A hála hatalma

/acp/bc/cp/Europe/2 Area Leadership/A70 Images 1200x1200/elder-wondra-1200x1200.jpg
Helmut D. Wondra elder, Németország területi hetvenes az Európa Középső Területen

A Covid-világjárvány 2020 őszén térdre kényszerítette a világot. Kétségtelen, hogy mindannyiunkra hatással volt valamilyen módon.

Mivel a munkám a kultúrához és a turizmushoz köthető, a járvány komoly szakmai kihívás elé állított. Ezért telve voltam várakozással, amikor megtudtam, hogy szeretett prófétánk, Russell M. Nelson elnök egy különleges üzenettel szolgál majd az egész világnak 2020. november 20-án.

Kezdésként Nelson elnök néhány olyan kihívásról beszélt, amelyet élete során megtapasztalt, és őszinte aggodalmát fejezte ki a világjárvány miatt. Majd így folytatta: „Létezik viszont egy gyógyszer – egy olyan gyógyszer, amely talán meglepő, mivel dacol a természetes megérzéseinkkel. Mindazonáltal a hatásait egyaránt igazolták már tudósok, valamint hívő férfiak és nők is. A hála gyógyító erejére utalok.”[1]

Nelson elnök arra kért minket, hogy személyes hálanaplónkként használjuk a közösségi médiát, és a napi imáinkban fejezzük ki a köszönetünket Istennek a megszámlálhatatlanul sok áldásért az életünkben.

Alkalmaztam az általa javasolt „gyógymódot”, és úgy éreztem, abban a nehéz időszakban segített gyógyulást tapasztalnom. A szívem örömmel és hittel telt el.

A teljes idejű misszióm jelenti az egyik nagy áldást az életemben. A szolgálatom alatt sok, különböző élethelyzetből jövő emberrel találkoztam. Úgy tűnt, némelyeknek mindenük adott egy boldog élethez. Azonban olyan emberekkel is megismerkedtem, akik nagy nyomorban éltek, súlyos betegséggel küszködtek, illetve egyéb kihívásokkal néztek szembe, de ettől függetlenül is örömteliek voltak. Amint ezen a megfigyelésemen elmélkedtem, rájöttem, hogy azok, akik még nehéz körülmények között is örömöt sugároztak, mindig hálásak is voltak. Ráébredtem, hogy az öröm kulcsa a hála.

Miként fejleszthetünk ki hát hálás szívet?

A mindennapi életünkben rendszeresen meg kell állnunk egy pillanatra. Nelson elnök ezt mondta: „A csendes idő szent idő – olyan idő, amely elősegíti a személyes kinyilatkoztatást és békességet nyújt.”[2]

Az ilyen csendes pillanatokban megnyithatjuk a szemünket, a fülünket, és különösen a szívünket, hogy meglássuk, Mennyei Atyánk mennyire szeret és milyen gazdagon megáld bennünket. Megláthatjuk, hogy végső soron életünk minden pillanata Isten ajándéka. Ez örömmel és hálával tölt majd el bennünket, és segít az élet kellemetlen, fájdalmas tapasztalásait is egyre inkább lehetőségként látni arra, hogy valami újat tanuljunk, személyesen növekedjünk, valamint krisztusi tulajdonságokat fejlesszünk ki.

Ha a szívünk köszönettel teli, akkor természetes vágyat érzünk arra, hogy megosszuk másokkal is mindazt, ami örömöt okoz nekünk.

A hála nemcsak a személyes öröm kulcsa. Arra is sarkall bennünket, hogy áldás legyünk mások számára, és jobbá tegyük a világot.

Mély hálát érzek Mennyei Atyám irányában az életem gazdag áldásaiért, különösképpen a családomért és az engem körülvevő gondoskodó emberekért. Köszönöm Neki a boldogság nagyszerű tervét és a Szabadítómat, Jézus Krisztust. Azáltal, hogy szakadatlanul kifejezi a háláját az Ő Atyjának, fenséges példát mutat nekünk arra, hogy mit jelent hálásnak lenni. Kövessük az Ő példáját és ragadjunk meg minden alkalmat, hogy köszönetet mondjunk Istennek és a körülöttünk lévőknek a sok jóért az életünkben. Mily csodás lenne, ha a napi imáink elsősorban a hálánk kifejezéséről szólnának!

Örökké hálás leszek Jézus Krisztusnak. Ő megmutatta nekünk, hogyan éljünk. Ő megadta nekünk a válaszokat az élet nagy kérdéseire. Ő betöltötte az engesztelést, ezáltal kikövezve számunkra az utat, amelyen visszatérhetünk Mennyei Atyánkhoz.

Ő az én reménységem. Egész szívem az Övé.

 

Jegyzetek

1. Russell M. Nelson elnök: Hálaadó, reményt kifejező és a világ gyógyulásáért mondott prófétai ima. 2020. november

2. Russell M. Nelson elnök: Mindaz, amit most tanulunk és soha nem fogunk elfelejteni. 2021. áprilisi általános konferencia

Két ember fogja egymás kezét