A közösségi média

Nagy Krisztina, Magyarország, Budapest Cövek, Kommunikációs Igazgató
Nagy Krisztina Magyarország, Budapest Cövek, Kommunikációs Igazgató

Bizonyára sokan ismeritek a Bibliából ismert Eszter történetét. Egy napon Ahasvérus, perzsa király udvari ünnepséget rendezett, mely során meglehetősen leittasodott. Ekkor elküldte szolgáit a királynéért, Vástiért, aki nem szeretett volna egy ilyen ittas társaságba menni csupán azért, mert férje, a király mutogatni szerette volna szépségét a vendég uraknak. Így nem jelent meg a király és társasága előtt. Ebből aztán óriási felháborodás lett, és félvén, hogy a királyság asszonyai követni fogják példátlan engedetlenségét férjeikkel szemben, a király egy kiáltványt küldött szét, miszerint minden férj tartson rendet házának női tagjai körében. A királyné is megkapta méltó büntetését, ezentúl nem járulhatott férje elé semmilyen körülmények között sem, valamint a királyságban kihirdették, hogy új királyné kerestetik, és keressék meg a legszebb lányokat a birodalomban. Így került Eszter is a királyi udvarba. Elég hamar feltűnt különleges szépségével, azt azonban senki sem tudta, hogy ő zsidó volt. Eszter lett a következő királyné. Ekkortájt a király egy közeli embere meggyőzte a királyt arról, hogy a zsidók veszélyesek reá nézve, és ezért ki kell őket írtani. A zsidók böjtöltek, imádkoztak az Úrhoz segítségért. Ekkor eszükbe jutott Eszter, a királyné, hátha ő segíthet. Azonban a királyhoz senki sem mehetett hivatlanul, ha mégis megtenné, könnyen lehet, hogy halállal lakol. Eszter érezte küldetésének súlyát. És bár életét kockáztatja, mégis elhatározta, hogy szószólója lesz a zsidók ügyének. A zsidók 3 napig imádkoztak és böjtöltek Eszterért és a missziójáért. Ezután Eszter a király elé ment, aki kegyelmébe fogadta őt és meghallgatta kérését. Elsőként egy másnapi lakomára invitálta a királyt, ahol a király még inkább megszerette Esztert. Így Eszter bebizonyíthatta a király iránt érzett tiszteletét, hűségét, ami teret adott annak, hogy feltárja kívánságát a királynak, miszerint szeretné, ha megóvná népét, a zsidókat, és visszavonná a korábbi rendelkezést.

Egyházi életünkben nagyon sok féleképpen építhetjük Isten királyságát. Előfordulhatnak olyan módok, amikre nem is gondolnánk, feladatok, melyekre nem számítanánk. Mi, a ma élő utolsó napi szentek különleges feladatot és felelősséget kaptunk amikor megkeresztelkedtünk, csakúgy, mint Eszter. Feladatunk hasonló is az övéhez.

Az evangélium a földön történő elárasztása már nem csak elsődlegesen a misszionáriusok kopogtatásain, utcai beszélgetéseken keresztül történik. David A. Bednar elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a Brigham Young Egyetem oktatási hetén elhangzott beszédében, 2014. augusztus 19-én a következőket mondta:

„A világméretű misszionáriusi erőforrásunk mintegy 40 százaléka digitális eszközöket használ a megtérés, megtartás és aktivizálás munkájában. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian felismerjük azt is, hogyan fokozta a technika a családtörténeti és templomi munkát, a visszaállított evangélium egyéni és családi tanulmányozását, és tette lehetővé, hogy bámulatos módokon tanuljunk, lássuk és tapasztaljuk meg a világot.”

Különleges időszakban élünk, sok minden megváltozott a technikai fejlődés során. 1862-ben Brigham Young elnök ezt mondta: „A tudomány és művészet minden felfedezése, amely valóban igaz, és hasznos az emberiségnek, Istentől jövő közvetlen kinyilatkoztatás által adatott, habár ezt kevesen ismerik el. Arra való tekintettel adatott, hogy előkészítse az utat az igazság végső diadalának, és a föld megváltásának a bűn és Sátán hatalmától.” Milyen csodálatosabb bizonyítéka lehet Brigham Young szavainak igazságára mint az, hogy több millióan nézték a legutóbbi Általános Konferenciát online, a digitális technológiának köszönhetően.

Ahogy Bednar elder mondta:

 „E naptól kezdve, itt és most, arra buzdítalak titeket, hogy árasszátok el a földet igazlelkűséggel és igazsággal teli üzenetekkel, melyek hitelesek, tanulságosak és dicséretre méltók, és szó szerint söpörjenek végig a földön, mint egy árvíz”.

