Az Európa Középső Terület prioritásai 2024

A területi prioritások határozzák meg, hogyan járulnak hozzá a cövekek és a missziók a próféták és apostolok által kinyilatkoztatott prioritásokhoz

  • Miért? – Istennek a gyermekei iránt való végtelen és örökkévaló szeretete az ok. Isten azért nyilatkoztatta ki a szabadítás tervét, hogy véghez vigye gyermekei számára a halhatatlanságot és az örök életet.

  • Mi? – A próféták és apostolok Istennek a gyermekei számára készített boldogságtervét közvetítik. Emellett annak prioritásait is kinyilatkoztatják, hogy mit tehetnek az egyháztagok és a vezetők azért, hogy részt vegyenek Isten szabadító és felmagasztosító munkájában – a szövetség ösvénye.

  • Hogyan? – A helyi vezetők közösen tanácskoznak annak meghatározására, hogy miként valósítsák meg a kinyilatkoztatott prioritásokat a cöveki, missziós, kerületi, egyházközségi és gyülekezeti szinten lévő egységeikben.

  • Megvalósítás – Annak meghatározása, hogy az egyháztagok és vezetők miként tudják megvalósítani a próféták és apostolok által kinyilatkoztatott prioritásokat.

Az Európa Középső Terület prioritásai 2024