Általános konferencia: Sugalmazott vezetők felemelő üzenetei

Tudjon meg többet a mormon általános konferenciáról!

Általános konferencia: Sugalmazott vezetők felemelő üzenetei

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai – vagyis a mormonok – hiszik Jézus Krisztus azon ígéretét, miszerint „a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Máté 18:20). Évente kétszer a mormonok egy nemzetközi általános konferenciára gyűlnek össze, hogy meghallgassák az élő prófétákat (sugalmazott vezetőket), hódoljanak Jézus Krisztusnak, valamint együtt tanuljanak és fejlődjenek. A mormonok számára az általános konferencia annak az ideje, hogy egybegyűljenek meghallgatni Isten szolgáit.

Mi az a mormon általános konferencia?

A mormon általános konferenciát évente kétszer, áprilisban és októberben tartják. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza első konferenciáját 1830 júniusában, röviddel az egyház megszervezését követően, kevesebb mint 30 megkeresztelt egyháztag részvételével tartották (lásd Ryan Morgenegg, “A Brief History of General Conference,” Church News, Oct. 3, 2014). Napjainkban az általános konferenciát a Salt Lake Cityben található, több mint 21 000 férőhelyes Konferencia-központban tartják. A Konferencia-központba ingyenesen kapható jegyekkel lehet belépni, de az egyháztagok és érdeklődő nem egyháztagok milliói emellett internetes, televíziós, műholdas és rádiós közvetítések révén követik figyelemmel a rendezvényt. A mormon általános konferenciát mintegy 90 nyelven közvetítik, a megtartását követően pedig még további nyelvekre fordítják le (lásd Általános konferencia, mormon-sajtoszoba.hu).

Az általános konferencia során a mormon vezetők – köztük az egyház elnöke és az ő tanácsosai, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagjai, valamint az egyház segédszervezeteinek vezetői – tartanak beszédeket az egész hétvégét lefedő több konferenciai ülés során. Ilyenkor a Mormon Tabernacle Choir [Mormon Tabernákulum kórus] és helyi közösségek egyháztagjaiból álló kórusok is énekelnek.

Miről beszélnek a felszólalók a mormon általános konferencián?

Az általános konferencián a felszólalók sokféle vallási témát érintenek. A beszélőknek nem osztanak ki előre témákat, hanem azokat ők választják ki a Szent Lélek útmutatására támaszkodva (lásd “Preparing for General Conference,” lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/preparing-for-general-conference). Szóba kerülhetnek például olyan témák az általános konferencián, mint Jézus Krisztus gyógyító hatalma, az ima fontossága, a keresztényi szeretet és szolgálat áldásai, Isten terve a gyermekei számára, Isten szeretete, Isten parancsolatai betartásának fontossága, a misszionáriusi munka fontossága, illetve a Mormon könyve áldásai (lásd “General Conference,” lds.org/general-conference). Az általános konferenciát követően a beszédek megjelennek az egyházi folyóiratokban és az LDS.org oldalon.

Az általános konferencián az egyházi vezetők egyházi ügyekkel is foglalkoznak, fontos statisztikákat és beszámolókat nyújtanak be az egyház növekedéséről, valamint az egyházi vezetők nevét az egyház teljes tagsága elé terjesztik támogató vagy ellenző szavazatok céljából (lásd Doctrine and Covenants Student Manual, 2nd ed. [Church Educational System manual, 2001], 90).

Hogy tudhatok meg erről többet?

A mormonok hite szerint számos áldás fakad abból a lehetőségből, hogy az általános konferencián meghallgathatják az élő prófétákat. Hálásak a szerető Mennyei Atyának, aki elküldte a szolgáit, hogy Fiáról, Jézus Krisztusról tanítsanak. Ha többet szeretne megtudni Mennyei Atyánkról és az Ő ma élő, földi prófétáiról, látogasson el a mormon.org oldalra.