Hogy közelebb kerüljünk Őhozzá

  To Bring us to Him

  PDF letöltése

  Terv | Kártya

  Jövőkép

  „…szeretném, ha Krisztushoz jönnétek… és részesülnétek az ő szabadításában, és megváltásának hatalmában.”

  OMNI 1:26
  Fő irányvonalak

  Fő irányvonalak

  • Kövesd a prófétát!
  • Hívj meg egy barátot az úrvacsorai gyűlésre!
  • Vidd el egy ősödet a templomba!

  Célok

  • Áttekinteni az általános konferenciai beszédeket.

  • Elkötelezni magunkat, hogy azt tesszük amire a próféta tanított, és számot adni törekvéseinkről minden sabbaton.

  • Imádságos lélekkel keresni a lehetőségeket a szolgálattételre.

  • Meghívni barátainkat az otthonunkba valamint az úrvacsorai és egyéb gyűlésekre, hogy tanulhassanak Krisztusról.

  • Egyházi üzeneteket osztani meg a barátainkkal az interneten.

  • Arra összpontosítani az egyházközségi tanácsgyűléseken, hogy miként segíthetnénk az egyháztagok és barátok fejlődését.

  • Megerősíteni a Jézus Krisztusba vetett hitünket a sabbat gondos megtartásával, illetve úgy élni, hogy érdemesek legyünk a templomi ajánlásra.

  • Használni a FamilySearch internetes oldalt, hogy beazonosítsuk a templomi szertartásokra váró őseinket.

  • Családi neveket vinni az Úr házába, és segíteni másoknak is így tenni.

  Family

  Fejlődési mutatók

  Az egyházközségi és cöveki vezetők a negyedéves jelentés következő kulcsfontosságú mutatói alapján tudják mérni a haladást:

  • Szolgálattételi interjúk
  • Érvényes templomi ajánlással rendelkező felruházott egyháztagok
  • Úrvacsorai gyűlés látogatottsága
  • Egyháztagok, akik benyújtották őseik nevét a templomi szertartások elvégzéséhez

  Megvalósítás

  A terület tervének fontos részét képezik azok a konkrét lépések, amelyeket az egyháztagok annak érdekében tesznek meg, hogy segítsenek az egyéneknek és a családoknak részt venni a szabadítás munkájában.

  Vezetők: Azok a tagok, akik részei a cövek- és egyházközségi tanácsoknak imádságosan határozzanak meg konkrét lépéseket, melyeket megtesznek majd annak érdekében, hogy megvalósítsák a terület jövőképét, fő irányvonalait és céljait. Arra buzdítjuk a vezetőket, hogy imádságos lélekkel válasszanak ki konkrét személyeket, akikre a figyelmüket fordítják.

  Egyének és családok: Az egyéneket és a családokat arra buzdítjuk, hogy a zsebben is elférő kártyára feljegyezve tűzzenek ki konkrét, elérhető célokat, amelyek segítenek nekik abban, hogy erőfeszítéseiket a területi terv három fő irányvonala köré összpontosíthassák.

  Felelősség és utókövetés: A területi hetvenesek arra buzdítják a cövekelnököket, hogy dolgozzanak ki olyan jelentőségteljes módokat, amelyek segítenek a területi terv megvalósításában, és rendszeresen egyeztetve nyomon követik az elért fejlődést. A cövekelnökök pedig arra buzdítják a püspököket és segédszervezeti vezetőket, hogy dolgozzanak ki olyan módokat, amelyek segítenek a területi terv megvalósításában, és hasonlóképpen rendszeresen egyeztetve nyomon követik az elért fejlődést és bátorítást nyújtanak.