A közösségi média lassan napjaink elsőszámú kommunikációs eszközévé növi ki magát, így nekünk is fontos felvennünk a tempót az ezeken a felületeken történő kommunikációs fejlődésben. A Tan és a Szövetségek 58. szakasz 64-es versében olvashatjuk: „Mert bizony a hangnak el kell jutnia erről a helyről az egész világba, és a föld legtávolabbi részeibe - az evangéliumot minden teremtménynek prédikálni kell, és jelek követik azokat, akik hisznek.”

Nem lesz mindannyiunk felelőssége, hogy Eszterhez hasonlóan királyokhoz és elöljárókhoz járuljunk, egyházunk ügyeiben eljárva. Azonban ma már sokszor nagyobb hatalom van a közösségi média kezében, mint bármelyik vezetőében. Eszterhez hasonlóan, nekünk is át kellene gondolnunk, hogy korunk eszközeinek segítségével mi hogyan építhetjük Siont, hiszen ez az új eszköz a misszionáriusi munkához. A közösségi média helyes használatát tanulni kell. Ez az eszköz sokunk számára még ismeretlen, és veszélyeket is rejthet magában, ha nem megfelelően használjuk azt. Bednar elder a következő tanácsokkal lát el minket, felkészítésként a közösségi média használatára:

 • „Ne túlozzunk, szépítsük vagy tettessük magunkat valakinek vagy valaminek, aki vagy ami nem mi vagyunk. A megosztott tartalom legyen hiteles és építő jellegű.”

  Utolsó Napi Szentek vagyunk. Megnyilvánulásainkkal a közösségi médián saját magunkról adunk tanúságot. Cselekedeteinkben, viselkedésünkben képviseljük az Urat, hiszen az Ő tanítványai vagyunk. Óhatatlanul is beazonosítanak bennünket az egyházzal, hiszen annak követői vagyunk. A világ figyel ránk minden percben, ehhez képest vegyük fontolóra viselkedésünket.
 • „Az üzeneteinkkel törekedjünk tanítani és felemelni, ne pedig vitatkozni, elítélni vagy lekicsinyelni.”

  Különbözőek vagyunk, jogunk van máshogy is gondolkozni, és ahhoz is, hogy annak hangot adjunk. A kérdés csak az, hogy érdemes-e? Valóban megéri-e azt a kockázatot, hogy azzal egy esetleges viszályt szítsunk vagy megbántsunk másokat?
 • „Legyünk bátrak és merészek, de ne erőszakosak, miközben kinyilvánítjuk vagy megvédjük a hitelveinket. Kerüljük a viszálykodást. Tanítványokként az legyen a célunk, hogy a közösségi média csatornáin keresztül Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának világosságát és igazságát közvetítsük.”

  Bátorságunk következő szintje az, ha nyíltan fel merjük vállalni hitünket a közösségi médiában. Még ennél is magasabb szint, ha használjuk a lehetőségeinket, megosztunk evangéliumi tartalmakat, üzeneteket nem egyháztag ismerőseinkkel. 
 • „Amikor a technikát nem megfelelően használják, túl sok idő veszhet kárba, túl sok kapcsolat sérülhet vagy mehet tönkre, és az igazlelkűség becses mintái megszakadhatnak. Nem szabad engednünk – még a közösségi médiák jó alkalmazásainak sem –, hogy kiszorítsák az időnk, energiánk és forrásaink jó vagy legjobb felhasználásai módjait.”
 • „Tiszteljétek a szellemi tulajdont. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy ne készítsetek saját tartalmat más műalkotása, neve, fényképe, zenéje, videója vagy egyéb tartalma felhasználásával az engedélye nélkül. „
 • „Nem kell közösségimédia-szakértőkké vagy fanatikusokká válnunk. És arra sincs szükség, hogy mértéktelen időt fordítsunk körülményes, túlságosan választékos üzenetek megfogalmazására és terjesztésére.”

Ezeknek az apostoli tanácsoknak a megfogadásával képesek leszünk megfelelően használni a közösségi média adta lehetőségeket.

