Az evangélium a válasz az élet minden kérdésére és gondjára

Martin Pilka elder, Csehország, Területi hetvenes az Európa Középső Területen
Martin Pilka elder, Csehország Területi hetvenes az Európa Középső Területen

Amikor a feleségemmel nemrég Salt Lake Cityben jártunk, pénzt szerettünk volna felvenni egy bankautomatából. Miközben az ATM-et kerestük, egy mögöttünk parkoló autóból valaki így szólt: „Kerestek valamit? Segíthetek?” A férfi, aki Mike-ként mutatkozott be, mosolyogva hozzátette, hogy valószínűleg furcsa érzés, ha egy idegen kiabál ránk egy autóból, de talán Utah-ban ez kevésbé meglepő. Megkérdezte, honnan jöttünk, és amikor megtudta, hogy Prágából érkeztünk, felcsillant a szeme. Nemrégiben beszélt egy barátjával, akinek nehézséget okozott a Csehországból származó őseiről adatokat szerezni, így azonnal megkérdezte, hogy tudnánk-e valamilyen módon segíteni. Azt feleltük, hogy örömmel elküldjük neki olyan testvérek elérhetőségét, akik családtörténeti kutatással foglalkoznak a hazánkban. Megköszönte nekünk, elbúcsúztunk, majd ő beszállt az autójába. Indulni készültünk, amikor észrevettük, hogy Mike ismét kiszáll a kocsiból és felénk tart. Ezúttal azonban a boldog mosoly helyett eluralkodtak rajta az érzelmek.

Könnyes szemmel mondta el nekünk, mennyire hálás a rövid találkozásunkért, és hogy késztetést érzett arra, hogy kiszálljon az autóból. Hosszú ideje sikertelenül próbált segíteni a családtörténeti munkával küszködő barátjának, aki előrehaladott kora miatt már kezdte elveszíteni a reményt, hogy megtalálja csehországi felmenőit. Már Mike is azon volt, hogy feladja, de egy nappal a találkozásunk előtt ellátogatott a templomba, ahol úgy érezte, jönni fog a megoldás – és ez rajtunk keresztül meg is érkezett. Meg akarta osztani velünk az örömöt és hálát, melyet ezen újabb bizonyság megszerzésekor érzett arról, hogy Isten útmutatása milyen csodálatosan működik az életünkben.

A szentírásokból ismerjük Moróni ígéretét arra vonatkozóan, miként tudhatjuk meg azt, hogy a Mormon könyve igaz: „És a Szentlélek hatalma által minden dolgot illetően tudhatjátok az igazat.”(1) Ezen ígéret alapján számítunk rá, hogy megértésre, lelki tudásra és válaszokra lelünk a hittel, a szentírások igazságával, illetve az evangélium Szentlélek általi visszaállításával kapcsolatos alapvető kérdésekre.

Ám ez az ígéret vonatkozik mindannyiunk életének napi örömeire és aggodalmaira is. A Szent Lélek hatalma segít nekünk felismerni Isten késztetéseit, valamint a velünk történt események helyes jelentését, illetve segít döntéseket hoznunk. Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza minden tagja elnyeri a Szentlélek ajándékát a keresztelés után, és kiváltságunk van élvezni az Ő társaságát. Ugyanakkor megvan az önrendelkezésünk, hogy eldöntsük, a Lélek befolyását milyen mértékben engedjük megnyilvánulni az életünkben. Érezhetjük és megérthetjük az Ő útmutatását, ha tisztán élünk, és igyekszünk Jézus Krisztus evangéliuma szerint cselekedni, vagy ennek az ellenkezője is igaz lehet, ha a tetteink vagy a gondolataink időnként elűzik Őt. Nelson elnök azt tanította: „Akkor is tisztábban halljuk Őt, amikor finomítjuk a Szentlélek suttogásainak felismerésére való képességünket. Soha nem volt sürgetőbb számunkra annak ismerete, hogy miként szól hozzánk a Lélek, mint most. Az Istenségben a Szentlélek a hírnök. Olyan gondolatokat juttat az elménkbe, amelyeket az Atya és a Fiú át akar adni nekünk.”(2)

A Mike-kal való találkozásunk jól példázza, hogyan működik a Lélek. Mike erőfeszítést tett azért, hogy meghallja a Szent Lélek súgásait. Azáltal, hogy hajlandó volt vadidegeneknek segítséget nyújtani, nem csupán a barátja gondjára talált megoldást, hanem vele együtt mi mindannyian újabb bizonyságot kaptunk arról, hogy Isten a Lélek által ad válaszokat és kínál megoldásokat nekünk. Igaz, hogy ez egy apró dolog volt, de ilyen kicsi és parányi dolgokból áll össze életünk lelki tudásának nagyszerű mozaikja.

Alma így fogalmazott: „[K]is és egyszerű dolgok visznek véghez nagy dolgokat”(3). Tanúsítom nektek, hogy nincs nagyszerűbb és fontosabb dolog az életünkben, mint hogy a Lélekkel való ezen apró élmények által megismerjük Mennyei Atyánk és az Ő Fia, Jézus Krisztus szeretetét, gondoskodását és kegyelmét. Tudom, hogy Isten létezik, és tudom, hogy az Ő Fia, Jézus Krisztus feltámadt és él. Ő a ti és az én Szabadítóm, és ez örömmel és hálával tölti el a szívemet. Az, ahogy a mindennapjainkat éljük, tegye lehetővé, hogy a Lélek tudomásunkra hozzon mindent, amit az Atya és a Fiú nekünk szánt. Alaposabban megértve ezeket az üzeneteket, ismerjük meg őket jobban, mert „az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust”(4).

Jézus Krisztus nevében, ámen.


1. Moróni 10:4–5
2. Russell M. Nelson: Őt hallgasd! Liahóna, 2020. máj.
3. Alma 37:6
4. János 17:3

 

Jézus Krisztus egy olajlámpát tart a kezében és magához hívja az embereket