A Mormon Könyve tanulmányozása - A legfontosabb napi tevékenység

Cövekelnöki beszéd

Southwick Christopher Neal
2017 november 12

Micsoda kiváltság, hogy felemeltük a karunkat annak jeleként, hogy Thomas S. Monson elnököt Isten most a Földön élő prófétájaként támogatjuk. Tudom, hogy ő kinyilatkoztatást kap számunkra. Tudom, hogy az ő hangja az Úr hangja. Amikor felemeljük a karunkat, akkor megfogadjuk, hogy követni fogjuk a prófétát.

Ti követitek a prófétát? Megteszitek, amit kér tőletek? Hét hónappal ezelőtt azt kérte: “imádságos lélekkel tanulmányozzuk a Mormon könyvét mindennap és elmélkedjünk róla.”[i]

Meg szeretném kérdezni tőled: Te naponta imádságos lélekkel tanulmányozod a Mormon könyvét és elmélkedsz róla?

Alig egy hónapja, Russell M. Nelson a Tizenkettek kvórumának elnöke Monson elnök felhívásáról beszélt. Az kérdezte: “Ha gyémántokat, rubinokat vagy a Mormon könyvét kínálnák nektek, melyiket választanátok? Őszintén, melyik az értékesebb számotokra?[ii]

Ha ezt hétköznapi magyar nyelven kérdezném, akkor valahogy így hangzana: Mit akarsz inkább? Egy zsák pénzt vagy a Mormon könyvét?

Testvéreim, nagyon is valós módon mi mindennap meghozzuk ezt a döntést. Ha úgy döntünk, hogy nem olvasunk, akkor ha nem is egy zsák pénz, de valami egyéb megakadályoz minket abban, hogy időt szakítsunk az olvasásra, az elmélkedésre és a Mormon könyvéről való imádkozásra.

Ha azt gondolod, csoda kellene ahhoz, hogy minden nap olvasd a Mormon könyvét, akkor arra buzdítalak, hogy emlékezz arra, amit Ballard Elder kért tőlünk pár héttel ezelőtt: Azt kérte, hogy higgyünk a csodákban és imádkozzunk csodákért. Talán csodára van szükséged ahhoz, hogy az életedben feláldozz valamit, hogy legyen időd olvasni a Mormon könyvét. Milyen áldozat lehet ez? Talán kevesebbet fogsz aludni, kevesebb időt töltesz majd a Facebook-on, vagy a tévé előtt. Meghívlak, hogy higgy a csodában és imádkozz ezért a csodáért az életedben, hogy képes legyél feláldozni valamit, hogy legyen időd a Mormon könyvére. Ha így teszel, akkor meg fogod látni a csodát. Ha soha nem láttál még csodát, itt a nagyszerű alkalom rá. 

Alig egy hónapja, Eyring elnök szintén beszélt a Mormon könyvéről és a prófétánk ígéretéről: Azt mondta:

“Olvastam a Mormon könyvét nap mint nap, több, mint 50 éven át. Ezért aztán joggal gondolhattam volna, hogy Monson elnök szavai valaki másnak szólnak. Mégis, sokatokhoz hasonlóan én is éreztem a próféta bátorítását, ígérete pedig arra szólított, hogy jobban igyekezzek. Sokan megtettétek, amit én is: nagyobb szándékkal imádkoztatok, mélyebben elgondolkodtatok a szentírásokon, és jobban igyekeztetek szolgálni az Urat és másokat Őérte. A boldog eredmény számomra – és sokatok számára – a próféta ígéretének beteljesedése volt. Azok közülünk, akik megfogadták sugalmazott tanácsát, egyértelműbben hallották a Lélek hangját. Nagyobb erőre leltünk a kísértéseknek való ellenálláshoz, és hatalmasabb hitet éreztünk a feltámadt Jézus Krisztusban, az Ő evangéliumában és az Ő élő egyházában. A világban egyre növekvő zűrzavar közepette a bizonyságunk terén tapasztalt e gyarapodás elűzte a kétséget és a félelmet, és a békesség érzését hozta el számunkra.” [iii]

Kedves testvéreim, nem ez pontosan az, amire szükségünk van? Nem lenne szükséges tisztábban hallani a Lélek hangját? Nem lenne- e szükségünk nagyobb erőre, hogy ellenálljunk a kísértéseknek? Nincs-e szükségünk nagyobb hitre Krisztusban, az Ő evangéliumában és élő egyházában? Nem lenne szükségünk arra, hogy kiűzzük a kételyt, a félelmet és békével, szeretettel cseréljük fel ezeket?

