A többnejűség és a mormonok: akkor és most

  Napjainkban a mormonok számára szigorúan tilos a többnejűség gyakorlása.

  Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (UNSZ vagy mormon egyház) tagjai – akiket olykor mormonoknak is neveznek – úgy hiszik, hogy az egy férfi és egy nő közötti házasság Isten normája a házasság terén, egyes esetek kivételével, amikor Isten ettől eltérő normát határozott meg (lásd ”Plural Marriage and Families in Early Utah,” lds.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah). Az utolsó napi szentek hite szerint az 1800-as évek közepén néhány egyházi vezetőnek és egyháztagnak Isten azt parancsolta, hogy lépjenek többnejű házasságra – melyet poligámia néven is ismerünk –, vagyis egy férfi házasodjon össze egynél több asszonnyal (lásd “Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo,” lds.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo). 1890-ben az egyház elnöke, Wilford Woodruff sugalmazást kapott Istentől egy nyilatkozat kiadására, amely a többnejűség gyakorlatának megszüntetéséhez vezetett az egyháztagok körében (lásd Hivatalos nyilatkozat 1; lásd még Jed Woodworth, “The Messenger and the Manifesto,” Revelations in Context series, June 23, 2015, history.lds.org). Napjainkban az egyház szigorúan tiltja a többnejűséget (lásd „Többnejűség”, mormon-sajtoszoba.hu).

  Miért gyakoroltak többnejűséget a korai mormonok?

  A mormonok úgy hiszik, hogy Isten parancsolta a korai utolsó napi szenteknek, hogy egy ideig gyakoroljanak többnejűséget. Bár az utolsó napi szentek nem ismerik minden okát Isten parancsolatának, néhány indokot megértenek, amiért Isten megparancsolná a többnejűség gyakorlását. A Mormon könyve például azt tanítja, hogy a férfiaknak csak egy feleségük legyen (lásd Jákób 2:27–29), kivéve, ha az Úr azt parancsolja népének, hogy „magot akar… nevelni mag[á]nak” (Jákób 2:30). A korai utolsó napi szentek többnejű házassági gyakorlata valóban megnövekedett születésszámot eredményezett az egyházban. A korai utolsó napi szentek abban is hittek, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza megalapításához hozzátartozott a Biblia által tanított ősi tantételek és szokások visszaállítása is. A Bibliából egyértelműen látszik, hogy számos jelentős bibliai alak – köztük Ábrahám, Izsák, Jákób, Mózes és Dávid – gyakorolta a többnejűséget (lásd “Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo,” lds.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo).

  Hogyan gyakorolták a többnejűséget a korai mormonok?

  A többnejűség gyakorlása számos korai mormon számára nehézséget okozott. Heves üldöztetést eredményezett a kívülállók részéről, és – különösen a bevezetésekor – számos egyháztag érzelmeivel is ellenkezett (lásd “Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo,” lds.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo). Olykor kihívást jelentő családi viszonyokat teremtett, és anyagi terhet is rótt a többnejű mormon családokra, akik az amerikai nyugat kietlen földjein igyekeztek boldogulni (lásd ”Plural Marriage and Families in Early Utah,” lds.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah).

  Voltak, akik hithű tagjai maradtak az egyháznak, mégis úgy döntöttek, hogy nem gyakorolnak többnejűséget. Voltak olyan egyháztagok is, akik elutasították a többnejűség gondolatát, és úgy döntöttek, elhagyják az egyházat (lásd “Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo,” lds.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo). A válás minden olyan mormon számára korlátozás nélkül elérhető volt, aki nem volt boldog többnejű házasságában (lásd “Polygamy Then and Now,” mormonnewsroom.org).  A többnejűséget gyakorló korai mormonok azonban hitték, hogy Isten parancsolatát követik, és azt is hitték, hogy áldásokat fognak kapni az engedelmességükért. Számos többnejű család élt boldog, kiegyensúlyozott és szeretettel teli életet (lásd ”Plural Marriage and Families in Early Utah,” lds.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah).

  Napjainkban a mormonok hisznek a többnejűségben?

  Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza ma tiltja a többnejűség gyakorlását. Gordon B. Hinckley (1910–2008), az egyház korábbi elnöke a következőképpen fejtette ki az egyház többnejűséggel kapcsolatos álláspontját:

  „Szeretném határozottan kijelenteni, hogy ennek az egyháznak semmi köze azokhoz, akik többnejűséget gyakorolnak. […]

  Ha tagjaink közül bárkiről kiderül, hogy többnejűségben él, akkor az egyház legszigorúbb kivethető büntetéseként kizárják. Ők nemcsak a polgári törvényeket szegik meg szándékosan, hanem ennek az egyháznak a törvényeit is megsértik. Hitünk egyik tantétele kötelez bennünket. Kijelenti: »Hiszünk a királyoknak, elnököknek, uralkodóknak és elöljáróknak való alárendeltségben, a törvény iránti engedelmességben, annak tiszteletében és támogatásában « (Hittételek 1:12). Senki nem tudja egyszerre betartani a törvényt és megszegni a törvényt. […]

  Több mint egy évszázaddal ezelőtt Isten világosan kinyilatkoztatta prófétájának, hogy fel kell hagyni a többnejűséggel, ami azt jelenti, hogy az most Isten törvénye ellen való. Még azokban az országokban is, ahol polgári vagy vallási törvény engedélyezi a többnejűséget, azt tanítja az egyház, hogy a házasságnak monogámnak kell lennie, és nem veszi fel tagjai közé azokat, akik többnejű házasságban élnek” (vö. Mit kérdeznek rólunk az emberek? Liahóna, 1999. jan. 84.).

  Mit hisznek a mormonok a házassággal és a családdal kapcsolatban?

  A mormonok úgy hiszik, hogy az egy férfi és egy nő közötti házasság fontos része Isten tervének, melyet gyermekei számára készített. Látogasson el a mormon.org oldalra, hogy többet tudjon meg arról, miben hisznek a mormonok a házassággal és a családdal kapcsolatosan.