A Mormon könyve, egy ősi szentírás: ki írta, és hogyan fordították le?

Tudja meg, hogyan jutottunk hozzá a Mormon könyvéhez

A Mormon könyve ősi próféták feljegyzéseit tartalmazza. A Jézus Krisztusba vetett hitről tanít.
A Mormon könyve ősi próféták feljegyzéseit tartalmazza. A Jézus Krisztusba vetett hitről tanít.

Miről szól a Mormon könyve?

A Mormon könyve egy szent feljegyzés, melyet a mormonok – vagy utolsó napi szentek – a Biblia mellett szentírásként fogadnak el. Előkerülése a mormonizmus történelmének elengedhetetlen része. A Mormon könyve két hatalmas népcsoport történetéről szól, akik az ősi amerikai földrészen éltek. E kultúrák egyike Jeruzsálemből vándorolt az amerikai földrészre Kr.e. 600-ban, míg a másik a Közel-Keletről indult sokkal korábban (lásd Bevezetés a Mormon könyvéhez).

A Mormon könyve feljegyzi e kultúrák társadalmi és politikai történelmének egyes részeit. Fontosabb azonban, hogy a Mormon könyve Isten dolgairól szól ezen ősi népek körében, és tanúságot tesz Isten szeretetéről és irgalmáról minden gyermeke iránt. A mormonok úgy hiszik, hogy a Mormon könyve Jézus Krisztus evangéliuma teljességét tartalmazza (lásd Joseph Smith története 1:34). A könyvben feljegyzett legfőbb esemény a Jézus Krisztusnak az amerikai kontinensen, a halálát és feltámadását követően tett látogatásáról szóló beszámoló.

Ki írta a Mormon könyvét?

Az utolsó napi szentek úgy hiszik, hogy a Mormon könyve számos ősi próféta feljegyzéseinek részeit tartalmazza (lásd Rövid magyarázat a Mormon könyvéről). E próféták aranylemezekre vésték feljegyzéseiket, melyeket egy Mormon nevű történész-próféta szerkesztett egybe és kivonatolt egységes feljegyzéssé. A Mormon könyve az ő nevét viseli. Mormon halálát követően fia, Moróni fejezte be a feljegyzést, és ásta el a lemezeket, hogy megóvja őket.

Hogyan került elő a Mormon könyve?

1805. december 23-án – évszázadokkal Mormon és Moróni halála után – egy másik kulcsfontosságú eseményre került sor a mormonizmus történetében, amikor is megszületett egy Joseph Smith nevű kisfiú. 17 éves korában Josephnek imádkozás közben megjelent Moróni – akkor már angyalként (lásd Joseph Smith története 1:27–33). Moróni elmondta Josephnek, hogy apjával egy ősi feljegyzést állítottak össze aranylemezeken, melyeket ő egy dombon temetett el Joseph otthonának közelében, New York állam farmokkal tarkított vidékén. Moróni azt is elmondta Josephnek, hogy Isten különleges küldetése Joseph számára az, hogy magához vegye a lemezeket, és hogy Isten módot készített ezek lefordítására.

Milyen szerepet tölt be a Mormon könyve a mormonizmus történetében?

A Mormon könyve lefordítása igazán csodálatos esemény a mormonizmus történetében. Joseph Smithnek, a szegény farmerfiúnak, minimális hivatalos oktatásban volt csak része. Nem rendelkezett a képességgel, hogy egymaga le tudja fordítani a feljegyzést, így isteni segítségre volt szüksége.

Isten eszközöket készített, hogy segítsen Josephnek a szentírás lefordításának fontos feladatában. Kettőt ezen eszközök közül az Urim és Tummimnak hívtak – ez egy különleges kőpár vagy „fordítóeszköz” volt, melyet Joseph a lemezek mellé temetve talált (lásd Joseph Smith története 1:35). Hasonló eszközöket használtak az Ószövetség-beli próféták is (lásd 2 Mózes 28:30). Joseph e kövek segítségével fordította és diktálta le a feljegyzést az írnokainak. Joseph egy másik, látókőnek nevezett követ is használt segítségként a fordításhoz. Tanúbizonyságot tett arról, hogy a könyvet csakis „Isten ajándéka és hatalma által” volt képes lefordítani ('A Mormon könyve fordítása').

Napjainkra a Mormon könyvét angolról már több mint 100 különböző nyelvre fordították le (lásd A Mormon könyve 110 nyelven. Liahóna, 2015. máj., 137.). Millióknak segített szerte a világon közelebb kerülni Jézus Krisztushoz, és megismerni az Ő evangéliumát.

Honnan kaphatok további információt?

A Mormon könyve a hitről, a bűnbánatról és az igaz boldogság megtalálásáról szól. Ezen kívül a Mormon könyve Isten szeretetét is közvetíti az Ő minden gyermeke, köztük Ön iránt is. Látogasson el a jojjkrisztushoz.org oldalra, ahol még többet megtudhat a Mormon könyvéről, és ingyenes példányt is igényelhet.