Területi vezetőségi üzenet

A Közbenjáró küldetése

Krisztus a „jobb szövetségnek közbenjárója” (Zsidók 8:6). Ez a szövetség lehetővé teszi, hogy ki legyenek elégítve igazság követelményei és az irgalom követelményei.

Misja mediatora
Roseveltt Teixeira elder
Roseveltt Teixeira elder, zöld-fok területi hetvenes

A közbenjáró (latinul mediator) az, aki valaki érdekében eljár, két fél üzenetét közvetíti.

Mint az üzleti életben – például amikor vásárolunk vagy bérlünk egy lakást vagy autót, illetve vitás kérdések rendezésénél –, a halandó életünkben is vannak alkalmak, mikor szükségünk van egy közbenjáróra.

Ahhoz, hogy sikeres legyen, a közbenjárónak függetlennek, igazságosnak és pártatlannak kell lennie, valamint biztosítania kell azt, hogy egyik érintett félnek se csorbuljanak a jogai.

A boldogság tervének a részeként az Úr biztosított számunkra egy földi életet. A születésünk a korábban meghozott döntésünk következménye, és nagyon fontos lépés az örökkévaló haladásunkban.

A halandó életünkben köt minket az idő: ez az élet rövid és minden egyes nappal egyre rövidebb lesz. Mégis elengedhetetlen a szabadulásunkhoz, mert lehetővé teszi, hogy mindennap olyan döntéseket hozzunk, amelyek vagy közelebb visznek Mennyei Atyánkhoz, vagy eltávolítanak Tőle.

Azt tanuljuk Benjámin királytól, hogy „a természetes ember ellensége Istennek; az volt Ádám bukása óta, és az is lesz …örökké, hacsak nem enged a Szent Lélek hívásainak” (Móziás 3:19). Csupán a saját erőfeszítéseink által, testi valónkban és segítség nélkül nem tudjuk elérni ennek az életnek a célját.

Król Beniamin

Folyamatosan vonz minket két ellentétes erő: az egyik arra buzdít, hogy a jót tegyük, a másik pedig arra, hogy gonoszságot cselekedjünk. „Az Úristen megadta tehát az embernek, hogy önmagáért cselekedjék. Az ember tehát nem tudna önmagáért cselekedni, ha nem úgy lenne, hogy csábítja az egyik vagy a másik.” (2 Nefi 2:16)

Az Úr tökéletesen ismeri ennek a halandó életnek a kihívásait. Ismeri a gyengeségeinket és az erősségeinket; tudja, hogy a döntéseink folyamatában vétünk majd hibákat, ezért biztosított számunkra egy közbenjárót.

„Mert egy… a közbenjáró is Isten és emberek között” (1 Timótheus 2:5). Ez a közbenjáró Jézus Krisztus, Ő a szövetségeink közbenjárója az Atyánál. Őrajta keresztül jövünk Mennyei Atyánkhoz.

Krisztus a „jobb szövetségnek közbenjárója” (Zsidók 8:6). Ez a szövetség lehetővé teszi, hogy ki legyenek elégítve igazság követelményei és az irgalom követelményei.

Jézus Krisztus – az engesztelése által – közbenjárt a bűneink miatt, és lehetőséget adott nekünk a bűnbánatra, valamint arra, hogy a szövetség összes követelményének eleget tegyünk. Lehetővé tette megállapodást.

A mi Urunk az Ő végtelen bölcsességében egyszerre csak egy napot ad nekünk, 24 órára lebontva; minden nap egy új nap, egy új lehetőség, egy újjászületés.


Milyen csodálatos áldás tudni és érezni, hogy őszinte bűnbánat által megszabadulhatunk a bűneinktől.


Jezusa Chrystusa

Minden napnak a végén átgondolhatjuk a cselekedeteinket, alázatos imában az Úr elé tárhatjuk a napi erőfeszítéseinket és a kihívásainkat, hálát adhatunk, és kérhetjük a segítségét az új napra. Minden nap egy újjászületés, egy új lehetőséget kapunk arra, hogy a jót válasszuk, hogy egy kicsit jobbak legyünk annál, amilyenek az előző nap voltunk.

Az Úr tudja, hogy a terv részeként vannak olyan időszakok az életünkben, amikor mesterünk, Jézus Krisztus, az örökkévaló legfőbb Közbenjárónk mellett szükségünk van más, a közelünkben lévő közbenjárókra is. Ezért visszaállította az Ő egyházát ezekben az utolsó napokban olyan próféták és apostolok alapjára, akik birtokolnak minden papsági kulcsot, és olyan helyi vezetőkkel, akik segítenek minket.

Mindenekfelett én tudom, hogy a legnagyobb közbenjárónk a Szabadítónk Jézus Krisztus. Milyen csodálatos áldás tudni és érezni, hogy őszinte bűnbánat által megszabadulhatunk a bűneinktől.

Tudom, hogy még ha minden össze is dől az életünkben, még ha bántanak és üldöznek is minket egészen a halálunkig, a közbenjárónk, Jézus Krisztus nem hagy el minket. Belé helyezem a teljes bizalmamat. Tudom, hogy a végsőkig biztosítja, fenntartja és védelmezi majd minden jogunkat, áldásunkat és kiváltságunkat; és győzedelmeskedni fogunk. Jézus Krisztus nevében, ámen.