A heti Vasárnapi Iskola áldásai

Tudjon meg többet arról, hogyan hódolnak Jézus Krisztus egyházának tagjai vasárnaponként

Latter-day Saints believe that gathering together to worship in Sunday School is an important part of Sunday church services.
Jézus Krisztus egyházának tagajai úgy hiszik, hogy a vasárnapi istentiszteletnek fontos része a közös hódolat a Vasárnapi Iskolában.

Jézus Krisztus egyházának tagjai – más néven az utolsó napi szentek – úgy hiszik, hogy a Vasárnapi Iskola fontos része a vasárnapi egyházi gyűléseknek. Az utolsó napi szentek számára a Vasárnapi Iskola alkalmat nyújt Isten szavának tanulmányozására, egymás felemelésére, valamint a közös tanulásra és hódolatra.

Hogyan illeszkedik a Vasárnapi Iskola Jézus Krisztus egyházának istentiszteletébe?

Az utolsó napi szent Vasárnapi Iskola minden vasárnap mintegy 40 percben kerül megtartásra. Az egyház minden 12 évesnél idősebb tagja a Vasárnapi Iskolához tartozik (lásd 2. kézikönyv: Az egyház igazgatása [2010]. 13.1). A Vasárnapi Iskolát általában az úrvacsorai gyűlés után tartják, mely az utolsó napi szentek számára a fő vasárnapi egyházi gyűlés. A legtöbb esetben a fiatalokat és a felnőtteket külön vasárnapi iskolai osztályokba sorolják, hogy a saját korcsoportjuknak leginkább megfelelő módon tanulhassanak (lásd 2. kézikönyv, 13.4).

Hogyan néz ki a Vasárnapi Iskola?

A felnőttek számos vasárnapi iskolai osztály közül választhatnak, melyeket általában az istentiszteleti gyűlések részeként tartanak. A Vasárnapi Iskola óráinak anyagát a Jöjj, kövess engem! (JojjKovessEngem.ChurchofJesusChrist.org) program biztosítja, illetve egyéb választható kurzusok is vannak, mint például a Házasság és családi kapcsolatok osztály.

Az istentisztelet vasárnapi iskolai részében a tanító általában egy előre összeállított leckét oszt meg, amelyhez az egyház biztosítja a segédanyagokat. Az osztály tagjait arra buzdítják, hogy osszák meg gondolataikat és meglátásaikat a lecke témájához kapcsolódó, otthon elvégzett szentírás-tanulmányozásuk alapján. Az osztály tagjai általában együtt imádkoznak és énekelhetnek is egy himnuszt a Vasárnapi Iskola elején és végén.

A Vasárnapi Iskolát Jézus Krisztus egyházának vezetői felügyelik helyi és világszinten is. A helyi szintű vezetők szervezik meg a Vasárnapi Iskola elnökségét, hogy ők felügyeljék a tanulási és tanítási munkát a gyülekezetben (lásd 2. kézikönyv, 12.5). Ehhez hasonlóan a vezetők világszinten is megszervezik a Vasárnapi Iskola Általános Elnökségét, hogy felügyelje az utolsó napi szent Vasárnapi Iskola, valamint az evangéliumi tanulás és tanítás munkáját az egész világon (lásd https://hirek.jezuskrisztusegyhaza.org/cikkek/vasarnapi-iskolai-altalanos-elnoksege.

Honnan kaphatok további információt?

Látogasson el a JojjKrisztushoz.org oldalra, hogy többet tudjon meg arról, hogyan hódolnak Jézus Krisztus egyházának tagjai vasárnaponként, illetve hogy megtudja, miként vehet részt istentiszteleten a lakóhelye közelében.