrendelték a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjává, mely az egyház vezető tanácsa. Ezt követően, 1839 és 1841 között Brigham misszionáriusi szolgálatot teljesített Nagy-Britanniában, ahol mintegy 7–8 ezer embernek segített az egyházba jönni.[xv]

Brigham Young vezetése és öröksége

Brigham Young 1847-ben lett Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnöke.[xvi] Az 1840-es évek első felében, röviddel azt megelőzően, hogy Brigham az egyház elnöke lett volna, az egyház tagjai heves vallási üldöztetéstől szenvedtek Illinois államban.[xvii] Az egyháztagok a mintegy 2100 kilométerrel távolabbi Utah-ban kerestek menedéket, mely az amerikai nyugat egyik lakatlan területe volt.[xviii] Brigham a nyugatra vándorlás ezen időszakában lett az egyház elnöke, és évtizedeken át felügyelte több tízezer utolsó napi szent útját. Az amerikai történelem egyik nagy telepesének tartják, aki közel 400 település alapítását irányította az amerikai nyugaton.[xix] Ennek köszönhető, hogy „időnként úgy emlegetik, mint az amerikai Mózest”.[xx]

Brigham Young volt Utah terület első kormányzója. Olyan vállalkozásokat és iparágakat alapított, amelyek virágzóvá varázsolták Utah-t. Brigham szilárdan hitt a technikai vívmányok előnyeiben, és támogatóan fogadta mind a telegráf, mind pedig a vasútvonalak megjelenését Utah-ban.[xxi] Brigham korlátozott hivatalos képzettsége ellenére kiemelkedően támogatta mind a férfiak, mind pedig a nők oktatását, és számos iskola megalapításában segédkezett, melyek közül kettő ma is virágzó egyetem.[xxii]

Brigham Young elismert építész is volt, aki számos épület felépítését felügyelte, köztük két utah-i utolsó napi szent templomét és a Salt Lake City-ben található Mormon Tabernákulumét is.[xxiii] A Tabernákulumot – mely ma a híres Mormon Tabernákulum Kórus otthona – Brigham Young kérésére építették a jellegzetes „teknőspáncél” formára.[xxiv] Brigham azt kérte a vallási események helyszínéül szolgáló Tabernákulum építőitől, hogy a tetőt támogató oszlopok nélkülire tervezzék a létesítményt, mert nem szerette volna, hogy ezek zavaróak legyenek a nézőközönség számára.[xxv] A Tabernákulumot – melyet azóta átépítettek és felújítottak – ma is használják összejövetelekre és zenei előadásokra.

További információk

A múltbéli és jelenleg élő utolsó napi szentek Isten prófétájának tartják Brigham Youngot. Látogasson el a jojjkrisztushoz oldalra, hogy többet megtudjon Isten mai élő prófétáiról.


[i] Lásd “Brigham Young: An American Moses,”.

[ii] Lásd Az egyház elnökeinek tanításai: Brigham Young (1997). VII., 1.

[iii] Eugene England, “Young Brigham,” New Era, Sept. 1977, 15–16.

[iv] In England, “Young Brigham,” 16.

[v] Lásd Az egyház elnökeinek tanításai: Brigham Young. VII.

[vi] Lásd England, “Young Brigham,” 17.

[vii] Lásd Encyclopedia of Mormonism (1992), “Young, Brigham,” 1602.

[viii] Lásd England, “Young Brigham,” 18.

[ix] Encyclopedia of Mormonism, “Young, Brigham,” 1602.

[x]  Leonard J. Arrington and JoAnn Jolley, “The Faithful Young Family,” Ensign, Aug. 1980, 55.

[xi] 'A Discourse,' Deseret News Weekly, Oct. 2, 1852, 96, in “Brigham Young: An American Moses,”.

[xii] Lásd Encyclopedia of Mormonism, “Young, Brigham,” 1602.

[xiii] Lásd Encyclopedia of Mormonism, “Young, Brigham,” 1602–3.

[xiv] Lásd newsroom.churchofjesuschrist.org

[xv] Lásd Encyclopedia of Mormonism, “Young, Brigham,” 1602, 1603, 1604.

[xvi] Lásd Presidents of the Church Student Manual (Church Educational System manual, 2013), 21.

[xvii]  Lásd Doctrine and Covenants Student Manual, 2nd ed. (Church Education System manual, 2001), 315.

[xviii] Lásd “Great Salt Lake: Valley Emigration Square,” history.churchofjesuschrist.org.

[xix] Lásd Encyclopedia of Mormonism, “Young, Brigham,” 1607.

[xx] “Brigham Young,” newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xxi] Lásd “Brigham Young,” newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xxii] Lásd Encyclopedia of Mormonism, “Young, Brigham,” 1608.

[xxiii] Tekintse meg a “Ministry of Brigham Young: The Master Builder” [Brigham Young, az építőmester szolgálata] című rövidfilmet az churchofjesuschrist.org oldalon.

[xxiv] Lásd “History of the Tabernacle,” newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xxv] Lásd “The Salt Lake Tabernacle and Other Historic Civil Engineering Landmarks,” thetabernaclechoir.org.