Hogy közelebb kerüljünk Őhozzá

To Bring us to Him

PDF letöltése

Terv | Kártya

Jövőkép

„…szeretném, ha Krisztushoz jönnétek… és részesülnétek az ő szabadításában, és megváltásának hatalmában.”

OMNI 1:26
Fő irányvonalak

Fő irányvonalak

 • Kövesd a prófétát!
 • Hívj meg egy barátot az úrvacsorai gyűlésre!
 • Vidd el egy ősödet a templomba!

Célok

 • Áttekinteni az általános konferenciai beszédeket.

 • Elkötelezni magunkat, hogy azt tesszük amire a próféta tanított, és számot adni törekvéseinkről minden sabbaton.

 • Imádságos lélekkel keresni a lehetőségeket a szolgálattételre.

 • Meghívni barátainkat az otthonunkba valamint az úrvacsorai és egyéb gyűlésekre, hogy tanulhassanak Krisztusról.

 • Egyházi üzeneteket osztani meg a barátainkkal az interneten.

 • Arra összpontosítani az egyházközségi tanácsgyűléseken, hogy miként segíthetnénk az egyháztagok és barátok fejlődését.

 • Megerősíteni a Jézus Krisztusba vetett hitünket a sabbat gondos megtartásával, illetve úgy élni, hogy érdemesek legyünk a templomi ajánlásra.

 • Használni a FamilySearch internetes oldalt, hogy beazonosítsuk a templomi szertartásokra váró őseinket.

 • Családi neveket vinni az Úr házába, és segíteni másoknak is így tenni.

Family

Fejlődési mutatók

Az egyházközségi és cöveki vezetők a negyedéves jelentés következő kulcsfontosságú mutatói alapján tudják mérni a haladást:

 • Szolgálattételi interjúk
 • Érvényes templomi ajánlással rendelkező felruházott egyháztagok
 • Úrvacsorai gyűlés látogatottsága
 • Egyháztagok, akik benyújtották őseik nevét a templomi szertartások elvégzéséhez

Megvalósítás

A terület tervének fontos részét képezik azok a konkrét lépések, amelyeket az egyháztagok annak érdekében tesznek meg, hogy segítsenek az egyéneknek és a családoknak részt venni a szabadítás munkájában.

Vezetők: Azok a tagok, akik részei a cövek- és egyházközségi tanácsoknak imádságosan határozzanak meg konkrét lépéseket, melyeket megtesznek majd annak érdekében, hogy megvalósítsák a terület jövőképét, fő irányvonalait és céljait. Arra buzdítjuk a vezetőket, hogy imádságos lélekkel válasszanak ki konkrét személyeket, akikre a figyelmüket fordítják.

Egyének és családok: Az egyéneket és a családokat arra buzdítjuk, hogy a zsebben is elférő kártyára feljegyezve tűzzenek ki konkrét, elérhető célokat, amelyek segítenek nekik abban, hogy erőfeszítéseiket a területi terv három fő irányvonala köré összpontosíthassák.

Felelősség és utókövetés: A területi hetvenesek arra buzdítják a cövekelnököket, hogy dolgozzanak ki olyan jelentőségteljes módokat, amelyek segítenek a területi terv megvalósításában, és rendszeresen egyeztetve nyomon követik az elért fejlődést. A cövekelnökök pedig arra buzdítják a püspököket és segédszervezeti vezetőket, hogy dolgozzanak ki olyan módokat, amelyek segítenek a területi terv megvalósításában, és hasonlóképpen rendszeresen egyeztetve nyomon követik az elért fejlődést és bátorítást nyújtanak.