A házasság megerősítése a Jézus Krisztusba vetett hit által

Az utolsó napi szentek hite szerint egy új család egy férfi és egy nő házasságával kezdődik. A családi kapcsolatokat megerősíti a Jézus Krisztus iránti elkötelezettség.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai – más néven mormonok – hiszik, hogy a házasság és a család legalább olyan fontos ma, mint bármikor korábban. A család: Kiáltvány a világhoz című kiadvány – mely az egyház egyik hivatalos dokumentuma – azt tanítja, hogy „a férfi és nő közötti házasságot Isten rendelte el, és a család központi szerepet játszik a Teremtő gyermekeinek örökkévaló rendeltetésére vonatkozó tervében” (Liahóna, 2010. nov. 129.). A mormon családok hite szerint a házasság nem csupán egy időlegesen érvényes jogi szerződés, hanem parancsolat Istentől, valamint egy szent szövetséges kapcsolat[i] (lásd Bruce C. Hafen, “Covenant Marriage,” Ensign, Nov. 1996, 26–28). Ahogyan azt az egyik egyházi vezető kifejtette: „A házasság Isten ajándéka számunkra; a házasságunk minősége a mi ajándékunk az Ő számára” (L. Whitney Clayton: Házasság: Figyelj és tanulj! Liahóna, 2013. máj. 85.).

Mit hisznek a mormonok a házassággal és a családdal kapcsolatban?

A mormonok úgy hiszik, hogy a szeretet és a boldogság legfőbb áldásai a házasság és a család szövetséges kapcsolatain keresztül nyerhetők el. A mormon tan szerint a férfi és a nő egyedi, egymást kiegészítő természettel rendelkezik, éppen ezért a férfinak és a nőnek segítenie kell egymást, és együtt kell fejlődniük (lásd „A család: Kiáltvány”, 129.).

A mormonok hite szerint a házasság és a család fontos része Isten tervének, egészen a föld teremtése óta, amikor Ádám az Éden kertjébe helyeztetett. Isten kijelentette: „Nem jó az embernek egyedül lenni” (1 Mózes 2:18), így Ádám társat kapott Éva személyében. David A. Bednar, az egyik mormon vezető, Ádámra és Évára utalva azt tanította, hogy „mind a férfiak, mind a nők lelki, fizikai, mentális és érzelmi képességeinek egyedi kombinációja kellett [Isten] tervének véghez viteléhez. Egyedül sem a férfi, sem a nő nem töltheti be teremtése célját” (David A. Bednar, “Marriage is Essential to His Eternal Plan,” Liahona, June 2006, 51).

Bár a házasság és a családi élet egyedi kihívásokat támaszthat, a mormonok hiszik, hogy az olyan család biztosítja az ideális környezetet a gyermekek világrahozatalához és gondozásához, ahol az anya és az apa házasságban él. Mindenekelőtt pedig a mormonok úgy hiszik, hogy ha Jézus Krisztust helyezzük a házassági és családi kapcsolatok középpontjába, akkor ez segít közelebb kerülnünk Őhozzá és a családtagjainkhoz, valamint hozzásegít bennünket azon öröm megleléséhez, melyre semmilyen más módon nem találhatunk rá.

Miért Jézus Krisztus a tökéletes példánk?

A mormonok hite szerint az Úr Jézus Krisztus minden olyan tulajdonságra példaként szolgál, amely fontos a házasságban és a családi életben. Amikor Jézus Krisztus a földön járt, tökéletes példát mutatott a szeretetre, a türelemre, az alázatra, a kedvességre és az önzetlen szolgálatra – melyek mindegyike nagyban hozzájárulhat a boldog otthon légköréhez.

A mormonok hisznek abban is, hogy az ideális házassági kapcsolat középpontjában Jézus Krisztusnak kell állnia. Számos mormon család egyfajta háromszögként tekint az efféle házassági kapcsolatra, ahol Jézus Krisztus áll a háromszög felső csúcsán, míg a házas felek a háromszög alapját alkotják. Amikor mindkét fél arra törekszik, hogy krisztusibbá váljon, akkor a háromszög sarkaiból a felső csúcs – vagyis Krisztus – felé mozdulnak el. Amint egyre közelednek Krisztushoz, egymáshoz is egyre közelebb kerülnek. A Jézus Krisztus iránti egységes elkötelezettség közelebb hozza a házaspárokat is (lásd David A. Bednar, “Marriage is Essential,” 54).

Hogyan mutat példát a krisztusi házasság a gyermekeinknek?

Miközben házasságunkat és családunkat Jézus Krisztus köré építjük, a példánkkal tanítjuk gyermekeinket. David A. Bednar kifejtette: „Ha a fiatal nők és férfiak megtapasztalják a férj és feleség közötti kölcsönös tiszteletet, gyengédséget, bizalmat és szeretetet, akkor törekedni fognak arra, hogy ugyanezeket a jellemvonásokat a saját életükben is kifejlesszék. Gyermekeink… a legtöbbet abból tanulnak, amit mi teszünk és amilyenek mi vagyunk – még akkor is, ha viszonylag keveset jegyeznek meg abból, amit elmondunk nekik” (“Marriage Is Essential,” 54). A mormonok úgy hiszik, hogy éppúgy, ahogyan Jézus Krisztus a tökéletes példánk, mi is példák lehetünk a gyermekeinknek, amikor igyekszünk azt tenni, amit Ő tenne, ha itt lenne a földön.

Hogyan tudhatok meg többet arról, miben hisznek a mormonok?

Többet is megtudhat a mormon családokról, valamint Isten Önnel és családjával kapcsolatos tervéről, ha ellátogat a jojjkrisztushoz.org oldalra.

 


[i] A szövetség egy ígéret, amelyet Istennek teszünk. A mormon párok a házasságkötés során ígéretet tesznek Istennek arra, hogy szeretni fogják egymást és törődnek egymással, Isten pedig megígéri nekik, hogy házasságuk az örökkévalóságig tarthat.