A Mormon könyve pontosan ezt teszi! Három személy, akit prófétaként, látnokként és kinyilatkoztatóként támogatunk, ígéretet tett nekünk a Mormon könyvére vonatkozóan. Az ígéretek magukban foglalnak egy törvényt és egy áldást. Ebben az esetben:

A törvény: imádságos lélekkel tanulmányozzuk naponta a Mormon könyvét és elmélkedjünk róla.

Az áldás: a Lélek meghallásának képessége, kísértéseknek való ellenállás, hit Krisztusban és a kételyeink és félelmeink elvetése.

Amikor több, mint egy próféta tesz ígéreteket valamivel kapcsolatban, különösen ilyen rövid időn belül, akkor azt nagyon komolyan kellene vennünk. Hallgassátok ezt a három fantasztikus ígéretet, melyet Nelson apostol adott nekünk:

#1 - “Megígérem nektek, hogy ha mindennap imádságos lélekkel tanulmányozzátok a Mormon könyvét, akkor mindennap jobb döntéseket fogtok hozni.”
#2 - “Megígérem, hogy ha átgondoljátok, amit tanulmányoztok, akkor meg fognak nyílni a menny ablakai, és válaszokat fogtok kapni a saját kérdéseitekre, valamint útmutatást a saját életetekre vonatkozóan.”
#3 - “Megígérem nektek, hogy ha naponta megmerítkeztek a Mormon könyvében, akkor be lesztek oltva napjaink gonoszságaival, még a pornográfia gyötrő fekélyével és egyéb agytompító függőségekkel szemben is.”
[iv]

Elegendő ez neked, hogy meggyőzzön arról, hogy a Mormon könyve erejére minden nap szükséged van az életedben?

Prófétánk, Monson elnök azt mondta: “Ha nincs szilárd bizonyságotok [a Mormon könyvéről], akkor tegyétek meg mindazt, ami szükséges hozzá, hogy bizonyságot szerezzetek! Elengedhetetlen, hogy legyen saját bizonyságotok e nehéz időkben, mert mások bizonysága csak egy bizonyos pontig juttat el benneteket.”[v]

Más próféták figyelmeztettek minket, hogy ha nincs személyes bizonyságunk, akkor nem leszünk lelki értelemben túlélők, nem lesz elég erőnk Sátán ellen harcolni, aki ugyanolyan nyomorulttá akar tenni minket mint amilyen ő maga.[vi]

“Akik Isten szavára hallgatnak és ahhoz ragaszkodnak, azok soha el nem vesznek; és az ellenség kísértései és tüzes nyilai sem tudják őket a vakságig legyőzni, hogy pusztulásba vezessék őket.”[vii]

Hogyan  történhet ez? Hogyan tud a Mormon könyve ilyen óriási védelmet nyújtani? Azt gondolom, Nefi megadja nekünk a választ is, két részletben. Azt mondta: “Krisztus szavai minden olyan dolgot meg fognak mondani nektek, amit meg kell tennetek.”[viii] És “ha elnyeritek a Szentlelket,az minden olyan dolgot meg fog mutatni nektek, amit meg kell tennetek.”[ix]

Kérlek vegyétek észre a különbséget a két vers között: A szentírások megmondják, mit kell tennünk,  a Lélek pedig megmutatja, mit kell tennünk. Az evangélium tantételeit akkor tanuljuk meg, amikor olvassuk a Mormon könyvét, aztán napközben, az iskolában, munka közben vagy otthon a Lélek megmutatja nekünk, hogyan kell használnunk ezeket az alapelveket. Milyen nagyszerű mintája ez a mennyei segítség elnyerésének! 

Meg kell értenünk azonban, hogy  a Lélek csak akkor tudja megmutatni nekünk, hogy mit kell tennünk, ha ismerős nekünk az Ő hangja: “Mert hogyan ismerné az ember azt a mestert, akit nem szolgált, és aki idegen neki, és aki messze áll szíve gondolataitól és szándékától?[x]

Fel fogjuk ismerni a Lélek hangját, ha az ismerős nekünk. Mind fel tudjuk ismerni egy közeli családtagunk vagy barátunk hangját, mert sok időt töltöttünk már ezzel a személlyel. Az ő hangjuk ismerős nekünk. Hasonló módon, a minőségi idő mennyisége, amit a Mormon könyve olvasásával töltünk, nagymértékben meg fogja határozni azt a képességünket, hogy felismerjük-e a Lélek hangját.

