„Akkor erőssé teszem számukra a gyenge dolgokat”

Területi vezetőségi üzenet

ifjúság
Wolfgang Pilz elder
Wolfgang Pilz elder területi hetvenes

Gyermekkorom városát olyan gyönyörű erdők övezték, amelyek még ma is megfelelnek a romantikus germán erdőségekről alkotott képnek. Ezek az erdők rejtélyes ősi meséket és elbeszéléseket szültek. Állítólag a Szigfrid-forrás néven ismert elhagyatott kis forrásgödör mellett zajlott le egy olyan esemény, amely máig a közép- és észak-európai mitológiai világ részét képezi.

Hősünket Szigfridnek hívták, az északi vidékeken Szigurdként ismerik.

Ezt a fiatalembert bátornak, erősnek és kalandvágyónak festik le. A hírneve tovább nőtt, amikor a kardjával legyőzött egy sárkányt. Ezt követően megfürdött a lekaszabolt szörnyeteg vérében, hogy ezáltal sebezhetetlenné váljon. Sajnos pont ekkor hullott a hátára egy hársfalevél, így azon a ponton nem érte őt a vér.

Ez a pőre pont később a vesztét okozta. Szigfrid belebonyolódott két királynő közt folyó ármánykodásba, és végül lesből érte a halál. Egy áruló, aki ismerte a sebezhető pontját, vadászni hívta, majd hátba döfte a lándzsájával, amikor Szigfrid éppen lehajolt, hogy igyon a forrásból.

Szigfrid merészsége abból fakadt, hogy sebezhetetlennek érezte magát, mégis volt egy gyenge pontja, amelyet az ellenség ismert és kihasznált.

A túlzott önbizalom miatt mi is gyakran érezzük magunkat biztonságban és sebezhetetlennek. Ha azonban nem ismerjük fel a gyengeségeinket, és nem változtatjuk azokat erősségekké, akkor minket is legyőzhetnek.

Hívlak benneteket, hogy kövessétek Moróni tanácsát, amikor arra int bennünket, hogy az Úrhoz vigyük gyengeségeinket:

„És ha hozzám jönnek az emberek, akkor megmutatom nekik a gyengeségüket. [M]ert ha megalázkodnak előttem és hisznek bennem, akkor erőssé teszem számukra a gyenge dolgokat.”1

Az egyéni énközpontúság, valamely ellenszenves jellemvonás, a felindulásra való hajlamunk, a könnyű haragra gerjedés, amikor rosszakat gondolunk és mondunk másokról, a mások szerencsétlensége feletti káröröm, az igazságtalan vagy elfogult ítélkezés – mindez sebezhetővé és támadhatóvá tesz minket. Gyakran cipelünk magunkkal olyan jellemvonásokat, amelyek fiatalkorunkban rögzültek, és azóta még nem dolgoztunk rajtuk. Ezek néha olyan gyermekkori vagy fiatalkori történések következményei, amelyekért mi magunk nem vagyunk felelősek. Bármi legyen is az ok, jól tesszük, ha az Úr elé visszük ezeket a gyengeségeket. Ő képes arra, hogy meggyógyítson bennünket. Azt várja tőlünk, hogy áldozatot helyezzünk az oltárra – nem az ősi korokban szokásos áldozatot, hanem megtört szívet és töredelmes lelket.

Dávid király szavai azt mutatják, hogy az ősi korok embere is tudta, hogy az égő felajánlások önmagukban nem elégségesek: „Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szív…”2

Közvetlenül azután, hogy bejelentette az égő felajánlások eltörlését, a feltámadt Úr elismételte ezt a felszólítást az Újvilágban: „És áldozatul ajánljatok fel nekem megtört szívet és töredelmes lelket. És aki megtört szívvel és töredelmes lélekkel jön hozzám, azt tűzzel és a Szentlélekkel fogom megkeresztelni…”3

Ezekben a napokban, amikor ez az üzenet megjelenik, szerte Európában A fiatalság erősségéért (röviden: FSY) gyűlések zajlanak. E konferenciák nem egyszerűen szórakoztató rendezvények, hanem az a céljuk, hogy megtanítsák a fiataljainknak, hogyan készülhetnek fel az isteni iránymutatásra. Annak érdekében, hogy a fiatalok hazavihessék magukkal a tanultakat, olyan magatartási kódexet tanítanak nekik a konferencia során, amely tükröződni fog a viselkedésükben, de még a külső megjelenésükben is. Felfedezik, hogy hol rejlenek a személyes gyenge pontjaik, hogy aztán eredményesen védelmezhessék magukat az ellenség nyilaitól. Majd pedig azzal a vággyal térnek haza, hogy magukra öltsék Isten teljes fegyverzetét, lelki testük egyetlen pontját sem hagyva védtelenül a jövőben.

Örvendjünk hát „Sion ifjúságának” erejében, mert rendíthetetlenül állnak korunk örvénylő áramlatai közepette.

_____________________________

1 Ether 12:27

2 Zsoltárok 51:19

3 3 Nefi 9:20