A magyarországi szent templom az Úr ígérete szerint fel fog épülni, annak megfelelő idejében. Amikor ez a nap eljön, várhatóan megnövekedett figyelmet fogunk kapni ismerőseink, a média és a politikai élet szereplői részéről. Fel kell rá készülnünk. Naívság lenne azt gondolni, hogy csak pozitív és felemelő hozzászólásokat, közeledéseket fogunk tapasztalni. Elő fog fordulni, hogy felbosszantanak majd ezek a kommentek, támadások, főleg amikor tudjuk, hogy igazságtalanul bántanak minket vagy terjesztenek esetleg valótlan állításokat. Fel kell készülnünk ezekre az időkre azáltal, hogy megtanuljuk mérsékelni az indulatainkat, érzéseinket. Mit tegyünk akkor, ha ezt tapasztaljuk majd? Tegyük fel a kérdést: Erre Krisztus hogyan reagálna? Álljunk meg egy percre vagy akár egy egész éjszakára, és ha még reggel is szeretnénk reagálni rá, akkor tegyük meg.  Azonban arra emlékezzünk, hogy nem feladatunk bizonyos kérdésekbe beleállnunk, amire nem mi kaptunk felhatalmazást. Előfordulhat, hogy olyan lavinát indítunk el, amelyet nem szeretnénk, és a végén nem éri el a célját, sőt, többet árt, mint használ. A közösségi médián posztolt írásaink soha nem tűntethetőek el. Azt gondolhatjuk, hogy kitöröltük, de ott maradnak az algoritmusokban, amiket ezek az oldalak használnak. Elég egy rossz megnyilvánulás, és a világi környezet harsongani fogja az egyházunkról levont következtetéseket.

Mit tegyünk tehát? A misszióban talán elsőként azt tanuljuk meg, hogy fölöslegesek a szó és hit csaták vagy a Szentírás idézetek egymásra dobálása. Az egyetlen, ami erősebben hat mindennél, az a bizonyságunk. A mélyen, szívből jövő meggyőződésünk. Tegyük a bizonyságunkat! Nem kell nekünk elmagyarázni tantételeket, tanításokat. Nem biztos, hogy akkor, ott a legmegfelelőbb módon tennénk azt, és a megfelelő eredményt érnénk el. Hallgassunk a Lélek súgásaira és legfőképpen szeressük ezeket az embereket és bánjuk velük kedvesen. Ahogy Máté 5. fejezet 43-44. versében olvashatjuk:

„ Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket”.

Nagyon fontos, hogy az egyházat érintő tanokban, kérdésekben az Úr prófétáinak szavait használjuk. Szintén nagyon fontos, hogy megértsük, hogy vannak bizonyos helyzetek, amikor az egyház arra elhívott testvéreinek feladata reagálni egyes esetekre. Ezért kérünk Titeket, hogy segítsétek a kommunikációs csapat munkáját azzal, hogy ránk bízzátok ezen kérdések megválaszolását. Biztos vagyok benne, hogy ti is ugyanúgy megtudnátok válaszolni ezeket, azonban ezen kérdések megválaszolására a kommunikációs csapat már hosszú ideje készül, és igyekszünk úgy megállni a helyünket ezekben a helyzetekben, ahogy azt vezetőink tanították. Kérünk titeket, hogy támogassatok minket ebben, és ahogy eddig is, ha láttok, hallotok valamit a közösségi médiában, a sajtó bármely formájában, ami az egyházunkkal kapcsolatos, osszátok meg velünk és engedjétek, hogy kezeljük azt. Ez nekünk óriási segítség lesz. 

Nagyon izgatottan állunk az elkövetkezendő időszak elé. Az Úr megfog áldani bennünket, ahogy méltón képviseljük Őt a közösségi médiában, és a mindennapi cselekedeteinkben is. Mi leszünk a világítótorony, amiről a szentírás beszél. Használjuk az Úrnak tetszően ezeket az új lehetőségeket és akkor olyanok leszünk, mint Eszter, bátor, hithű megmentője népének. Ne feledjük, hogy a célunk az, ami a Tan és a Szövetségek 109:55-56-ban olvasható:

„Emlékezz a királyokra, a hercegekre, a nemesekre és a föld főembereire, valamint minden népre, és az egyházakra, mind a föld szegényeire és szűkölködőire és nyomorultjaira.

Hogy szívük meglágyuljon, amikor szolgáid kimennek házadból, Ó Jehova, hogy bizonyságot tegyenek a nevedről; hogy előítéleteik utat adhassanak az igazságnak, és néped mindenki szemében kegyet találhasson;”

Imádkozzunk és készüljünk tovább arra a csodálatos napra, amikor a Szent Templom ajtaja megnyílik előttünk Magyarországon és az Úr korlátlan áldásait élvezhetjük majd.

Jézus Krisztus nevében, ámen

Az evangélium megosztása online