A Tan és a szövetségek: kinyilatkoztatások a magasságból

  A mormonok úgy hiszik, hogy a Tan és a szövetségek egy olyan szentíráskötet, amely Joseph Smith próféta és más próféták által kapott szent kinyilatkoztatásokat tartalmaz.

  Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai – akiket olykor mormonoknak neveznek – úgy hiszik, hogy mind a Biblia, mind pedig a Mormon könyve szentírás. A mormonok további két szentíráskötetben is hisznek, melyek közül az egyik a Tan és a szövetségek címen ismeretes. A mormonok számára a „Tan és a szövetségek olyan isteni kinyilatkoztatások és ihletett kijelentések gyűjteménye, amelyek Isten királyságának a földön való megalapítására és rendszabályozására adattak az utolsó napokban” (Bevezetés a Tan és a szövetségekhez). A mormonok hálásak azért, hogy tudhatják, Isten emberiségnek adott kinyilatkoztatásai nem értek véget a Bibliával.

  Mit hisznek a mormonok a Tan és a szövetségekről?

  Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházát 1830. április 6-án szervezte meg Joseph Smith próféta (lásd T&Sz 21, szakaszfejléc). Az egyház korai napjaiban mind az egyháztagok, mind a vezetők még csak ismerkedtek Isten igaz egyházának tanával, céljával és szervezetével, így szerették volna megtudni az Ő akaratát. Az egyház korai történelme feljegyzi, hogy az „egyház e kisgyermekkori napjaiban nagyon szerettük volna minden olyan tárgykörben megkapni az Úr szavát, ami bármi módon kapcsolatban volt a szabadulásunkkal” (Manuscript History of the Church, vol. A-1, p. 146, josephsmithpapers.org). A Tan és a szövetségekben található legtöbb kinyilatkoztatást Joseph Smith kapta „imára adott válaszként…, szükség idején, és valóságos embereket érintő, valóságos élethelyzetek következtében” (Bevezetés a Tan és a szövetségekhez). Néhány kinyilatkoztatást az egyház későbbi prófétái kaptak. Bár a Tan és a szövetségek legtöbb szakasza az egyháztagoknak szól, a mormonok úgy hiszik, hogy a Tan és a szövetségekben található „üzenetek, figyelmeztetések és buzdítások az egész emberiség javára szolgálnak” (Bevezetés a Tan és a szövetségekhez).

  Miért egyedi a Tan és a szövetségek?

  A Bibliától és a Mormon könyvétől eltérően a Tan és a szövetségek nem ősi szentírás fordítása. A Tan és a szövetségek egyedülálló a szentírások között, hiszen az Úr hangját tartalmazza a napjainkban – a mormonok szóhasználatában: „az utolsó napokban” – élők számára (lásd Doctrine and Covenants Student Manual, 2nd ed. [Church Educational System manual, 2001], 1–2). Az „egyház irányítására vonatkozó alapelvek[et] és eljárások[at]” tartalmazza napjainkra vonatkozóan, illetve parancsolatokat, ígéreteket és tanokat is (Gordon B. Hinckley, “The Order and Will of God,” Ensign, Jan. 1989, 4).

  A Tan és a szövetségek számos kinyilatkoztatása továbbá egyes szám első személyben tartalmazza az Úr hangját. A Tan és a szövetségekben az Úr hangja egyszerre könyörületes és határozott. A figyelmeztetés hangja ez a föld népei számára, hogy készüljenek fel az Úr Jézus Krisztus második eljövetele előtt (lásd Bevezetés a Tan és a szövetségekhez). A mormonok úgy hiszik, hogy a Tan és a szövetségek „a szabadítás tanait [tartalmazza] és azokat a tantételeket, melyek [az emberiséget] az öröm teljességéhez vezetik”, valamint szent szövetségeket, „amelyek fontosabbak a világ összes kincsénél” (Doctrine and Covenants Student Manual, vii).

  Honnan kaphatok további információt?

  A mormonok hite szerint a Tan és a szövetségek előkerülése mellett számos egyéb csoda is bekövetkezett Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza megalapítása részeként. Látogasson el a mormon.org oldalra, hogy további információt szerezzen Jézus Krisztus egyházának visszaállításáról.