“Mert az Úr szava igazság, és ami igazság, az világosság, és ami világosság, az Lélek, méghozzá Jézus Krisztus Lelke.”[xi]

“Megváltónk sziklájára, aki Krisztus, Isten Fia, arra kell építenetek az alapotokat ... mely biztos alap – egy olyan alap, melyről nem bukhat le az ember, ha arra épít.”[xii]

És ha mindez nem lenne elég, Isten maga mondta, “[Joseph Smith] lefordította a könyvet, méghozzá azt a részt, amit megparancsoltam neki, és ahogy él a ti Uratok és Istenetek, ez igaz.[xiii]

Meghívom a cövek minden tagját, hogy imádságos lélekkel tanulmányozza a Mormon könyvét mindennap és elmélkedjen róla. Ha már most is rendszeresen olvasod, akkor megdicsérlek! Kérlek továbbra is folytasd ezt nagyobb céltudatossággal. Ha most még nem vagy rendszeres olvasója, kedvesen bűnbánatra szólítalak. Kezd el még ma. Lehet hogy ez változtatásokat igényel. Biztos áldozatokkal jár majd, de tudom, hogy az áldozat a menny áldásait hozza.

Gondolj bele, milyen hatással lesz ez rád személyesen, és milyen hatása lesz ennek a házasságodra, a családodra, és a többi emberi kapcsolatodra.

Egyesítsen minket ez! Hinckley elnök azt mondta hogy ha egyek vagyunk, akkor a hatalmunk határtalan lesz.[xiv]

A Budapest Cövek egy boldog cövek ahol egyek vagyunk!
A Budapest Cövek egy boldog cövek ahol követjük a prófétát!

A Budapest Cövek egy boldog cövek ahol betartjuk a törvényt és áldásokat kapunk!

A Budapest Cövek egy boldog cövek ahol minden nap olvassuk a Mormon könyvét!

A Mormon könyvét olvasni minden nap egy apró dolog, de “kis és egyszerű dolgok visznek véghez nagyszerű dolgokat[xv] Uchtdorf elnök azt mondta “Isten munkája mindig is e fontos alapelv szerint haladt előre.” [xvi]

Mi Isten munkája? “Mert íme, ez munkám és dicsőségem – hogy véghezvigyem az ember halhatatlanságát és örök életét.[xvii] Kedves Testvérek, mi vagyunk Isten munkája és dicsősége. Mi vagyunk! Ő teremtett számtalan világot[xviii], de azok nem a munkája és dicsősége. Mi vagyunk a munkája és dicsősége.

Tudom, hogy Jézus Krisztus Isten fia, és hogy a világ bűneiért keresztrefeszítették. Tudom, hogy Ő él ma, és hogy megtaláljuk a lelkét, a hangját, és a szeretetét a szentírásokban, különösen a Mormon könyve.

A Szabadítónk és Megváltónk nevében, Jézus Krisztus nevében, ámen.

A beszéd letöltése PDF fájlként[i] Monson, Thomas S., A Mormon könyve hatalma, 2017 április általános konferencia https://www.lds.org/general-conference/2017/04/the-power-of-the-book-of-mormon?lang=hun

[ii] Nelson, Russell M., A Mormon könyve, 2017 október általános konferencia https://www.lds.org/general-conference/2017/10/the-book-of-mormon-what-would-your-life-be-like-without-it?lang=hun

[iii] Eyring, Henry B., Ne féljetek jót tenni, 2017 október általános konferencia https://www.lds.org/general-conference/2017/10/fear-not-to-do-good?lang=hun

[iv] Nelson, Russell M., A Mormon könyve, 2017 október általános konferencia https://www.lds.org/general-conference/2017/10/the-book-of-mormon-what-would-your-life-be-like-without-it?lang=hun

[v] Monson, Thomas S., A Mormon könyve hatalma, 2017 április általános konferencia https://www.lds.org/general-conference/2017/04/the-power-of-the-book-of-mormon?lang=hun

[vi] 2 Nefi 2:27

[vii] 1 Nefi 15:24

[viii] 2 Nefi 32:3

[ix] 2 Nefi 32:5

[x] Moziás 5:13

[xi] T&Sz 84:45

[xii] Hélamán 5:12

[xiii] T&Sz 17:6

[xiv] Hinkley, Gordon B., A legnagyobb kihívásod, Anya, 2000 október általános konferencia

[xv] Alma 37:6

[xvi] Uchtdorf, Dieter F., Hazavágyódás, 2017 október általános konferencia https://www.lds.org/general-conference/2017/10/a-yearning-for-home?lang=hun

[xvii] Mózes 1:39

[xviii] Mózes 1:33