A család: Kiáltvány a világhoz

  Tudja meg, mit hisznek a mormonok a házassággal és a családdal kapcsolatban

  A család: Kiáltvány a világhoz
  A mormonok úgy hiszik, hogy a házasság és a család Istennek a gyermekei számára alkotott terve részei.

  A család: Kiáltvány a világhoz című dokumentum kinyilvánítja, mit tanít Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza a házasságról, a gyermekekről és a családról (Liahóna, 2010. nov. 129.) Amikor Gordon B. Hinckley, az egyház korábbi elnöke több mint 20 évvel ezelőtt először felolvasta a család kiáltványt, az egyház tagjai hálásak voltak annak a családdal kapcsolatos egyszerű és egyértelmű tanításaiért. Ma pedig Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai – akiket mormonokként is ismernek – talán minden korábbinál jobban értékelik a család kiáltványt, mélyreható és égetően szükséges kinyilatkoztatásként, mely kijelenti Isten házasságra és családra vonatkozó normáit ebben a folyton változó világban (lásd Bonnie L. Oscarson: A családról szóló kiadvány védelmezői. Liahóna, 2015. máj. 15–17.). Olvasson tovább, hogy többet tudjon meg arról, miben hisznek a mormonok a házassággal és a családdal kapcsolatosan.

  Mit tanít A család: Kiáltvány a világhoz?

  A család kiáltvány konkrét tanácsokkal látja el a férjeket, a feleségeket, az anyákat és az apákat. Azt tanítja, hogy „a férfi és nő közötti házasságot Isten rendelte el, és a család központi szerepet játszik a Teremtő gyermekeinek örökkévaló rendeltetésére vonatkozó tervében” (A család, Liahóna, 129.). Azt is tanítja, hogy születésünk előtt Örökkévaló Atyánkként ismertük Istent és hódoltunk Neki, illetve hogy Istennek az Ő gyermekei fejlődésére készített terve megkövetelte, hogy a földre jöjjünk, fizikai testet kapjunk, és a halálunk után vissza tudjunk térni Őhozzá és a családunkhoz (lásd A család, Liahóna, 129.). A család kiáltványban található tanítások célja, hogy segítsenek minden családnak – nem csupán a mormon családoknak – boldogságra lelni.

  Mit hisznek valójában a mormonok a házassággal kapcsolatban?

  A mormonok úgy hiszik, hogy a férfi és nő közötti házasság elengedhetetlen része Isten tervének, melyet gyermekei számára készített. Abban is hisznek, hogy a férjnek és a feleségnek „komoly kötelessége, hogy szeressék egymást és törődjenek egymással” (A család, Liahóna, 129.). A mormonok számára a „sikeres házasságok és családok a hit, az ima, a bűnbánat, a megbocsátás, a tisztelet, a szeretet, az együttérzés, a munka és a tartalmas szabadidős tevékenységek tantételeire épülnek, és azok által tartatnak fenn” (A család, Liahóna, 129.). A mormonok hite szerint a házastársaknak egyenlő partnerekként kell segíteniük egymást, aki pedig nem gondoskodik a családjáról, házasságtörést követ el, illetve bántalmazza a házastársát vagy a gyermekeit, annak el kell számolnia majd a döntéseiről Istennek (lásd A család, Liahóna, 129.).

  Mit hisznek valójában a mormonok a gyermekekkel és a családdal kapcsolatban?

  A mormonok hisznek a család kiáltvány tanításában, mely szerint a „gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy a házasság kötelékén belül szülessenek meg” (A család, Liahóna, 129.). A mormonok abban is hisznek, hogy „az Úrnak öröksége, a fiak [gyermekek]” (Zsoltárok 127:3), vagyis a gyermekek Isten áldásai. A mormonok számára szülőnek lenni szent felelősség arra, „hogy gyermekeiket szeretetben és igazságban neveljék, gondoskodjanak fizikai és lelki szükségleteikről, arra tanítsák őket, hogy szeressék és szolgálják egymást, betartsák Isten parancsolatait, és bárhol is éljenek, az ország törvényeinek engedelmeskedő állampolgárok legyenek” (A család, Liahóna, 129.). A családi kötelességek kiemelten fontosak a mormonok számára.

  Hogyan tudhatok meg többet arról, miben hisznek a mormonok?

  A mormonok úgy hiszik, hogy a családok nem csupán kötelezettséget jelentenek, hanem hatalmas áldást is. A lehetőség, hogy családhoz tartozhatunk, Isten irántunk érzett szeretetének megnyilvánulása, Isten pedig azért adott nekünk családot, hogy segítsen olyanná válnunk, amilyenné Ő szeretné (lásd Matthew Neeley, “The Family Is of God,” Friend, Oct. 2008, 28–29). Többet is megtudhat a mormonok hitéről, valamint Isten Önnel és családjával kapcsolatos tervéről, ha ellátogat a mormon.org oldalra.